Ο Νίκος Χρυσόγελος στη Νάξο για τη συνέλευση των Οικολόγων Πράσινων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ενεργή παρέμβαση στην κοινωνία, λύσεις στα προβλήματα των πολιτών κι ανασυγκρότηση των Οικολόγων Πράσινων

Η  Τοπική Πολιτική Κίνηση Οικολόγων Πράσινων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων πραγματοποίησε προχθές 19 Αυγούστου, στα γραφεία της,  την Ετήσια Γενική Συνέλευσή της, με τη συμμετοχή μελών αλλά και πολλών φίλων από τη Νάξο και την Πάρο καθώς και  του Νίκου Χρυσόγελου, Ευρωβουλευτή και Περιφερειακού Σύμβουλου Ν. Αιγαίου με τον Οικολογικό Άνεμο.

Η ατζέντα της Ετήσιας γενικής συνέλευσης περιλάμβανε τον απολογισμό δραστηριοτήτων της Κίνησης, τον προγραμματισμό δράσης στη Νάξο, αλλά και σε άλλα νησιά των Κυκλάδων και συζήτηση προτάσεων για την ανασυγκρότηση του κόμματος των Οικολόγων Πράσινων και τη μετατροπή του σε ένα ανοικτό, αποτελεσματικό κόμμα που προσφέρει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.

Ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για μια ευρεία και δομημένη πολιτική συζήτηση με τους κατοίκους και φορείς των νησιών αλλά και στα θεσμικά όργανα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στα Δημοτικά Συμβούλιο για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης 2014-2020 που θα αποτελεί και σχέδιο διεξόδου από την κρίση, με έμφαση στην πράσινη ανασυγκρότηση της οικονομίας στο σύνολο της περιφέρειας αλλά και σε κάθε νησί, την κοινωνική δικαιοσύνη και την σύγκλιση στο εσωτερικό της περιφέρειας αλλά και την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται στα όρια επιβίωσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών και των Κανονισμών των 5 Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην περιοχή μας.  Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε για τις περιοδείες του στα νησιά του Ν Αιγαίου για ενημέρωση της αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών για τα θέματα αυτά έτσι ώστε να προετοιμαστούν εγκαίρως με δεδομένη την κατάρρευση της κεντρικής διοίκησης αλλά και της βαθιάς κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Επισήμανε, επίσης, ότι το σχέδιο «Στρατηγικός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Ν Αιγαίου προσφάτως πρέπει να συζητηθεί στις τοπικές κοινωνίες, τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και με την τοπική αυτοδιοίκηση των νησιών ώστε να οδηγήσει μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες στη διαμόρφωση ενός κοινού οράματος και επιλογών που θα έχουν συναποφασιστεί από τις τοπικές κοινωνίες και δεν θα είναι απλώς προϊόν μιας μελέτης και μιας τυπικής απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.  Εξάλλου, το Ευρωκοινοβούλιο είναι πιθανό να απαιτήσει – άποψη που έχουν υποστηρίξει οι Πράσινοι κι άλλοι –  πριν υπογραφούν τα Συμβόλαια ή οι Συμφωνίες Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των Κρατών – Μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχει προηγηθεί δομημένος διάλογος με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες σε κάθε περιφέρεια ώστε να έχουν διαμορφωθεί με συμμετοχικό τρόπο τα σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης για κάθε περιοχή.

Ανάμεσα στις βασικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ήταν:

–        Η συνέχιση στοχευμένων πολιτικών δράσεων σε κρίσιμους τομείς της πράσινης ανασυγκρότησης της οικονομίας στα νησιά, όπως ο οικολογικός αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής με στόχο την ποιότητα και τη σύνδεση με τον τουρισμό, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμών σε σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον και την πολιτιστική ταυτότητα,  η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ μέσα από συλλογικά συνεταιριστικά σχήματα, η ανάδειξη του πολιτισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος ως στοιχεία περιφερειακής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας

–        Η συγκρότηση προτάσεων και η δρομολόγηση δράσεων για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους στα νησιά αξιοποιώντας τις γνώσεις και εμπειρίες που υπάρχουν από την δουλειά μας σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Η κίνηση των Οικολόγων Πράσινων στην Νάξο και στα άλλα νησιά θα συνεργαστεί με τον ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων στην πολυεπίπεδη καμπάνια για την απασχόληση των νέων που ξεκινάει, μέρος της οποίας θα επικεντρωθεί και στην απασχόληση των νέων στα νησιά του Ν. Αιγαίου και στην αναζωογόνηση των μικρών νησιών και των ορεινών περιοχών.

–        Η ανάδειξη της σημασίας και η προστασία – εξασφάλιση των δημόσιων συλλογικών αγαθών –όπως το νερό ύδρευσης και άρδευσης, η δημόσια συγκοινωνία, η προσβασιμότητα για πεζούς και ποδήλατα, η δημόσια υγεία κλπ. για τους πολίτες και το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης αλλά και η προώθηση λύσεων που βελτιώνουν περιβαλλοντικά και οικονομικά την αποδοτικότητα των φυσικών πόρων (πχ ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση του νερού μετά την επεξεργασίας τους από τους βιολογικούς καθαρισμούς για χρήσεις στη γεωργία αλλά και στους οικισμούς και στις τουριστικές μονάδες προς όφελος και του περιβάλλοντος και της τοπικής οικονομίας).

–        Η δραστηριοποίηση σε θέματα της άμεσης καθημερινότητας των νησιωτών που σχετίζονται με το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής,

–        Η διατύπωση προτάσεων για ανασυγκρότηση του Κόμματος των Οικολόγων Πράσινων, στην κατεύθυνση να ξεπεραστούν χρόνιες αδυναμίες και να δρομολογηθούν στοχευμένες δράσεις και μια ξεκάθαρη και δυναμική πολιτική εκπροσώπηση, ιδιαίτερα σε τοπικό και Περιφερειακό επίπεδο αλλά και την οργανωτική ανάπτυξη των Οικολόγων Πράσινων τόσο στο σύνολο της περιφέρειας όσο και σε κάθε νησί.

–        Η τοπική πολιτική κίνηση θα μετεξελιχθεί σε ΟΠ Νάξου, Πάρου και Μικρών Κυκλάδων. Η κίνηση θα εξειδικεύσει την απόφαση της να δουλέψει με στόχο την οργανωτική ανάπτυξή της σε όλα τα χωριά της Νάξου, στην Πάρο και στα γύρω μικρά νησιά, τη δημιουργία ενός δικτύου φίλων και μελών με τους οποίους θα υπάρχει συνεργασία σε σταθερή βάση για την επίλυση των προβλημάτων κάθε περιοχής, την συστηματική παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο Νάξου αλλά και την σταθερή συνεργασία και αξιοποίηση της εκπροσώπησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα υπάρξει επίσης στενή συνεργασία με τα μέλη από τα άλλα νησιά των Κυκλάδων για να αναπτυχθούν οι εκεί τοπικές κινήσεις και να υπάρχει στενότερη συνεργασία σε επίπεδο Κυκλάδων. Επίσης, αποφασίστηκε η μαζική συμμετοχή στο συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων στις 20 και 21 Οκτωβρίου με στόχο την πολιτική και οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματος ώστε να εκπροσωπηθεί με γερές ρίζες στην κοινωνία αλλά και στην επόμενη εθνική Βουλή, να αυξήσει τους εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους πανελλαδικά αλλά και να εκλέξει περισσότερους ευρωβουλευτές το 2014.

Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας Συντονιστικής Επιτροπής των Οικολόγων Πράσινων Νάξου, Πάρου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου.

Από την Συντονιστική Γραμματεία

ΤΠΚ Οικολόγων Πράσινων Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Πληροφορίες:   Συντονίστρια: 6941 527255

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: