ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Για τη σχετική συζήτηση στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λέρο, 1 Σεπτεμβρίου 2012

Εξαιτίας της απουσίας του στην Κύπρο, όπου συμμετέχει σε επίσημη αποστολή των Πρασίνων ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της Προεδρίας για το β’ εξάμηνο του 2012, ο Νίκος Χρυσόγελος, περιφερειακός σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, τοποθετείται γραπτά στο πολύ σοβαρό θέμα που εμπεριέχει η ημερήσια διάταξη του προσεχούς περιφερειακού συμβουλίου, αυτό του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας με εισήγησή του που αποστέλλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Στην εισήγηση αναλύεται το σκεπτικό του Οικολογικού Ανέμου για την ανάγκη ενός σωστού περιφερειακού σχεδιασμού που δεν θα γίνεται στα χαρτιά ή μέσα από γενικόλογες μελέτες, αλλά μέσα από ουσιαστική διαβούλευση, και ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες, τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλλά και τις ανάγκες, τα προβλήματα και τις δυνατότητες – συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειάς μας.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ζητάμε από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και τους φορείς των νησιών να απαιτήσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλία στο νησί τους για ουσιαστική διαβούλευση και αναλυτική συζήτηση. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να εναρμονίζεται με όλες τις νέες κατευθύνσεις των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, για πράσινη στροφή στην οικονομία που θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και νέες θέσεις εργασίας, για επιχειρησιακά σχέδια που θα ακολουθήσουν το στρατηγικό σχεδιασμό και θα αφορούν τόσο την περιφέρεια ολόκληρη όσο και κάθε νησί ξεχωριστά, αλλά και για ενσωμάτωση στο σχεδιασμό των ειλημμένων αποφάσεων της Περιφέρειας όπως αυτή για την παραγωγή ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών και τους τρόπους ανάπτυξης εταιρειών συμμετοχικών σχημάτων.

Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να σταματήσει εδώ η συζήτηση για τον καθορισμό ΕΟΖ σε Ρόδο και Σύρο, αλλά και η πρόταση για χρησιμοποίηση εργαλείων προσέλκυσης επενδυτών όπως το fast track και η κάθε πρόταση ανάπτυξης να βασίζεται στη μέριμνα για προστασία του περιβάλλοντος, των εργασιακών δικαιωμάτων και της κοινωνικής συνοχής. Ερωτήματα θέτει ο Νίκος Χρυσόγελος προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και προς τους Δήμους Ρόδου και Σύρου – Ερμούπολης για την έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών και φορέων σχετικά με το θέμα, αλλά και προς τον Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη για την πολύ γενικόλογη και ασαφή πρότασή του.

Αναλυτικά, ο Νίκος Χρυσόγελος προτείνει:

1. Το σχέδιο που κατατέθηκε να αντιμετωπιστεί ως βάση για έναν διάλογο με τις νησιωτικές κοινωνίες το επόμενο 6μηνο. Να μην αποτελέσει άλλη μια απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε μία μελέτη που αγνοεί επιδεικτικά τη σημασία και το πολυδιάστατο του χαρακτήρα της σοβαρής κρίσης που περνάει η χώρα, κάνοντας μόνο επιφανειακή αναφορά σε τιμές ΑΕΠ αλλά και ανυπόστατες προβλέψεις σταθερής αύξησης του ΑΕΠ μετά το 2010(!!!!!) και μέχρι το 2030, αλλά και δεν κάνει καμιά κριτική αναφορά στην αποτελεσματικότητα ή όχι των προηγούμενων στρατηγικών σχεδίων, αλλά και των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν – επιτυχώς ή όχι.

Προτείνουμε λοιπόν, σε κάθε νησί, με συντονισμό του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας να οργανωθεί συστηματική διαβούλευση με στόχο να διαμορφωθούν μέσα από διάλογο οι βασικές κατευθύνσεις της περιφερειακής ανάπτυξης στο Ν. Αιγαίο και σε κάθε νησί. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, όλες οι προτάσεις και η κωδικοποίησή τους να ενσωματωθούν στη μελέτη και να αξιολογηθούν σε μια νέα ειδική και πολύ καλύτερα προετοιμασμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από κοινού με εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών, των επαγγελματικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

2. Θα πρέπει, επίσης, σε κάθε νησί να τεθούν προτεραιότητες και να γίνουν επιλογές, να υπάρξει ένα συνεκτικό σχέδιο που θα προωθεί την αναζωογόνηση και πράσινη στροφή της οικονομίας σε κάθε νησί, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την κοινωνική συνοχή και την ανάπτυξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών, την ανασυγκρότηση του πρωτογενή τομέα, την επιλογή των κατευθύνσεων του τουριστικού μοντέλου, την πολιτισμική αναγέννηση, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα νησιά πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού ως ένα δίκτυο αλληλοσυνεργαζόμενων και αλληλοσυμπληρούμενων οικοσυστημάτων, κοινωνιών και οικονομιών. Δεν υπάρχει μέλλον στο Ν. Αιγαίο με το κάθε νησί να προσπαθεί να επιβιώσει μόνο του σε ένα περιβάλλον κρίσης.

3. Στη μελέτη θα πρέπει να ενσωματωθούν τουλάχιστον οι κατευθύνσεις που έχουν αποφασιστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως πχ στο θέμα του τρόπου αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της αλιείας κ.ά. Πρέπει όμως πρώτα από όλα να γίνει κατανοητό ποιες είναι οι κατευθύνσεις και οι δυνατότητες για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου που προκύπτουν από τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές (πχ νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, νέα Αλιευτική Πολιτική, πολιτική συνοχής, πράσινη οικονομία, κ.ά.). Θεωρητικές προσεγγίσεις ή άγνοια αυτών των πολιτικών θα οδηγήσουν τόσο σε αστοχία του σχεδιασμού όσο και σε αδυναμία να αξιοποιηθούν οι ευρωπαϊκοί πόροι γιατί οι Κανονισμοί των Ταμείων αλλάζουν σημαντικά. Η ακολούθηση της πεπατημένης του παρελθόντος θα οδηγήσει σε εκτροχιασμό του σχεδιασμού.

4. Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα πρέπει να συνοδευτεί από επιχειρησιακό σχεδιασμό για το σύνολο της περιφέρειας που θα πρέπει όμως να εξειδικευτεί τόσο θεματικά (πχ απασχόληση, υγεία, αλιεία, κοινωνική συνοχή, τουρισμός, μεταφορές, κ.ά.) όσο και ανά νησί. Αυτό το πακέτο (Στρατηγικός Περιφερειακός Προγραμματισμός και Θεματικά και Γεωγραφικά Επιχειρησιακά Σχέδια) θα πρέπει να αποτελέσουν το συνολικό σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2020 με το οποίο η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα συμμετάσχει στο Συμβόλαιο (Συμφωνία) Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κράτους – Μέλους για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Μόνο έτσι θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι πόροι που θα διατεθούν από τα 5 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία στην περιφέρεια μας.

5. Να αποσυρθεί η συζήτηση για τις ΕΟΖ και τις διαδικασίες fast track από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που προτείνεται γιατί δεν έχει ποτέ συζητηθεί μέχρι τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να περάσει έτσι απλώς στο σχέδιο. Η όποια διαβούλευση με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, αλλά και με τους φορείς της αυτοδιοίκησης, πρέπει να γίνει σε βάση που θα εξασφαλίζει την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής μας, τα εργασιακά δικαιώματα και την κοινωνική συνοχή. Αντί για διαδικασίες παράκαμψης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των κανόνων κοινωνικής υπευθυνότητας, που υπονοούν ή προωθούν παρόμοιες προτάσεις τουλάχιστον στη χώρα μας αυτή την περίοδο, η Περιφέρεια θα μπορούσε να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για το πώς θα μπορούν να προχωράνε χωρίς υπερβολικές γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά με περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο οι επενδύσεις, κυρίως από τους πολίτες, τις μικρομεσαίες και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.

