Ένας χρόνος Οικολογικός Άνεμος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους παρουσίας στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, και όχι απλά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ενάμιση χρόνο από τη δημιουργίας μας, αισθανόμαστε την υποχρέωση να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό της δράσης μας αλλά ταυτόχρονα να ζητήσουμε από τους πολίτες να μας επισημάνουν τα ζητήματα που τους απασχολούν ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις μέσα και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Είναι αλήθεια η πρώτη φορά που περιφερειακά σχήματα από το χώρο της Οικολογίας συμμετέχουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Νότιο Αιγαίο και φυσικά ήταν για πολλά από τα μέλη του Οικολογικού Ανέμου μια πρωτόγνωρη διαδικασία τόσο πριν όσο και μετά την ανάδειξη μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Από την άλλη πλευρά ο Νόμος 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, γνωστότερος και ως  Πρόγραμμα Καλλικράτης έθετε νέα δεδομένα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα τα φιλόδοξα σχέδια του Καλλικράτη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, κυρίως του δεύτερου βαθμού που θα επιτελούσε ένα στρατηγικό και επιτελικό ρόλο,  δε βλέπουμε να υλοποιούνται.

Για μας η επιδίωξη είναι σαφής: Να φυσήξει ένας δυνατός άνεμος αλλαγής και μεταρρυθμίσεων στην περιφέρεια και σε κάθε νησί του Ν. Αιγαίου. Υποστηρίζουμε μια διαφορετική πολιτική, που θα βασίζεται σε πέντε σημαντικές μεταρρυθμίσεις:

  1. Ανάδειξη  ενός πράσινου μέλλοντος για το Ν. Αιγαίο σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, προωθώντας ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στο Ν Αιγαίο που οδηγεί σε εσωτερική κοινωνική συνοχή και μείωση του χάσματος κοινωνικών υποδομών που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων νησιών
  2. Νέα προσέγγιση που αντιμετωπίζει τα νησιά των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων ως ένα αλληλεξαρτώμενο και συνεργαζόμενο δίκτυο οικοσυστημάτων, οικονομιών και κοινωνιών, που δεν μας απασχολούν μόνο το καλοκαίρι, ως τουριστικός προορισμός, αλλά δώδεκα μήνες το χρόνο.
  3. Να αντιμετωπιστεί η νησιωτικότητα ως ευκαιρία και όχι ως μειονέκτημα
  4. Ουσιαστική αποκέντρωση στη λήψη αποφάσεων και διάθεση επαρκών πόρων, 
  5. Προώθηση μιας συνεκτικής, ενιαίας πολιτικής για την προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου πλούτου, της παράκτιας ζώνης, των φυσικών περιοχών, του δομημένου περιβάλλοντος και του αγροτικού τοπίου

Παρόλο που είμαστε η μικρότερη παράταξη μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι παρεμβάσεις μας ήταν πολλές και σημαντικές. Ασχοληθήκαμε με όλα τα θέματα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, καταθέτοντας προτάσεις, κάνοντας ερωτήσεις κι επερωτήσεις και επισημαίνοντας διαρκώς τόσο τα θετικά όσα και τα αρνητική σημεία της Περιφερειακής Αρχής. Η στάση μας δεν χαρακτηρίζεται ως στάση άρνησης αλλά ως στάση δημιουργίας και παραγωγής πολιτικής και αποτελεσμάτων προς όφελος των νησιωτών του Ν. Αιγαίου τόσο μέσω της κριτικής όσο και μέσω των τεκμηριωμένων κι αναλυτικών προτάσεών μας. Στο μπλογκ μας https://ecoanemos.wordpress.com μπορεί να δει ο καθένας/μία τις ερωτήσεις που καταθέσαμε, την κριτική που ασκήσαμε, τις θέσεις καθώς και τις προτάσεις μας για κάθε θέμα.

Από την άλλη πλευρά δε θεωρήσαμε ποτέ ότι κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια. Οι θέσεις μας αντίθετα βγαίνουν μέσα από την κοινωνία και μετά από διαβούλευση και συζήτηση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους. Οι προτάσεις μας κατατίθενται για να συζητηθούν με την κοινωνία και να διαμορφωθούν οι πολιτικές και οι συνθήκες που θα επιτρέψουν στην ίδια την κοινωνία να κτίσει το δικό της βιώσιμο μέλλον. Γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι εάν δεν εργασθούμε όλοι μαζί δυστυχώς δεν μπορούμε να πάμε μακριά.

Δε θα μπορούσαμε λοιπόν να μείνουμε μέσα στο κλειστό πλαίσιο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Διοργανώσαμε ημερίδες, συναντήσεις και επισκέψεις ώστε να μπορούμε κάθε φορά να διαμορφώνουμε άποψη για τη γνώμη της κοινωνίας και των φορέων αλλά και να σχηματίζουμε τη δική μας άποψη για τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Προσπαθούμε να ακούμε  τα προβλήματα των νησιωτικών κοινωνιών και  ιδιαίτερα των μικρών νησιών που απειλούνται από την απομόνωση και την εγκατάλειψη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παρακάτω δράσεις μας:

Εμείς λοιπόν πραγματικά πιστεύουμε ότι το μέλλον των πολιτών των νησιών του Ν. Αιγαίου δεν μπορεί να διαμορφωθεί χωρίς αυτούς. Πιστεύουμε ότι απλά και μόνο η συμμετοχή σε ένα Περιφερειακό Συμβούλιο δε δικαιώνει τον τίτλο του Περιφερειακού Συμβούλου. Θεωρούμε ότι το κτίσιμο ισχυρών αυτοδιοικητικών θεσμών περνάει και μέσα από τη διαμόρφωση μαζί με την κοινωνία θέσεων και προτάσεων. Πιστεύουμε σε μια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση που να μπορεί και να θέλει να σχεδιάσει την περιφερειακή ανάπτυξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κάθε περιφέρειας ξεχωριστά. Πιστεύουμε εν τέλει σε μια Περιφερειακή Αρχή που δεν είναι εντολοδόχος της κρατικής ή κομματικής εξουσίας ή «ενός ανδρός αρχή» αλλά ο μαέστρος μιας προσπάθειας διαλόγου μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο κι όχι μόνο, κοινών πρωτοβουλιών και συνεκτικών πολιτικών με στόχο την  οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία της περιφέρειας συνολικά και του κάθε τόπου, όσο μικρός κι αν είναι.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ θέλει να καλέσει τους πολίτες που μοιράζονται το όραμα μιας ισχυρής Αυτοδιοίκησης και ενός βιώσιμου μέλλοντας για το Νότιο Αιγαίο, άσχετα με ποια παράταξη συντάχθηκαν στις προηγούμενες εκλογές, να έλθουν κοντά μας για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε εκείνες τις πολιτικές που, μέσα σε μια εποχή πολλαπλής  κρίσης, θα φέρουν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ένα βήμα πιο κοντά στη βιωσιμότητα και στην αειφορία.

Σε μια εποχή βαθειάς κρίσης, όπως η σημερινή, χρειάζονται ουσιαστικός διάλογος, νέες πολιτικές προτάσεις, αποτελεσματική οργάνωση της κοινωνίας και της περιφέρειας, κοινωνική αλληλεγγύη, συνεργασία μεταξύ των νησιών. Χρειάζεται επίσης να διαμορφώσουμε μια νέα στρατηγική για την περιφέρειά μας και για όλα τα νησιά, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο ρόλο και στις ευρωπαϊκές και στις εθνικές πολιτικές και εξελίξεις αλλά και φέροντας την Ευρώπη και τις ευρωπαϊκές πολιτικές πιο κοντά στα νησιά και στη νησιωτικότητα. Και σε αυτή την προσπάθεια επιδιώκουμε να παίξουμε ενεργό ρόλο ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ μαζί με τους πολίτες.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: