Στρατηγικός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Διαβάστε τη συνοπτική παρουσίαση εδώ και το αναθεωρημένο τεύχος εδώ.

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/ 08 /2012 και ώρα 12:30 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), με θέματα:

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή 4 αιθουσών και 2 W.C. στο διθέσιο Ειδικό Σχολείο Νάξου», προϋπολογιμσού 518.469,83 Ευρώ.
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Ίου (χρήση 2012)», προϋπολογισμού 80.000,00 Ευρώ.
 3. Έγκριση 3ου Πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης των πολιτών» του πιλοτικού προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης, προϋπολογισμού 36.000,00 Ευρώ.
 4. Έγκριση 2ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου ν. Κέας», προϋπολογισμού 282.147,24 Ευρώ. Συνέχεια

Βάζουν θηλειά στο λαιμό των κτηνοτρόφων της Κάσου!!!

Άμεσο κίνδυνο διατρέχει το πρόγραμμα απόσυρσης αιγοπροβάτων να τιναχθεί στον αέρα, εάν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα μέχρι την 27η Αυγούστου. Το συμπέρασμα αυτό βγαίνει από τα διάφορα έγγραφα που έχουν κυριολεκτικά κατακλύσει τον Δήμο Κάσου και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό του νησιού, προκαλώντας θυμό και αμηχανία παράλληλα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το  1ο θέμα της ημερησίας διάταξης εξέθεσε ότι υπάρχει ανάγκη υποβολής αιτήματος για την άμεση άρση επιβολής κυρώσεων προς τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκτατικοποίησης κτηνοτροφίας Νήσου Κάσου.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ιστορικό της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η Κάσος ήταν το μόνο μέρος της χώρας, που μετέχει πρώτη πιλοτικά στο πρόγραμμα εκτατικοποίησης και μάλιστα σε  ποσοστό 100%, δεδομένου ότι είχε ήδη συντάξει σχετική μελέτη, για την οποία είχε λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Κάλεσε δε το Δ.Σ., να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή  ή μη αιτήματος για την άμεση άρση επιβολής κυρώσεων προς τους κτηνοτρόφους, αφού λάβουν υπόψη τα ακόλουθα: Συνέχεια

Πρόσκληση σε συνεδρίαση των περιφερειακών συμβούλων της Δωδεκανήσου

Σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου  (Πλ. Ελευθερίας), την 1η  Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., καλεί αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου Φώτης Χατζηδιάκος το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων του νομού, για ενημέρωση – συζήτηση, σχεδιασμό επί των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

Α1.  Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ν. Δωδ/σου.  (εισηγητές:  Φ. Χατζηδιάκος, Εμ. Διακομιχάλης, Γ. Ακρίδη)

 1. Ενημέρωση για την πρόοδο εκτελούμενων έργων στο νομό Δωδ/σου με φορέα υλοποίησης την Π.Ν.Α. (Τεχνικές υπηρεσίες νομού Δωδεκανήσου).
 2. Εκχώρηση από την ΕΥΔΕ του ΥΠΜΕΔ στην Π.Ν.ΑΙ μέρους της εργολαβίας «Βελτίωση –Διαπλάτυνση Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδουγια την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος από Γκολφ Αφάντου μέχρι Ατσιππά.

Α.2.  Τμήμα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού –Περιβάλλοντος   και Χωρικού Σχεδιασμού ν. Δωδ/σου  (Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος, Α. Χατζηιωάννου)

 1. Ενεργειακή επάρκεια νήσου Ρόδου : Παρέμβαση υπέρ της   συνέχισης των έργων υλοποίησης του νέου εργοστασίου   ηλεκτροπαραγωγής στη Νότια Ρόδο.

Β.1.  Δ/νση Τουρισμού, Δια βίου Μάθησης και Απασχόλησης ν.  Δωδ/σου (Εισηγητές: Φ. Χατζηδιάκος, Δ. Διακοσταυριανού)

 1. Προοπτικές ανάπτυξης τουριστικής συνεργασίας με τις παράκτιες Περιφέρειες Τουρκίας και Δωδεκανήσου.
 2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα σπουδαστών Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. στην Τουριστική Σχολή Κίελου Γερμανίας.
 3. Αίτημα μείωσης αριθμού σπουδαστών αλλοδαπών σχολών για πρακτική άσκηση στα ξενοδοχεία του νομού.
 4. Υπηρεσίες και μηχανισμοί ελέγχου απασχόλησης στο νομό.  Συνέχεια

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα  21/05 /2012 και ώρα 12:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας  στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), με θέματα:

 1. Εκδίκαση ένστασης κατά της με αριθμ.πρωτ. 22632/2485/12-5-11 απόφασης της Διευθύνουσας  Υπηρεσίας με την οποία η ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  κηρύχθηκε έκπτωτη από το έργο «Αλιευτικό  καταφύγιο στο λιμάνι Κάστρου Χώρας ν. Άνδρου».
 2. «Εκδίκαση  της από 7-3-2012 ένστασης της αναδόχου Κ/Ξ ΤΕΜΕΡ Α.Ε. κατά απόφασης έκπτωσης από το έργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ Ν. ΑΝΔΡΟΥ»
 3. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου Γυμνασίου Ιουλίδας και Προσαρμογή σε Πολιτιστικό Πολύκεντρο», αναδόχου BCPERIGRAMMA ΑΕ.
 4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ της μελέτης : «Οδικό δίκτυο Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία ν. Θήρας».
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης Πολιτών» της πράξης με τίτλο «Πιλοτικό πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Ανάφης και Χάλκης».
 6. Έγκριση πρακτικών και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Αντιπάρου (2012)», Προϋπολογισμού 40.000,00€.
 7. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ν. Σύρου», 40.000,00€ Συνέχεια

Ημερίδα για το πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνουν Ενημερωτική Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στην Ερμούπολη.

Κατά την ημερίδα, η οποία θα αρχίσει στις 9.00 π.μ., θα γίνει παρουσίαση των έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα στην Περιφέρειά μας.

Αναλυτικότερα οι δράσεις που θα παρουσιαστούν και θα αποτελέσουν το θέμα της ημερίδας θα είναι οι εξής : Συνέχεια

Οι Οικολόγοι Πράσινοι Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για το ρόλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοΐδη την επικείμενη κατάργηση της ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής  στο  πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου.

Φαίνεται για ακόμα μια φορά ότι από σχεδιασμό και συνεννόηση μεταξύ τους, οι κυβερνητικοί παράγοντες διεκδικούν βραβείο Γκίνες. Την ίδια ώρα που στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου στη Μυτιλήνη βρισκόταν σε εξέλιξη σύσκεψη για το νέο επιτελικό της ρόλο στη χάραξη νησιωτικών πολιτικών μέσα από υπό κατάθεση σχέδιο νόμου για την ίδρυση συμβουλίου νησιωτικής πολιτικής, ο υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωνε την κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την απόδοση των αρμοδιοτήτων τοπικού χαρακτήρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.   Συνέχεια

Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των Φακέλων-Προτάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Δείτε εδώ ποιοι δήμοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και ποιοι όχι.

Ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων έτους 2011 του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που θα γίνει στις 3 Φεβρουάριου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Ροδίνι του
Δήμου Ρόδου με θέμα: Απολογισμός απ’ τον κ. Περιφερειάρχη των πεπραγμένων έτους 2011 της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Μετά τον απολογισμό θα τοποθετηθούν οι μετέχοντες στην συνεδρίαση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