ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΩΡΙΟ

Ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου ζητάει με επιστολή του προς τον Περιφερειάρχη, τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τους επικεφαλής των παρατάξεων να επικεντρωθεί η συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο, μάλλον στις 24 Οκτωβρίου, σε δυο σημαντικά θέματα:

–   Στρατηγική της περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, χάραξη πλαισίου για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος, με την ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών φορέων και των πολιτών μέσα από  συμμετοχικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι κι αλλιώς το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να συζητήσει το γιγαντιαίο σχέδιο επένδυσης εταιρίας για κατασκευή αιολικών πάρκων σε νησιά του Ν Αιγαίου.

–   Επεξεργασία στρατηγικής και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για παραγωγή τμημάτων πράσινης τεχνολογίας στην περιοχή του Ν Αιγαίου και τη ναυπήγηση περιβαλλοντικά αποδοτικών σκαφών για τις συνδέσεις μεταξύ νησιών, με στόχο την επιβίωση του ναυπηγείου και την εξασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων.

Στη συζήτηση στο ΠΣ ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνει να προσκληθούν το Επιμελητήριο Κυκλάδων, η διοίκηση και το σωματείο εργαζομένων του ναυπηγείου, το Εργατικό Κέντρο, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί φορείς καθώς και εκπρόσωποι Δήμων από το Ν. Αιγαίο. Επίσης, η παράταξη προτείνει να δημιουργηθεί με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μια ad hoc επιτροπή που θα δουλέψει συστηματικά για την υλοποίηση των αποφάσεων που θα παρθούν, σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό σχέδιο επιβίωσης του ναυπηγείου Σύρου.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε, όμως τώρα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής απόφασης για το ΝΕΩΡΙΟ

Ακολουθεί η επιστολή του Νίκου Χρυσόγελου καθώς και αναλυτική παρουσίαση πρόσφατων πρωτοβουλιών του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για την επιβίωση του ΝΕΩΡΙΟΥ:

Προς

–  Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ Γ. Μαχαιρίδη και αντιπεριφερειάρχες

–  Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ Γ. Γκούφα

–  Αντιπρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου κ Γ. Γιαννακάκη

–  Επικεφαλής Παρατάξεων Π.Σ. Χ. Κόκκινο, Λ. Καφαντάρη, Ν. Συρμαλένιο

–  Περιφερειακούς Συμβούλους Ν. Αιγαίου

Κοιν:  –    Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων

–                                Επιμελητήριο Κυκλάδων

–                                Ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟ

–                                Σωματείο Εργαζομένων ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟ

17/10/2011

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΩΡΙΟ

 

       Στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν, ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχει θέσει ως προτεραιότητα της πολιτικής του παρέμβασης την προσπάθεια όχι μόνο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά – αν είναι δυνατόν – να δημιουργηθούν και νέες, σε πράσινες μάλιστα δραστηριότητες, ώστε να υπάρξουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους που σήμερα αντιμετωπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας. Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση για τη στήριξη τομέων που βρίσκονται ήδη σε κρίση (ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟ, οικοδομή, εμπόριο, πρωτογενής παραγωγή κ.ά.).

Με το ψήφισμά του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου είχε πάρει θέση σχετικά με την κρίση στο ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟ Σύρου και είχε προτείνει την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από την Περιφέρεια Ν Αιγαίου, μεταξύ άλλων, ώστε:

«- να συμβάλει από κοινού με το ναυπηγείο, τους εργαζομένους και ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια στη διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδοτήσεων καινοτόμων εφαρμογών σε θέματα μεταφορών, όπως είναι για παράδειγμα η ναυπήγηση πλοίων με υψηλές περιβαλλοντικές αποδόσεις για την εκτέλεση δρομολογίων στο εσωτερικό της περιφέρειας, πλοίου που θα συμβάλει στη βιώσιμη διαχείριση και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών ή συσκευών που δεν μπορεί να μεταφέρονται με πλοία της γραμμής κ.ά.

– να συμμετάσχει σε έναν ουσιαστικό διάλογο με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους του Ναυπηγείου, ερευνητικά κέντρα και επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς της περιφέρειάς μας για τη διαμόρφωση ενός κοινού και συνεκτικού σχεδίου δράσης που θα βοηθήσει το ναυπηγείο Νεωρίου να επεκτείνει τις δραστηριότητές σε νέους τομείς κατασκευών, πλην των σημερινών, επεκτείνοντας τη χρήση των εγκαταστάσεών της και σε άλλους τομείς της τοπικής οικονομίας και κυρίως πράσινων καινοτομιών και τεχνολογιών, ιδιαίτερα στους τομείς της ανανεώσιμης και πράσινης ενέργειας (πχ κομμάτια εφαρμογών αιολικής και κυματικής ενέργειας), της βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων (συμπίεση ανακυκλώσιμων, επεξεργασία οργανικών υλικών κ.ά.), της επεξεργασίας και ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης νερού κ.ά.»

Σε συναντήσεις που είχε αντιπροσωπεία της παράταξης μας, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, με τη διοίκηση του  ναυπηγείου, το σωματείο εργαζομένων ΝΕΩΡΙΟΥ και το Εργατικό Κέντρο στις 17/9 και στις 9/10 συζητήσαμε τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ναυπηγείο αλλά και την ανάγκη να δρομολογηθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι σηκώνουν πλέον μεγάλο βάρος και είναι αυτοί που στην πραγματικότητα στηρίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας του ναυπηγείου, αλλά με κόστος προσωπικό και οικονομικό, την ίδια στιγμή που τους έρχονται οι ειδοποιήσεις της εφορίας για την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» και οι περισσότεροι πρέπει να πληρώσουν τους φουσκωμένους οικογενειακούς λογαριασμούς.

Όπως επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντησή μας, το ναυπηγείο έχει δυνατότητα να κατασκευάζει μέρος του μεταλλικού εξοπλισμού για μικρές αλλά και μεγαλύτερες ανεμογεννήτριες, στο πλαίσιο συνεργασίας με ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα ή και εταιρίες που πιθανώς θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν μέρος της παραγωγής τους να γίνει στην Ελλάδα.  Μια πρώτη τέτοια επαφή έγινε με τη δική μας βοήθεια. Απαιτείται, όμως, ένα «επιχειρησιακό σχέδιο για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ναυπηγείου» που πρέπει να γίνει από την ίδια την διοίκηση της εταιρίας σε συνεργασία με τους εργαζόμενους που θα αφορά σε κλασικές δραστηριότητες ναυπηγείου αλλά και νέους τομείς, κυρίως πράσινων καινοτομιών και τεχνολογιών.

Παράλληλα, όμως, το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Αρχή θα μπορούσαν να επεξεργαστούν και να συμφωνήσουν από κοινού με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς ένα σχέδιο περιφερειακής πολιτικής και ένα σχέδιο δράσης που θα συνδέει την ενεργειακή πολιτική για το Ν. Αιγαίο με την πολιτική για την απασχόληση, την ενίσχυση των υποδομών του ναυπηγείου αλλά και των ικανοτήτων του προσωπικού του ναυπηγείου, αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που προσφέρει το ΕΣΠΑ ή μια επανα-ιεράρχηση προτεραιοτήτων του ΕΣΠΑ. Μόνο έτσι το επιχειρησιακό σχέδιο θα έχει ελπίδα επιτυχίας στις σημερινές συνθήκες.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνουμε, λοιπόν, να επικεντρωθεί η συζήτηση στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο σε δυο σημαντικά θέματα:

–   Στρατηγική της περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, χάραξη πλαισίου για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος, με την ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης, των επαγγελματικών φορέων και των πολιτών μέσα από  συμμετοχικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Έτσι κι αλλιώς το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να συζητήσει το γιγαντιαίο σχέδιο επένδυσης εταιρίας για κατασκευή αιολικών πάρκων σε νησιά του Ν Αιγαίου.

–   Επεξεργασία στρατηγικής και ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για παραγωγή τμημάτων πράσινης τεχνολογίας στην περιοχή του Ν Αιγαίου και τη ναυπήγηση περιβαλλοντικά αποδοτικών σκαφών για τις συνδέσεις μεταξύ νησιών, με στόχο την επιβίωση του ναυπηγείου και την εξασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων.

Στη συζήτηση στο ΠΣ προτείνουμε να προσκληθεί το Επιμελητήριο Κυκλάδων, η διοίκηση και το σωματείο εργαζομένων του ναυπηγείου, το Εργατικό Κέντρο, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί φορείς όσο και εκπρόσωποι Δήμων από το Ν. Αιγαίο.

Επίσης, προτείνουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο να δημιουργήσει με απόφασή του μια ad hoc επιτροπή που θα δουλέψει συστηματικά για την υλοποίηση των αποφάσεων που θα παρθούν, σε συνάρτηση με το επιχειρησιακό σχέδιο επιβίωσης του ναυπηγείου Σύρου.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχουμε αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να βοηθήσουμε, όμως τώρα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Αρχή στο πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής απόφασης για το ΝΕΩΡΙΟ.

Με εκτίμηση

Νίκος Χρυσόγελος

Επικεφαλής ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Πρόσφατες  πρωτοβουλίες του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για να βοηθήσει στην επιβίωση του ΝΕΩΡΙΟΥ

Στην επιστολή του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ προς τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κ Joh. Hans (ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) είχαμε μεταξύ άλλων προτείνει:

« 4. Ειδικές δράσεις με την ενίσχυση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στο Ν. Αιγαίο

Παραδοσιακοί τομείς που σήμερα βιώνουν βαθιά κρίση, πρέπει να στηριχθούν για να μεταστραφούν σε πράσινες δραστηριότητες, με στόχο την αναζωογόνηση της τοπικής-περιφερειακής οικονομίας, τη βιωσιμότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι τομείς αυτοί στο Ν Αιγαίο είναι κυρίως η πρωτογενής παραγωγή, η ναυπηγο-επισκευαστική δραστηριότητα, η οικοδομή και το εμπόριο. Αλλά αναγκαία είναι και η αλλαγή του μοντέλου τουρισμού, ώστε να είναι μακροχρόνια βιώσιμος και να βασίζεται σε μορφές που ενισχύουν αντί να υπονομεύουν την πρωτογενή παραγωγή, την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση του πολιτισμού. Προτείνουμε πιο ειδικά:

Μεταστροφή σε πράσινες κατευθύνσεις ναυπηγο-επισκευαστικών δραστηριοτήτων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια και δεν βασίζονται σε κρατικές χρηματοδοτήσεις:

Το περιφερειακό ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου είναι μια οικονομική δραστηριότητα που  μέχρι σήμερα εξασφάλιζε εργασία άμεσα σε 300-500 άτομα, έμμεσα σε πολλές άλλες εκατοντάδες εργαζομένων σε συνδεόμενες ΜΜΕ. Σήμερα, βρίσκεται σε βαθιά κρίση εξαιτίας των αλλαγών που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες στον κλάδο διεθνώς και της ελληνικής κρίσης. Η διέξοδος από την κρίση μπορεί να προέλθει – όπως συμφωνεί η διοίκηση και το προσωπικό αλλά και διατυπώνει σε ψήφισμα του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου – με στροφή παράλληλα και σε κατασκευές πράσινων υποδομών (σχετικές προτάσεις έχει καταθέσει και ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ[1]).

Η ΕΕ θα μπορούσε να στηρίξει στοχευμένα:

–    ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα στα οποία θα συμμετέχουν το ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟ ΣΥΡΟΥ, άλλα ναυπηγεία σε χώρες της ΕΕ, πανεπιστήμια, περιβαλλοντικές και επαγγελματικές ενώσεις με στόχο σχεδιασμό και κατασκευή σύγχρονων, καινοτόμων, περιβαλλοντικά-κλιματικά αποδοτικών σκαφών διαφόρων μεγεθών που να καλύπτουν τις ανάγκες των νησιών σε μετακινήσεις/μεταφορές επιβατών, ανακυκλώσιμων ή επικίνδυνων υλικών που υπάρχουν στα απορρίμματα των νησιών κα). Στα προγράμματα θα μπορούσαν να συμμετάσχουν, επίσης,  περιφερειακές και δημοτικές αρχές, συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων που έχουν προχωρήσει ήδη σε σχετικές μελέτες, επενδυτές-ιδιώτες κα. Η έρευνα και η καινοτομία στον τομέα αυτό δεν μπορεί να προωθεί από μόνη της με δεδομένο ότι τα προϊόντα αυτά στην πραγματικότητα θα καλύψουν τις ανάγκες μιας κατά βάση πολύ περιορισμένης αγοράς, όπως είναι αυτή των νησιών

–     ερευνητικά και πιλοτικά προγράμματα σχεδιασμού και κατασκευής σκαφών καθαρισμού του θαλάσσιου βυθού σε περιοχές όπου έχει προκληθεί ρύπανση από βιομηχανικά απόβλητα, μετασκευή αλιευτικών σκαφών και εξοπλισμού για τη συλλογή απορριμμάτων από τη θάλασσα (πιλοτικά προγράμματα που προωθεί η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας) κα

–      προγράμματα εκπαίδευσης και προσαρμογής για την ενίσχυση της πράσινης μεταστροφής του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου προς κατασκευές τμημάτων πράσινης τεχνολογίας που σχετίζεται με τις ΑΠΕ, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ανεμογεννήτριες διαφόρων μεγεθών, πλωτά συστήματα αφαλάτωσης που αξιοποιούν τις ΑΠΕ κα….» 

Στην πρόσφατη συνάντηση του Νίκου Χρυσόγελου με τον Περιφερειάρχη Α. Μακεδονίας-Θράκης κ Α. Γιαννακίδη συζητήθηκαν και οι πρωτοβουλίες της Περιφέρειας για να επιλυθεί η προβληματική ακτοπλοϊκή διασύνδεση του νησιού της Σαμοθράκης, με την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την κατασκευή ή αγορά ενός σκάφους (αξίας 7-10 εκατ. Ευρώ) και τη  δημιουργία διαδημοτικής επιχείρησης. Στη συνάντηση αυτή προτάθηκε από τον επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στην περίπτωση του πλοίου να εξεταστεί η δυνατότητα συνεργασίας με το ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟ Σύρου και να ακολουθηθεί καινοτόμος σχεδιασμός, ώστε το σκάφος να έχει υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις.

Όπως συζητήσαμε και κατά τη συνάντησή μας με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση, είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε στην επικοινωνία με ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς (ήδη έγινε μια πρώτη συνάντηση στις 9/10) για να διερευνηθούν οι δυνατότητες παραγωγής στην Ελλάδα τόσο μεταλλικών τμημάτων των ανεμογεννητριών (ξεκινώντας από μικρού μεγέθους) όσο και για να υπάρξει η αναγκαία βοήθεια για την προσαρμογή των υποδομών και των δυνατοτήτων του ναυπηγείου και προς μια τέτοια κατεύθυνση, εφόσον διαμορφωθεί σχετικό σχέδιο από το ναυπηγείο και αναλάβει η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο πρωτοβουλίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.


[1]               Προτάσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ  Για το θέμα του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΥ 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: