Ο Οικολογικός Άνεμος για τα θέματα των 2 συνεδριάσεων του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ, 19 – 20 /12/2013

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2013

Στη διπλή συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου που πραγματοποιήθηκε στην Σύρο στις 19 και 20 Δεκεμβρίου συμμετείχε ο Νίκος Χρυσόγελος,  Περιφερειακός Σύμβουλος με τον Οικολογικό Άνεμο Ν. Αιγαίου κι ευρωβουλευτής των Πράσινων.

Για την αντιμετώπιση της ανεργίας:

Ο Νίκος Χρυσόγελος κατέθεσε ένα σύνολο προτάσεων του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ που αφορούν στα θέματα δημιουργίας θέσεων εργασίας αλλά και για τον ρόλο που μπορεί να παίξει ο πολιτισμός για την αναζωογόνηση των νησιωτικών κοινωνιών και της οικονομίας τους. Τόνισε ότι για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας χρειάζεται νέα στρατηγική, σχέδιο και πολιτικές που στηρίζουν την απασχόληση, ενεργοποίηση και κινητοποίηση των ίδιων των πολιτών, νέες ιδέες κι αξιοποίηση καλών παραδειγμάτων κι εμπειριών από άλλες περιοχές και χώρες.

Επισήμανε ότι οι κυβερνήσεις δεν ακολούθησαν την απαίτηση του Ευρωκοινοβουλίου για αυξημένο προϋπολογισμό για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ενώ τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αποτελεσματικό σχέδιο, μοιράζει ασπιρίνες αντί για μείωση της ανεργίας. Η πολιτική λιτότητας προκαλεί κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας και πρέπει να αλλάξει. Χρειαζόμαστε ένα ισορροπημένο, εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση, που θα εστιάζει σε αναζωογόνηση και στροφή της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση, δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, κοινωνική αλληλεγγύη και προστασία του περιβάλλοντος (ως δυναμικό τομέα για την δημιουργία σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων και θέσεων εργασίας).

Πρότεινε σε κάθε δήμο να υπάρχει βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά των ανέργων της περιοχής του, ενταγμένη σε μια συνολική, σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να γνωρίζουμε (οι πολίτες, η αυτοδιοίκηση, οι φορείς) ποια είναι η κατάσταση, τι αλλαγές συντελούνται στην αγορά εργασίας, ποιο είναι το προφίλ των ανέργων.

Επισήμανε ότι είναι αναγκαία η αυτό-οργάνωση και συμμετοχή των ίδιων των ανέργων στον σχεδιασμό των τοπικών πολιτικών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και η αναβάθμιση των εργατικών ενώσεων και των εργατικών κέντρων ώστε να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στις απαιτούμενες αλλαγές.

Ο Οικολογικός Άνεμος καταθέτει τις προτάσεις του για 6 τομείς της οικονομίας που μπορεί να συμβάλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:  (α) Ανάδειξη και διαχείριση φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, (β) Προστασία του κλίματος και προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, (γ) Σύνδεση του ποιοτικού τουρισμού με την ποιοτική γεωργία και την ποιοτική διατροφή, (δ)  Παραγωγή οικολογικών / πράσινων προϊόντων αξιοποιώντας ανανεώσιμες τοπικές πρώτες ύλες, κυρίως μέσω της καλλιέργειας τους, (ε)  Μετατροπή των νησιών σε κέντρα πολιτισμού και διαλόγου των πολιτισμών, (στ) Ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε παράγοντα οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας

Για τις 3 συνεταιριστικές τράπεζες που έκλεισε η Τράπεζα της Ελλάδος (Θέμα 3 ΕΗΔ 20-12-2013)

Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο και όλοι οι φορείς πρέπει να κινητοποιηθούν για να ανακληθεί η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας, να επαναλειτουργήσουν τα υποκαταστήματα και να διασφαλιστούν όχι μόνο οι εργαζόμενοι αλλά και όσοι έχουν πάρει δάνεια ή έχουν καταθέσεις στην τράπεζα στα νησιά. Πρότεινε ένα σχέδιο απόφασης που συνδιαμορφώθηκε και υποστηρίχτηκε από όλες σχεδόν τις παρατάξεις (δεν συμφώνησε η Λαϊκή Συσπείρωση). Στην απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αποτυπώνονται τόσο ο ρόλος που μπορούν να παίξουν οι συνεταιριστικές τράπεζες στην μακροχρόνια χρηματοδότηση της οικονομίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο για παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στην κοινωνική οικονομία αλλά και μικροπιστώσεων στους πολίτες, καθώς και οι ευθύνες της Τράπεζας της Ελλάδας και της κυβέρνησης που επέλεξαν το κλείσιμο των 3 συνεταιριστικών τραπεζών.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της Περιφέρειας Thema 3o EHD No 218

Όπως τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος οι συστημικές τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει δημόσιους πόρους για την ανακεφαλαιοποίησή τους (πάνω από 50 δις), αλλά δεν μπορούν να παράσχουν ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποκλείστηκαν από τους δημόσιους πόρους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και δεν τους δόθηκε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να συγκεντρώσουν τα λίγα κεφάλαια που χρειάζονταν, να εξυγιανθούν και να αναλάβουν αναβαθμισμένο ρόλο.

Οι ελληνικές συνεταιριστικές τράπεζες βρίσκονταν σε μια φάση αλλαγής ώστε να συγχρονιστούν με τους στόχους και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών τραπεζών, όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσει μέσα από την διοργάνωση πολλών ημερίδων, εκδηλώσεων και συναντήσεων που είχα με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών και ελληνικών συνεταιριστικών τραπεζών αλλά και ως εισηγητής των πράσινων σε ανάλογες εκθέσεις στο Ευρωκοινοβούλιο (σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του www.chrysogelos.gr).

Ως ευρωβουλευτής των Πράσινων, ο Νίκος Χρυσόγελος κατέθεσε δυο ερωτήσεις προς την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τον τρόπο που αντιμετώπισε η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος τις τρεις συνεταιριστικές τράπεζες (Δυτικής  Μακεδονίας, Δωδεκανήσου και Ευβοίας) που  οδήγησε στην αφαίρεση της άδειάς τους και της υποχρέωσης μεταφοράς των καταθέσεων στην Τράπεζα AlphaBank. Έθεσε, εξάλλου, το θέμα αυτό και στον Επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων László Andor, κατά  την προγραμματισμένη συνάντηση που είχε μαζί του για την πορεία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας στην Ελλάδα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις.

Αναλυτικά οι προτάσεις Οικολογικού Ανέμου για την αντιμετώπιση της ανεργίας στο Ν. Αιγαίο

Σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τα υπάρχοντα, αλλά ανεπαρκή, οικονομικά εργαλεία. Στο ΕΣΠΑ υπήρχαν περίπου 2,5 δις Ευρώ  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για ενίσχυση της απασχόλησης, κοινωνικής συνοχής και κατάρτισης – εκπαίδευσης. Η χώρα έχει απορροφήσει μέχρι μόνο το 50%, και κυρίως σε δράσεις που δεν δημιούργησαν θέσεις εργασίας αλλά μόνο μικρή «ανακούφιση» ανέργων (πχ σεμινάρια επί σεμιναρίων, «κοινωφελής εργασία» σε δημόσιους φορείς κα).

Χρειάζεται αναβάθμιση του ρόλου και των ικανοτήτων υπαρχόντων θεσμών (πχ ΟΑΕΔ) αλλά και ουσιαστική ενεργοποίηση των δήμων. Σε κάθε δήμο να υπάρχει βάση δεδομένων με τα χαρακτηριστικά των ανέργων της περιοχής του, ενταγμένη σε μια συνολική, σε περιφερειακό επίπεδο, ώστε να γνωρίζουμε (οι πολίτες, η αυτοδιοίκηση, οι φορείς) ποια είναι η κατάσταση, τι αλλαγές συντελούνται στην αγορά εργασίας, ποιο είναι το προφίλ των ανέργων. Είναι αναγκαία, όμως, η αυτό-οργάνωση και συμμετοχή των ίδιων των ανέργων στον σχεδιασμό των τοπικών πολιτικών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και η αναβάθμιση των εργατικών ενώσεων και των εργατικών κέντρων ώστε να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στις απαιτούμενες αλλαγές. Να ξεχάσουμε τις λογικές ότι ο κομματάρχης, ο βουλευτής, ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης θα μας βρει δουλειά. Να δουλέψουμε για πολιτικές, σχεδιασμούς και οργανωμένες πρωτοβουλίες και δράσεις που δημιουργούν δουλειές. Χρειαζόμαστε σωστό περιφερειακό σχεδιασμό, με την ουσιαστική συμμετοχή όλων των φορέων, ώστε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τους ευρωπαϊκούς πόρους της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνει 6 τομείς οικονομικής δραστηριότητας κι απασχόλησης για τα νησιά, με μεγάλο δυναμικό δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που μπορούν να στηριχθούν συνδυαστικά από τα 5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία τα επόμενα 7 χρόνια αλλά και από ιδίους πόρους και καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία (ομόλογα έργου), μέσω ΜΜΕ και κοινωνικών επιχειρήσεων:

(α) Ανάδειξη και διαχείριση φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας, που προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης σε επιστήμονες και άλλες ειδικότητες (φύλακες, ψαράδες, ξεναγοί κα).

(β) Προστασία του κλίματος και προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα, που θα μπορούσε να δώσει δυνατότητες απασχόλησης σε οικοδόμους, μηχανικούς, ενεργειολόγους, βιολόγους, ψαράδες και πολλούς άλλους, αν η Περιφέρεια έχει ένα σχέδιο για την προστασία από κλίμα, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Συνοχής κα.

(γ) Σύνδεση του ποιοτικού τουρισμού με την ποιοτική γεωργία και την ποιοτική διατροφή, ώστε τα οφέλη από τον τουρισμό να διαχέονται στην τοπική κοινωνία και να ενισχύουν την τοπική πρωτογενή παραγωγή και την απασχόληση, προστατεύοντας το περιβάλλον. Αυτό απαιτεί δίχτυα συνεργασίας ποιοτικών τουριστικών μονάδων με ποιοτικά εστιατόρια, καλούς παραγωγούς αλλά και μια σειρά άλλων επαγγελμάτων (αγροτουρισμός και οικοτουρισμός, οικολογική ξενάγηση, διοργανωτές πολιτιστικών εκδηλώσεων) ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Ο τουρισμός της καλής διατροφής τοπικών προϊόντων, πχ slowfood, περιλαμβάνει σε όλη την Ευρώπη μεγάλο αριθμό εστιατορίων και άλλων δραστηριοτήτων, αλλά και παραγωγών. Φανταστείτε πόσους φοιτητές αρχιτεκτονικών σχολών από διάφορες χώρες θα μπορούσαμε να προσελκύουμε για να μελετούν την παραδοσιακή δόμηση των νησιών, τα χαρακτηριστικά βιοκλιματικού σχεδιασμού που ήταν ενσωματωμένα στην παραδοσιακή αρχιτεκτονικής.

(δ) Παραγωγή οικολογικών / πράσινων προϊόντων αξιοποιώντας ανανεώσιμες τοπικές πρώτες ύλες, κυρίως μέσω της καλλιέργειας τους. Στη βάση ενός σωστού σχεδιασμού ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των νησιών και  συνεκτικής στρατηγικής για την θεματική προτεραιότητα 1 (έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και της θεματικής προτεραιότητας 3 («ανταγωνιστική οικονομία») μπορεί να υποστηριχθούν επιχειρήσεις (μικρομεσαίες ή κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις) που παράγουν οικολογικά προϊόντα και παρέχουν οικολογικές υπηρεσίες.  Σε ορισμένες από τις δράσεις αυτές μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά και ο πυλώνας ΙΙ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου.

(ε) Μετατροπή των νησιών σε κέντρα πολιτισμού και διαλόγου των πολιτισμών, αξιοποιώντας την πλούσια πολιτιστική παράδοση των νησιών, το ανθρώπινο δυναμικό, τον αρχαιολογικό, αρχιτεκτονικό και ιστορικό πλούτο για έναν σύγχρονο ρόλο τους στην πολιτιστική δημιουργία, αξιοποιώντας και πόρους από τη θεματική προτεραιότητα 2, πληροφορική, του Ευρωπαϊκού ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για έρευνα σε θέματα πολιτισμού και ψηφιοποίησης του υλικού, δημιουργίας διχτύων αρχαιολογικών χώρων και αποτύπωσή των ευρημάτων με διαδραστικό και εκπαιδευτικό τρόπο σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορούν, επίσης, να μετατραπούν βιομηχανικοί χώροι και να ενταχθούν σε πολιτιστικά δίκτυα και εκθεσιακούς – εκπαιδευτικούς  με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και διαδραστικών μέσων.

(στ) Ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε παράγοντα οικολογικής και κοινωνικής καινοτομίας ώστε να μπορέσει να απορροφήσει μαζικά τους νέους αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους και να καλύψει τα τεράστια κενά που υπάρχουν στα νησιά σε τομείς όπως η αγροτική, κτηνοτροφική παραγωγή και μελισσοκομία, η παραγωγή οικολογικών προϊόντων που θα υποκαταστήσουν μέρος των εισαγωγών σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, η ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές, οι συνδέσεις μεταξύ των νησιών, η υγεία και οι υπηρεσίες υγείας, οι κοινωνικές υπηρεσίες αλλά και ο ποιοτικός τουρισμός. 

Επίσης, κατέθεσε προτάσεις για το θέμα των κινήσεων που πρέπει να αναλάβει και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για την άσκηση πίεσης για την ανάκληση της άδειας

Το ψήφισμα για τις συνεταιριστικές τράπεζες που επεξεργάστηκε ο Νίκος Χρυσόγελος και υπερψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις εκτός της Λαϊκής Συσπείρωσης

 

1. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του στις διαδικασίες που ακολούθησαν η Τράπεζα της Ελλάδας και η ελληνική κυβέρνηση σε σχέση με τις συνεταιριστικές τράπεζες Δωδεκανήσου, Δυτ. Μακεδονίας και Εύβοιας. Αντί να βοηθήσει στην προσπάθεια ανακεφαλαιοποίησης και αναβάθμισης του ρόλου τους, αναγνωρίζοντας το έργο που προσφέρουν, δημιούργησε συνθήκες ανισότιμης αντιμετώπισής τους σε σχέση με τις συστημικές, επιλέγοντας από όλες τις λύσεις αυτή του κλεισίματός τους, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το καταστατικό της ΤτΕ προβλέπει αναλογική αντιμετώπιση των εποπτευομένων τραπεζών ανάλογα με τον κίνδυνο και την έκθεση που έχουν.  Οι συνεταιριστικές τράπεζες αποκλείστηκαν από την πρόσβαση στους δημόσιους πόρους τους Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αλλά και από το δικαίωμα να βρουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τα κεφάλαια που χρειάζονται για την ανακεφαλαιοποίηση.

2. Στην πλειοψηφία του το Π.Σ.Ν.Α ζητάει (α) την άμεση ανάκληση από την ΤτΕ της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας των 3 συνεταιριστικών τραπεζών (β) την επαναλειτουργία τους καθώς και την στήριξη από τις τοπικές κοινωνίες της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, εξυγίανσης και αναβάθμισης του ρόλου τους, στην βιώσιμη τοπική οικονομία, ιδιαίτερα στην στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ΜΜΕ και την κοινωνική οικονομία.

3. Εξουσιοδοτείται ο Περιφερειάρχης να συμμετέχει σε όλες τις τοπικές ή άλλες ενέργειες για την υλοποίηση των παραπάνω. Ιδιαίτερα το Περιφερειακό Συμβούλιο θα απευθυνθεί στους ευρωπαίους Επιτρόπους Μπαρνιέ (ανταγωνιστικότητας) και Άντορ (Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων), καθώς και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα θέματα των συνεταιριστικών τραπεζών και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και έρχονται σε αντίθεση με τον αναγνωρισμένο ρόλο των συνεταιριστικών τραπεζών και μιας αναλογικής διαδικασίας εποπτείας και εξυγίανσης.

4. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά τη διασφάλιση της λειτουργίας των υποκαταστημάτων της συνεταιριστικής τράπεζας Δωδεκανήσου, καθώς και πλήρη διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας των ήδη απασχολούμενων μέσω της επαναλειτουργίας.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: