Στην αδιέξοδη συνταγή της λιτότητας και των απολύσεων αντιπροτείνουμε την αυτο-οργάνωση της κοινωνίας και της Περιφέρειας για την επεξεργασία και εφαρμογή ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση

Η τοποθέτηση του Νίκου Χρυσόγελου στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 15 Νοεμβρίου 2012

Ως Οικολογικός Άνεμος καταγγέλλουμε την ψήφιση των επώδυνων μέτρων, που συνεχίζουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάρρευση της χώρας. Η συνταγή της λιτότητας και της περικοπής των δημόσιων δαπανών, που οδήγησε σε ύφεση και αύξηση του χρέους – όπως ομολογούν πλέον και εκθέσεις του ΔΝΤ και της ΕΕ – είναι μια λανθασμένη συνταγή. Η διέξοδος στην κρίση απαιτεί την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και των κατευθύνσεων ανάπτυξης, αλλά και μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως αυτών που πλήττονται από την κρίση.

Συντασσόμαστε με τους υπαλλήλους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση και στηρίζουμε τις διαμαρτυρίες τους και το αίτημά τους στην κυβέρνηση για την άρση του μέτρου. Λύση δεν είναι οι οριζόντιες απολύσεις, αλλά η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων και η αξιοποίηση των εργαζομένων προς όφελος των πολιτών, της κοινωνικής συνοχής, της οικολογικής βιωσιμότητας, μέσα από την οργάνωση της εργασίας και τη βελτίωση της διοίκησης και των εργαλείων αξιολόγησης και αξιοκρατίας.

Στα πλαίσια αυτά, ο ρόλος  της Περιφερειακής Αρχής δεν είναι να κάνει γενικόλογη κριτική. Δεν είναι αντιπολίτευση, διαχειρίζεται την εξουσία, αποτελεί μέρος της εξουσίας. Ευθύνη της είναι, σε διαβούλευση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους φορείς, να ετοιμάσει σχέδιο διάσωσης, να διαμορφώσει εναλλακτικό σχέδιο για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την επίλυση των οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων.

Στην Έκτακτη Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε χθες 15/11/2012 συνδέοντας τηλεματικά τους περιφερειακούς συμβούλους σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βρυξέλλες, ο περιφερειακός σύμβουλος του Οικολογικού Ανέμου και Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι:

 «Σήμερα απαιτείται ευρύτερη κινητοποίηση μέσα από την αυτο-οργάνωση της κοινωνίας, την επεξεργασία και εφαρμογή ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση. ΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣΑΝΕΜΟΣ έχει ήδη καταθέσει προτάσεις.σεσημαντικούςτομείςστουςοποίουςπρέπειναεστιαστείτοεναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση, όπως η ανάπτυξη ΑΠΕ, η σύνδεση τουρισμού /πολιτισμού /τοπικής παραγωγής, η βιώσιμη αλιεία και προστασία θαλάσσιων περιοχών, το πρασίνισμα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και της ακτοπλοΐας, η κοινωνική οικονομία, η καλύτερη οργάνωση της περιφέρειας. Οι ίδιοι πόροι της Περιφέρειας και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να φτάσουν σε ένα τέτοιο ύψος ώστε να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τους εργαζόμενους σε αυτή, αλλά και να παίζει ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ίδιοι πόροι μπορούν να προκύψουν αρκεί να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες δομές και θεσμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (μέσω τοπικών συμμετοχικών – δημοτικών εταιριών), εισαγωγή εισφοράς 1- 5 ευρώ ανά τουρίστα, περιφερειακής εμβέλειας πράσινα ομόλογα για την συν-χρηματοδότηση έργων που εντάσσονται στην λογική της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής-κλιματικής προστασίας , αλλά και τις δυνατότητες αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών, όπως τα τοπικά Δίκτυα Ανταλλαγών και την τοπικοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων, μετά από ανάλυση του κύκλου ζωής τους σε τοπικό επίπεδο.

Προτείνουμε επίσης να οργανωθεί, με τη βοήθεια mου, μια ημερίδα στο ευρωκοινοβούλιο αρχές Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας, των επαγγελματικών φορέων, εκπροσώπων από άλλες περιφέρειες, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας – ILO για να συζητήσουμε τα αδιέξοδα της πολιτικής που ακολουθείται στην νησιωτική περιφέρεια μας στο όνομα δήθεν της  αντιμετώπισης της κρίσης».

Αναλυτικά οι θέσεις του Οικολογικού Ανέμου

Σχετικά με το Μνημόνιο ΙΙΙ

Ως Οικολογικός Άνεμος καταγγέλλουμε την ψήφιση των επώδυνων μέτρων, που συνεχίζουν την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κατάρρευση της χώρας. Η ψήφιση του μακροπρόθεσμου της περασμένης εβδομάδας δεν αποτελεί νίκη της πολιτικής των λύσεων, αντιθέτως αποδεικνύει περίτρανα ότι «οι θυσίες δεν πιάνουν τόπο» και ότι τα προηγούμενα μέτρα λιτότητας δεν εξυπηρετούσαν μια στρατηγική για τη διέξοδο της χώρας από την κρίση για αυτό και απέτυχαν και οδήγησαν σε νέα. Η συνταγή της λιτότητας και της περικοπής των δημόσιων δαπανών, που οδήγησε σε ύφεση και αύξηση του χρέους –όπως ομολογούν πλέον και εκθέσεις του ΔΝΤ και της ΕΕ-, είναι μια λανθασμένη συνταγή. Δυστυχώς το πρόβλημα της χώρας αντιμετωπίζεται και πάλι στα στενά δημοσιονομικά πλαίσια, παραγνωρίζοντας τους λόγους που έφεραν την κρίση στη χώρα και που αν δεν εξαλειφθούν, δεν θα την ξεπεράσουμε.

Σήμερα λοιπόν καθίσταται περισσότερο από αναγκαίο να εξεταστεί βαθιά το οικονομικό μοντέλο που εφαρμοζόταν σε πολλές από τις χώρες της κρίσης και βασιζόταν κυρίως σε εισαγωγές ορυκτών καυσίμων με την επακόλουθη εξάρτηση, αλλά και στη μεγέθυνση του κατασκευαστικού τομέα. Η εμπειρία αυτή, σε συνδυασμό με μια σειρά ακόμη λανθασμένων εθνικών πολιτικών σε κάθε μια από αυτές τις χώρες, είναι ικανή να διδάξει για τα αίτια της κρίσης μα και να αναδείξει τις ορθές πρακτικές για τη διέξοδο από αυτή. Αρκεί να θέλουμε να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα και να μελετήσουμε την εμπειρία. Στην Ελλάδα είναι τραγικό ότι εθελοτυφλούμε και εμμένουμε στην αποτυχημένη αυτή συνταγή «ανάπτυξης», και μάλιστα σε μεγαλύτερες δόσεις, προοιωνίζοντας έτσι ένα άκρως απαισιόδοξο σενάριο για το μέλλον και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η στρεβλή ανάπτυξη, η παραοικονομία, η φοροκλοπή και φοροδιαφυγή, η άνιση κατανομή των φορολογικών βαρών, η αναποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα, το πελατειακό κράτος, ο νεποτισμός και η αναξιοκρατία είναι ακόμα ορατά δια γυμνού οφθαλμού τη στιγμή που οι περικοπές διαλύουν το κοινωνικό κράτος και το κάθε νοικοκυριό για εξοικονόμηση πόρων.

Η διέξοδος στην κρίση απαιτεί, εκτός από την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και των κατευθύνσεων ανάπτυξης, μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως αυτών που πλήττονται από την κρίση. Δεν μπορεί να αναζητηθεί σε κάθε χώρα μεμονωμένα και δεν θα έρθει μέσα από ακραίες και λαϊκίστικες φωνές και προσεγγίσεις, που βλέπουν την Ευρώπη εχθρικά. Δεν πρέπει να κατηγορείται η Ευρώπη για τις αποτυχημένες πολιτικές, αλλά οι ίδιες οι  λανθασμένες πολιτικές. Και η διέξοδος στην κρίση απαιτεί επίσης ομοψυχία και πραγματικό αγώνα όλων μας για την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, με σαφή τοποθέτηση ενάντια σε φασιστικές πρακτικές, σε ακροδεξιές ρητορείες και στη Χρυσή Αυγή, που χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της καθαρότητας των χεριών τους από τις κλεψιές, δεν διστάζουν να τα λερώνουν με αίμα μεταναστών για να «σώσουν την Πατρίδα και τους Έλληνες» από την κρίση.

Σχετικά με τον Ρόλο της Περιφέρειας

Τρεις φορές μέσα στο τελευταίο διάστημα, στις εισηγήσεις μας προς το Περιφερειακό Συμβούλιο του Αυγούστου στη Λέρο και στη Ρόδο, όσο και στη Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης, αναλύσαμε το σκεπτικό του Οικολογικού Ανέμου για τηνανάγκηενόςσωστούπεριφερειακούσχεδιασμούπουδενθαγίνεταισταχαρτιάήμέσααπόγενικόλογεςμελέτες,αλλάμέσααπόουσιαστικήδιαβούλευση που θα πρέπει να λάβει τον ευρύτερο δυνατό χαρακτήρα, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, της κοινωνίας των πολιτών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και θα  λαμβάνειυπόψητιςπραγματικέςσυνθήκες, τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις δυνατότητες – συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας.

Επιμένουμε, λοιπόν, και σήμερα ότι ρόλος  της Περιφερειακής Αρχής δεν είναι να κάνει αφηρημένη κριτική. Δεν είναι αντιπολίτευση, διαχειρίζεται την εξουσία, αποτελεί μέρος της εξουσίας. Ευθύνη της είναι, σε διαβούλευση με το Περιφερειακό Συμβούλιο και τους φορείς, να ετοιμάσει σχέδιο διάσωσης, να διαμορφωθεί εναλλακτικό σχέδιο για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την επίλυση των οξυμμένων κοινωνικών προβλημάτων.

Επιπλέον, η Περιφέρεια πρέπει να επιλέξει επιτέλους τους νευραλγικούς τομείς στους οποίους θα στοχεύσει την ανάπτυξή της και στους οποίους θα επικεντρώσει για την αναζήτηση πόρων. Ως Οικολογικός Άνεμος επιμένουμε ότι όλες οι επιλογές πρέπει να είναι σε πράσινη κατεύθυνση και αυτό σε συνδυασμό με την καινοτομία είναι που θα διευκολύνει και την άντληση πόρων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Εχουμε ήδη καταθέσει προτάσεις. σε σημαντικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εστιαστεί το εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση, όπως η ανάπτυξη ΑΠΕ, η σύνδεση τουρισμού /πολιτισμού /τοπικής παραγωγής, η βιώσιμη αλιεία και προστασία θαλάσσιων περιοχών, το πρασίνισμα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και της ακτοπλοΐας, η κοινωνική οικονομία, η καλύτερη οργάνωση της περιφέρειας..

Σχετικά με τις απολύσεις στην αυτοδιοίκηση

Η απόλυση των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της αυτοδιοίκησης ως εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποτελεί πέρα για πέρα άδικη πολιτική, καθώς πρόκειται για μια ισοπεδωτική και οριζόντια διαδικασία, χωρίς ποιοτικά κριτήρια, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς προηγουμένως να έχει ασχοληθεί κανείς με την ποιότητα της εργασίας που οι υπάλληλοι προσφέρουν.

Ιδιαίτερα για τα νησιά μας το θέμα έχει ακόμα πιο σημαντικές επιπτώσεις, καθώς πλήττει ιδιαίτερα τους υποστελεχωμένους δήμους και την Περιφέρεια. Χτυπά επίσης την πόρτα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το διοικητικό του προσωπικό. Και πέρα από τη λειτουργία των φορέων αυτών, η κάθε απόλυση θα συμβάλλει στην περαιτέρω ύφεση και αύξηση της ανεργίας στις τοπικές νησιωτικές αγορές, εν τέλει στην ερήμωση νησιωτικών κοινωνιών, χωρίς να προσθέσει ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος στο κράτος

Συντασσόμαστε με τους υπαλλήλους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση και στηρίζουμε τις διαμαρτυρίες τους και το αίτημά τους στην κυβέρνηση για την άρση του μέτρου. Λύση δεν είναι οι οριζόντιες απολύσεις, αλλά η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων κι η αξιοποίηση των εργαζομένων για το καλύτερο αποτέλεσμα της εργασίας προς όφελος των πολιτών, της κοινωνικής συνοχής, της οικολογικής βιωσιμότητας, άρα η οργάνωση της εργασίας και η βελτίωση της διοίκησης και των εργαλείων αξιολόγησης και αξιοκρατίας.

Τι μπορούμε και πρέπει να κάνουμε

Αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, η Περιφέρεια, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι επαγγελματικοί και κοινωνικές φορείς, οι εργαζόμενοι στην Περιφέρεια και στην Αυτοδιοίκηση να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητήσουμε ψύχραιμα,  οργανωμένα κι αποτελεσματικά την ανάληψη μιας γιγαντιαίας προσπάθειας για να:

–        επεξεργαστούμε ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση για το Ν Αιγαίο με στόχο την κοινωνική συνοχή, την απασχόληση, την αναζωογόνηση της οικονομίας

–        να δούμε πως δουλεύουν οι περιφέρειες σε άλλες χώρες και να αξιοποιήσουμε καλές πρακτικές στην οργάνωσή τους, αλλά και στην απόκτηση ίδιων πόρων ώστε να είναι βιώσιμη η ύπαρξη και λειτουργία της περιφέρειας

–        να δούμε ποιες κοινωνικές δομές και ποιες αυτοδιοικητικές – μέχρι σήμερα – δομές και υπηρεσίες μπορούν να περάσουν σε νέα μοντέλα οργάνωσης, κυρίως μέσα από δομές κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (πχ διαχείριση απορριμμάτων, δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, κα)

–        να δούμε πως οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους μπορούν να ενταχθούν στις νέες αυτές δομές (αν ισχύσουν οι απολύσεις) ώστε να μπορέσουν να έχουν μια αξιοπρεπή εργασία και να συνεργαστούν εκ νέου με την αυτοδιοίκηση.

Σήμερα απαιτείται ευρύτερη κινητοποίηση μέσα από την αυτο-οργάνωση της κοινωνίας, την επεξεργασία και εφαρμογή ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση. Γιατί η χώρα έχει καταρρεύσει οικονομικά και αν δεν βγει από την οικονομική κρίση δεν έχει τρόπο να χρηματοδοτεί τις υπηρεσίες και τις κοινωνικές δαπάνες της. Για τη διάσωση της Ελλάδας θα διατεθούν πάνω από 240 δις μόνο που αυτά δεν επενδύονται στην οικονομία, δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας, απλώς τροφοδοτούν ένα φαύλο κύκλο χρέους, ύφεσης, ανεργίας, διάλυσης κοινωνικών δομών. Οι ίδιοι πόροι της Περιφέρειας και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων πρέπει να φτάσουν σε ένα τέτοιο ύψος ώστε να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί τους εργαζόμενους σε αυτή αλλά και να παίζει ρόλο στην οικονομική, οινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Ίδιοι πόροι μπορούν να προκύψουν αρκεί να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες δομές και θεσμούς για να μπορεί η Περιφέρεια  να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (μέσω τοπικών συμμετοχικών – δημοτικών εταιριών), εισαγωγή εισφοράς 1- 5 ευρώ ανά τουρίστα, περιφερειακής εμβέλειας πράσινα ομόλογα για την συν-χρηματοδότηση έργων που εντάσσονται στην λογική της κοινωνικής συνοχής και της περιβαλλοντικής-κλιματικής, αλλά και τις δυνατότητες αξιοποίησης εναλλακτικών πηγών, όπως τα τοπικά Δίκτυα Ανταλλαγών και την τοπικοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων, μετά από ανάλυση του κύκλου ζωής τους σε τοπικό επίπεδο.

Ως Οικολογικός Άνεμος λέμε πάντα ναι στο διάλογο, στη σύνθεση απόψεων και στο συμμετοχικό δημοκρατικό σχεδιασμό και εγώ προσωπικά, με την ιδιότητα και του ευρωβουλευτή, είμαι στη διάθεση της Περιφέρειας για να μεταφέρω γνώσεις και εμπειρία για τα ευρωπαϊκά εργαλεία και τις απαραίτητες ενέργειες για τη στήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών για οικονομία και απασχόληση στο Νότιο Αιγαίο.

Προτείνουμε να οργανωθεί με τη βοήθεια μου μια ημερίδα στο ευρωκοινοβούλιο αρχές Δεκεμβρίου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας, των επαγγελματικών φορέων, εκπροσώπων από άλλες περιφέρειες, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας –ILO για να συζητήσουμε τα αδιέξοδα της πολιτικής που ακολουθείται στην νησιωτική περιφέρεια μας στο όνομα δήθεν της  αντιμετώπισης της κρίσης. Θα μπορούσαμε να προσκαλέσουμε εκπροσώπους της Κομισιόν και διεθνών οργανισμών για να παρουσιάσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από την προώθηση μιας οριζόντιας πολιτικής που οδηγεί σε διάλυση την οικονομία και σε αποσύνθεση τη διοίκηση και την κοινωνική συνοχή. Χρειάζεται, όμως, να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο για το πώς μπορούμε να βγούμε από την κρίση με αλληλεγγύη και ανασυγκρότηση της οικονομίας και της κοινωνίας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: