Μεταρρύθμιση Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Έγινε την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011, από την Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας κ Μαρία Δαμανάκη, η σχετική ανακοίνωση της μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Διαβάστε το ΔΤ της Επιτρόπου, την ανακοίνωση της Κομισιόν, την ομιλία της, στην αίθουσα τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, καθώς και την  Ανακοίνωση των Ευρωπαίων Πράσινων (και στα Ελληνικά) και ενημερωτικό σημείωμα τους για το θέμα

“Ελληνικό Πρωινό”

Πηγή: grhotels.gr

Την ανάδειξη της ταυτότητας των προορισμών και των τοπικών προϊόντων της Ελλάδας μέσα από το θεσμό “ελληνικό πρωινό”, έχει θέσει ως στόχο το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Σημαντική παρακαταθήκη για την επιτυχία του “ελληνικού πρωινού” είναι η κατάρτιση Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (ΤΣΠ) σε κάθε προορισμό. Αυτά αποτελούν πρωτοβουλίες συνεργασίας επιχειρηματιών διαφόρων κλάδων με στόχο δια της γαστρονομίας να επιτυγχάνεται η προβολή των προορισμών και η ανάδειξη του ποιοτικού τουρισμού και της ταυτότητας των περιοχών με αποτέλεσμα την προστιθέμενη αξία του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Κατά περίπτωση στα ΤΣΠ θα μετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί και περιβαλλοντικοί φορείς, ΜΚΟ κ.ά, ανάλογα με το προφίλ της κάθε περιοχής.

Η δημιουργία Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας (ΤΣΠ) θα απαιτεί την ύπαρξηειδικού σήματος για το “ελληνικό πρωινό” το οποίο θα διασφαλίζει τις προδιαγραφές ποιότητας, θα επιτρέψει την υιοθέτησή του από σημαντικό αριθμό ξενοδόχων μελών του ΞΕΕ, οι οποίοι θα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο προώθησης και marketing για αύξηση της πελατείας τους και της ανταγωνιστικότητάς τους. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος έχει θέσει ως αντικειμενικό του σκοπό, την άνοιξη του 2012, οι επισκέπτες των ελληνικών ξενοδοχείων να μπορούν να απολαμβάνουν τον τοπικό γαστρονομικό πλούτο μέσα από το “ελληνικό πρωινό”. Συνέχεια