Οι διαδικασίες fast track αποτελούν πρόσφατη έμπνευση για τη διευκόλυνση περιβαλλοντοκτόνων συνήθως επενδύσεων, αγνοώντας την περιβαλλοντική νομοθεσία σε περιοχές που η προστασία τους αποτελεί ευτύχημα και όχι εμπόδιο για τον τόπο, ενώ στη συνέχεια υποσκάπτουν την τοπική οικονομία και τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.

Από την άλλη, η εμπειρία των ΕΟΖ διεθνώς δείχνει συνήθως οπισθοδρόμηση στις εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες χωρίς ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται η υποσχόμενη από τον καθορισμό τους ανάπτυξη. Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ δεν επιθυμεί τη μετατροπή του Ν. Αιγαίου σε «ειδική ζώνη περιορισμένης εργασιακής και κοινωνικής ευθύνης», δηλαδή σε μια περιοχή με συνθήκες αντίθετες από αυτές για τις οποίες εργάζεται και προτείνει και για ένα καθεστώς αντίθετο με τις πολιτικές του αρχές αλλά αντιθέτως σε μια περιφέρεια πρωτοπόρο σε θέματα πράσινης οικονομίας, πολιτισμού, προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας καθώς και σε περιοχή με ισχυρή κοινωνική συνοχή. Και η περιφέρεια μας διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πετύχει κάτι τέτοιο. Ακόμα και στα θέματα της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στην Σύρο έχουμε καταθέσει – αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει συζητήσει – σειρά προτάσεων για το πρασίνισμα του σημαντικού αυτού κλάδου. Επίσης, έχουμε καταθέσει προτάσεις για το πρασίνισμα της ακτοπλοϊας ώστε να επιβιώσει και να αναδιοργανωθεί ώστε πράγματι να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες μετακίνησης και επικοινωνίας κατοίκων, επισκεπτών και προϊόντων 12 μήνες το χρόνο.

Ερωτήματα, φυσικά, θέτουμε προς την Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και προς τους Δήμους Ρόδου και Σύρου – Ερμούπολης για την έλλειψη ενημέρωσης των πολιτών και φορέων σχετικά με το θέμα, αλλά και προς τον Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη για την πολύ γενικόλογη και ασαφή πρότασή του – που αν προωθηθεί χωρίς σοβαρή συζήτηση και κανόνες μπορεί να ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου – περί «δημιουργίας Ειδικών Οικονομικών Ζωνών με ειδικά κίνητρα για τη νέα τεχνολογία, την πληροφορική, καθώς και για τη μεταφορά της έδρας των εφοπλιστικών εταιρειών σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο Απόσπασμα από τα Πρακτικά της Επιτροπής που μας κοινοποιήθηκε με την Ημερήσια Διάταξη.
Ως Οικολογικός Άνεμος καταθέτουμε στη συνέχεια συνοπτικά επεξεργασμένες θέσεις σε σημαντικούς τομείς στους οποίους πρέπει να εστιαστεί το Στρατηγικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Την αναλυτική παρουσίαση θα κάνουμε όταν ξεκινήσει μια ουσιαστική διαβούλευση για το σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης (στρατηγικός σχεδιασμός και επιχειρησιακά σχέδια ανά νησί και ανά θεματική προτεραιότητα): Ανάπτυξη ΑΠΕ, Σύνδεση Τουρισμού /Πολιτισμού /Τοπικής παραγωγής, Βιώσιμη αλιεία και προστασία θαλάσσιων περιοχών, Κοινωνική οικονομία, Υγεία και πρόνοια, Καλύτερη οργάνωση της περιφέρειας.

Ακολουθεί συνημμένη επιστολή με την πλήρη εισήγηση του Νίκου Χρυσόγελου στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: