13η συνεδρίαση – ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Οικονομικού Έτους 2012

 • Θέμα από ημερήσια διάταξη
 • Εισήγηση
 • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
 • Η θέση του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ – Πριν μιλήσουμε για τους οικονομικούς δείκτες, να υπενθυμίσω ότι και κατά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2011 είχαμε τονίσει την ανάγκη ο προϋπολογισμός να συνοδεύεται από δείκτες αξιολόγησης που να δείχνουν την προοπτική βιωσιμότητας όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό, να μπορούμε να διαπιστώσουμε επίσης αν η εκτέλεση του προϋπολογισμού επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τα θέματα σύγκλισης στο εσωτερικό της περιφέρειας, τα θέματα κοινωνικής συνοχής αλλά και απασχόλησης.  Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε φαίνεται καν ως σκέψη.

  – Εξετάζοντας τα οικονομικά στοιχεία μπορούμε να πούμε ότι το 2012 η Περιφέρεια Ν Αιγαίου μάλλον θα επιβιώσει οικονομικά, γιατί θα φάει από τα «έτοιμα», τα ταμειακά υπόλοιπα της προηγούμενης χρονιάς. Στο μεταξύ η κρίση απλώνεται και στο Ν Αιγαίο, αλλά και οι δραματική μείωση των πόρων του κεντρικού κράτους θα έχει επιπτώσεις ακόμα πιο σοβαρές μέσα στο 2012-2014. Την ίδια στιγμή η Περιφέρεια μένει εντελώς ευάλωτη, αφού – η κύρια παρατήρηση και διαπίστωσή μας – δεν έχει πόρους και άρα το οικονομικό της μέλλον θα είναι δυσοίωνο, αν δεν κινητοποιηθεί προς διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με το παρελθόν. Παρόλα αυτά η Περιφερειακή Αρχή μοιάζει να μην έχει καταλάβει ότι το σκάφος βυθίζεται. Αυτό δείχνει το γεγονός ότι παρουσιάζει έναν προϋπολογισμό για το διάστημα 2012-2014 που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα.

  Για να επιβιώσει η Περιφέρεια χρειάζεται να αποκτήσει απευθείας πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα, και κυρίως σε νέους τρόπους και εργαλεία χρηματοδότησης, εργαλεία πιο πράσινα (πχ πράσινα ομόλογα) και σε δικούς τους πόρους. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να επεξεργαστεί μια στρατηγική διεξόδου από την κρίση, με έμφαση στην αποτελεσματική οργάνωσή της, την αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της, την προώθηση βιώσιμων μορφών οικονομίας στο Ν Αιγαίο που θα της αποφέρουν και έσοδα, την ανάπτυξη δομών κοινωνικής αλληλεγγύης – κάτι διαφορετικό από την λογική πληρωμής επιδομάτων πρόνοιας ή επιδομάτων ανεργίας – που θα εξισορροπήσει σε κάποιο βαθμό την τεράστια απώλεια εισοδημάτων .

  Ο προϋπολογισμός ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από τους αριθμούς που παραθέτει δείχνει και τη συνολική οργάνωση του οργανισμού αλλά και τους προσανατολισμούς και τη στρατηγική που αυτός έχει (ή αδυνατεί να διαμορφώσει). Το πλαίσιο, επίσης, μέσα στο οποίο ο οργανισμός κινείται, ένα πλαίσιο που συνήθως θεσπίζει η κεντρική διοίκηση, διαμορφώνει εν πολλοίς και τις λειτουργίες, τις δυνατότητες και τις αρμοδιότητες του φορέα. Όμως, την εποχή της κρίσης η Περιφερειακή Αρχή θα κριθεί από την πραγματική δυνατότητά της να αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρξει διέξοδος από την κρίση, τουλάχιστον για την περιφέρεια Ν Αιγαίου έστω και εάν το πλαίσιο είναι περιοριστικό.

  Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση εξαγγέλθηκε και πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανηγυρικών διακηρύξεων και τυμπανοκρουσιών για ένα διαφορετικό 2ο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα είχε καθοριστικές αρμοδιότητες και μεγάλες δυνατότητες. Σήμερα, φαίνεται ότι ξεφουσκώνει και προσγειώνεται στην σκληρή πραγματικότητα που θέλει την κεντρική εξουσία να έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να κάνει στην ουσία τη «λάντζα» και αυτά που δε θέλει ή δεν μπορεί να κάνει η κεντρική διοίκηση. Όμως, μια τέτοια Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση είναι περιττή και προκαλεί απλά περισσότερες δυσλειτουργίες και λειτουργικές δαπάνες εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. Τις αρμοδιότητες θα μπορούσε κάλλιστα να έχει ο Πρώτος Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εάν θέλουμε να έχουμε ένα Δεύτερο Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να ασχολείται με συντηρήσεις και δακοκτονίες μόνο, τότε βαδίζουμε σαφώς σε λάθος δρόμο. Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει στρατηγικό ρόλο, με τη χάραξη και την προώθηση συγκροτημένης περιφερειακής πολιτικής,

  Η Περιφέρεια διαφημίστηκε ως το  θεσμικό όχημα για την πράσινη ανάπτυξη με αρμοδιότητες σε θέματα αναπτυξιακού περιφερειακού σχεδιασμού, υγειονομικά, μελέτης και υλοποίησης μεγάλων έργων, φυσικού περιβάλλοντος αλλά κυρίως ως ο θεσμός εκείνος που θα σχεδίαζε και θα έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές για τη συνολική ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας. Από το χαρακτηρισμό «μικροί πρωθυπουργοί» εξέλιπε το ουσιαστικό και παρέμεινε το επίθετο.

  Σήμερα η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση περιορίζεται σε ένα διαχειριστικό- διακοσμητικό ρόλο ακριβώς όπως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μέχρι τις 31/12/2010. Όπως φαίνεται και από τον προϋπολογισμό η διάθεση των περισσοτέρων κονδυλίων αφορά είτε μισθοδοσία είτε άλλες ανελαστικές δαπάνες. Ακόμα και εκείνα τα κονδύλια που η Περιφερειακή  Αυτοδιοίκηση έχει στη διάθεσή της για διάθεση σε επιλεκτικές δράσεις (πχ. περιβάλλον) είναι ελάχιστα και δε φαίνεται πού ακριβώς θα διατεθούν και γενικά ποια είναι η κατεύθυνση που έχει η Περιφέρεια τα επόμενα χρόνια.

  Πέντε ζητήματα προκαλούν εντύπωση μελετώντας τον προϋπολογισμό:

  – Πρώτον, εάν δεν υπήρχαν τα αδιάθετα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο προϋπολογισμός θα ήταν σημαντικά μειωμένος. Ένα ερώτημα, επίσης, είναι γιατί δεν επενδύθηκαν αυτά τα ποσά μέσα στο 2011 και δεύτερον τι θα γίνει τις επόμενες χρονιές που δεν θα υπάρχουν τα ποσά αυτά. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούνται ταμειακά υπόλοιπα (9,3 εκατ περίπου στις Κυκλάδες και 26 εκατ στα Δωδεκάνησα για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός), κατά συνέπεια το 2013 και το 2014 είναι πιθανόν να υπάρχουν  σημαντικά ελλείμματα. Φαίνεται ότι θα υπάρξει μείωση του προϋπολογισμού κατά 26 εκατομμύρια το 2013 σε σχέση με το 2011 στην ΝΑ Δωδεκανήσου (το 2011 υπήρχε ταμειακό υπόλοιπο 26,6 εκατομμυρίων). Προβλέπεται, όμως, επίσης σημαντική αύξηση εξόδων με σημαντική μείωση εσόδων. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των εσόδων από τόκους από 650.000 ευρώ το 2012 σε 676.000 το 2014! Πώς όμως θα συμβεί αυτό αφού ναι μεν το 2011 υπήρχαν έσοδα από τόκους λόγω των ταμειακών υπολοίπων, αλλά αυτά θα χρησιμοποιηθούν το 2012 για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός;

  Το δεύτερο, είναι η έλλειψη μιας εισηγητικής έκθεσης από την πλευρά του Περιφερειάρχη και της Περιφερειακής Αρχής που να δίνει μια κατεύθυνση στους στόχους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει καμία φιλοσοφία για κρίσιμους αναπτυξιακούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια υποτίθεται ότι θα είχε τον πρώτο λόγο. Αλλά ούτε ακόμα και σε θέματα που είχαμε υποτίθεται αποφασίσει σε προηγούμενες συνεδριάσεις: Δεν φαίνεται να υπάρχει σχεδιασμός για τα προγράμματα Τοπικής Ολοκληρωμένης Στήριξης Προγραμμάτων Απασχόλησης που υποτίθεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να έχουν ενεργοποιηθεί για να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας και να αξιοποιήσουν πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.  Δεν έχει αλλάξει επίσης η πρακτική της περιφέρειας: Ελάχιστοι πόροι θα διατεθούν για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, πχ προβλέπονται έργα ανάδειξης πολιτισμού 200.000 ευρώ στις Κυκλάδες και για το περιβάλλον 300000 Ευρώ. Συγκριτικά ένα γήπεδο 5Χ5 χαμηλής συνήθως αισθητικής, από τα πολλά που χρηματοδοτήθηκαν από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κοστίζει 160.000 (πχ περίπτωση Κύθνου). Ενώ προβλέπονται 12 εκατομμύρια ευρώ για οδικά έργα ΚΑΠ οδοποιίας, ιδιαίτερα χαμηλός είναι και ο προϋπολογισμός για δράσεις κοινωνικής μέριμνας. Στον προϋπολογισμό δεν προβλέπεται το παραμικρό κονδύλι για παρακολούθηση των επιπτώσεων από ναυάγιο Sea Diamond.

  – Τρίτον, φαίνεται από τις προβλέψεις για τα επόμενα έτη ότι η Περιφέρεια θα κινηθεί στις ίδιες γραμμές και θα έχει τις ίδιες επιδιώξεις. Ο προϋπολογισμός έτους 2012 και οι εκτιμήσεις για τα έτη 2013 και 2014 συντάχθηκαν όσον αφορά το ύψος των, με βάση κυρίως τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για το οικ. έτος 2011. Στον προϋπολογισμό δεν διαφαίνεται καν η υποψήφια ότι υπάρχει βαθιά δημοσιονομική και οικονομική κρίση στη χώρα που επηρεάζει και τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας. Από τον ίδιο τον προϋπολογισμό διαπιστώνονται όμως πλευρές της κρίσης. Πχ προβλέπονται έσοδα 350.000,00€ από είσπραξη τελών άδειας και τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από την πρόβλεψη του έτους 2011, αφού οι αγορές νέων οχημάτων λόγω της οικονομικής συγκυρίας έχουν σημαντικά μειωθεί. Πώς θα επηρεάσει την Περιφέρεια Ν Αιγαίου η μείωση των πόρων προς την αυτοδιοίκηση ύψους 500 εκατομμυρίων Ευρώ που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του 2012 που έχει καταθέσει η τρικομματική κυβέρνηση στη Βουλή;  Επίσης, η απουσία κάποιας εισηγητικής έκθεσης με στόχους μας επιβεβαιώνει ότι η Περιφέρεια θα παραμείνει ο ενδιάμεσος της κεντρικής εξουσίας και της κοινωνίας χωρίς καμιά ουσιαστική αρμοδιότητα  και χωρίς κανένα συνεκτικό σχέδιο για τον τόπο μας. Για παράδειγμα, στο θέμα της μισθοδοσίας, απλώς αναφέρει ένα ποσό, ύψους 16.224.263,12 €, χωρίς να αναφέρεται το πώς επηρεάζεται η ζωή των υπαλλήλων της περιφέρειας και το πώς θα μπορέσουν οι εργαζόμενοι να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με τις δραματικές περικοπές των εισοδημάτων που έχουν ενώ το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, ιδιαίτερα στον δικό μας νησιωτικό χώρο!

  –        Τέταρτον, σε σχέση με την τριετή πρόβλεψη, ο προϋπολογισμός έχει συνταχθεί λες και δεν συμβαίνει τίποτα, ότι δεν υπάρχει δημοσιονομική κρίση ούτε οικονομική κατάρρευση. Για παράδειγμα, προβλέπονται αύξηση των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους και κρατική ενίσχυση και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τη στιγμή που όχι μόνο δεν έχουν πληρωθεί τα χρήματα από την κεντρική διοίκηση προς την Περιφέρεια αλλά έχουν γίνει και σημαντικές περικοπές και η τάση είναι για μείωση. Από πού αντλεί η Περιφερειακή Αρχή της «αισιοδοξία» της όταν όλα τα στοιχεία συνηγορούν περί του αντιθέτου; Δεν βλέπουμε όμως έστω προσπάθειες αναζήτησης νέων εργαλείων χρηματοδότησης τη στιγμή που τα κρατικά έσοδα αδυνατούν να στηρίξουν τις ανάγκες της περιφέρειας.
  – Πέμπτο και ιδιαίτερα σημαντικό: Η Περιφέρεια δεν έχει παρά ελάχιστους δικούς της πόρους από επιχειρηματική ή άλλη δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών (120.000 ευρώ το 2012 που προβλέπεται να αυξηθούν σε 124.000! ευρώ το 2014), ενώ προβλέπονται μηδέν έσοδα από ευρωπαϊκά προγράμματα (πέρα από ΕΣΠΑ), μια και δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα μια αποτελεσματική ομάδα που να μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πέρα από αυτές που της προτείνουν άλλοι φορείς. Μειώνονται φυσικά και τα έσοδα της από μεταβίβαση ΙΧ αφού μειώνονται οι αγορές αυτοκινήτων λόγω της κρίσης. Όπως είχαμε εξηγήσει ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, ένα από τα σημαντικά επιχειρήματά μας για την ανάγκη να συμμετάσχει ενεργά στην προώθηση συμμετοχικών εταιριών παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ θα είναι ακριβώς για να έχει έσοδα δικά της η περιφέρεια αλλά και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση.

  Ένα θετικό στοιχείο είναι όπως αναφέρεται στην εισήγηση ο «απώτερος στόχος του περιορισμού του κόστους των λειτουργικών δαπανών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευση, ενοίκια, καθαριότητα, καύσιμα, επισκευές, εκτός έδρας κλπ) στο 1/3, ο οποίος έχει καταστεί εφικτός και θα ολοκληρωθεί μετά την έκδοση του νόμου για την κατάργηση των Γραφείων Εκπαίδευσης στις Περιφερειακές Ενότητες».

 • Ψηφοφορία: 
 • Τοποθέτηση: 
Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: