20η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση πρακτικών της 9ης/28-9-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

  • Θέμα από ημερήσια διάταξη
  • Εισήγηση
  • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
  • Η θέση του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
  • Ψηφοφορία: 
  • Τοποθέτηση: 

19η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 4: Απολογισμός οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Νοτίου

19η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 2: Έγκριση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Έκθεσης Διαδικασιών Κατάρτισης του και Έγκριση του Eτήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 (Προσχεδίου)

19η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 3: Προτάσεις για την διαμόρφωση κατευθύνσεων Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, περιόδου 2014 – 2020

19η συνεδρίαση – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, ΘΕΜΑ 2: Ψήφισμα για τη μη κατάργηση της ακτοπλοϊκής γραμμής που εκτελεί το Ε/Γ – Ο/Γ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

19η συνεδρίαση – ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ, ΘΕΜΑ 1: Ψήφισμα για Συνέχιση της λειτουργίας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σύρο

19η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 11: Λήψη απόφασης για ορισμό τόπου συνεδρίασης του επόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου

19η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 8: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Υπουργείου Παιδείας για την πρόληψη και προαγωγή υγείας στο σχολικό περιβάλλον

19η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 1: Επικύρωση πρακτικών της 8ης/1-9-2012 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

19η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 10: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 του Έργου με τίτλο : «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών στο υφιστάμενο κτίριο της Πατμιάδος εκκλησιαστικής σχολής»