ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σε συνέχεια της επιστολής που σας είχαμε στείλει στις 20/9/2011, επαναφέρουμε την πρότασή μας να συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου, κατά τη συνεδρίαση του στις 28/9/2011, στη Ρόδο, οι προτεραιότητες της Περιφέρειας Ν Αιγαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή που θα πρέπει να κατατεθούν στον Ευρωπαίο Επίτροπο, με δεδομένο ότι, όπως γνωρίζουμε, οι Περιφέρειες, μέσα σε δέκα μέρες από την συνάντηση με τον Επίτροπο, πρέπει να προτείνουν το σύνολο των έργων που θα ενταχθούν στο σχέδιο.

Είναι γεγονός ότι η συζήτηση αυτή έπρεπε να έχει προηγηθεί της συνάντησης (19/9) του Περιφερειάρχη Ν Αιγαίου με τον Επίτροπο. Είχαμε ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνει να δημιουργηθεί μια επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων ώστε να υπάρξει κατάλληλη προεργασία και να προταθούν άξονες, δράσεις και κατευθύνσεις που θα εξέφραζαν έναν ώριμο προβληματισμό. Δεν είχαμε καμία απάντηση από τον Περιφερειάρχη, ούτε καν επίσημη ενημέρωση για την συνάντηση. Όμως, είναι ανήκουστο το θέμα να μην μπαίνει καν στην ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Από δελτία τύπου ενημερωθήκαμε για το ποια έργα θεωρεί η Περιφέρεια Ν Αιγαίου ως «εμβληματικά», όπως ζήτησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος (συνημμένος πίνακας).  Ο κατάλογος των έργων που εμφανίζονται ανάμεσα στα περίπου 100 υποτίθεται πιο σημαντικά – υψηλής ποιότητας – για το σύνολο των περιφερειών είναι σίγουρα πολύ φτωχός. Εξίσου φτωχή είναι και η πρόταση της Περιφερειακής Αρχής Ν Αιγαίου: καταγραφή απλώς κάποιων έργων, χωρίς να διαφαίνεται μια στρατηγική για την περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση η περιφέρεια πρέπει τις επόμενες μέρες να αναδείξει τις προτεραιότητες και τη στρατηγική της σε τομείς που είναι σημαντικοί για την απασχόληση (δημιουργία θέσεων εργασίας), την κοινωνική συνοχή (υγεία, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές) και τη βιωσιμότητα (σύνδεση πολιτισμού, πρωτογενούς παραγωγής και τουρισμού, παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ προς όφελος τοπικών κοινωνιών, τοπικής οικονομίας και περιβάλλοντος, συγκοινωνίες – σύνδεση νησιών, οργάνωση διοίκησης κα).

Ως παράταξη, καταθέσαμε τις αναλυτικές προτάσεις μας τόσο στον Ευρωπαίο Επίτροπο όσο και δημόσια (διαβάστε ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ), ενώ έχουμε προσκαλέσει και τις άλλες παρατάξεις να καταθέσουν τις δικές τους επεξεργασίες τόσο στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΠΣ όσο και δημοσίως, ώστε μέσα από έναν γόνιμο διάλογο να διαμορφωθεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο Βιωσιμότητας, Συνοχής και Απασχόλησης για την περιφέρεια Ν Αιγαίου.

Θεωρούμε πάντως τη στάση της Περιφερειακής Αρχής προσβλητική προς το Περιφερειακό Συμβούλιο, όταν αντιμετωπίζει το θέμα αυτό ως θέμα απλώς σχέσεων του Περιφερειάρχη και του Ευρωπαίου Επιτρόπου, ενώ οι προτάσεις στα θέματα αυτά είναι, σύμφωνα με τον «Καλλικράτη», αρμοδιότητας του ΠΣ και θα έπρεπε να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Περιφερειακού Συμβουλίου.

Ζητάμε, έστω και εκ των υστέρων, να γίνει αναλυτική συζήτηση επί του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στη Ρόδο, να διαμορφωθούν άξονες και κατευθύνσεις, αναλυτικές προτάσεις που θα κατατεθούν στη συνέχεια από την Περιφέρεια στον Ευρωπαίο Επίτροπο.

Με εκτίμηση

Νίκος Χρυσόγελος

 

Πίνακας: Έργα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου που ανακοινώθηκαν κατά τη συνέντευξη του Ευρωπαίου Επιτρόπου και περιλαμβάνονται στα 100 «εμβληματικά» έργα!

Τίτλος έργου

MIS

Προυπολογισμός έργου ή εκτιμώμενος π/υ Φάση Έργου Απαιτούμενες  ενέργειες Χρονοδιάγραμμα ενεργειών Φορέας ευθύνης Παρατηρήσεις, αιτιολόγηση σημαντικότητας έργου

Αριθμός Απασχολούμενων κατά την εκτέλεση του Έργου

Αριθμός απασχολούμενων για τη λειτουργία του έργου

Ολοκλήρωση – Βελτίωση Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου

296320

13.000.000

Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Εκκρεμεί η απαλλοτρίωση για τους κόμβους Εκτιμώμενη ολοκλήρωση ενέργειας 30/6/012 Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ / Διεύθυνση Οδικών Έργων Στάδιο υλοποίησης.

897,27

35

Κατασκευή οδικού δικτύου Αεροδρόμιο – Φηρά – Βουρβούλο – Οία Θήρας

341219

16.500.000

Ενταγμένο Εκκρεμεί ο καθορισμός τιμής απαλλοτρίωσης και η υπογραφή σύμβασης Εκτιμώμενη ολοκλήρωση και των δύο ενεργειών 3/2012 ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ Εκκρεμεί ο καθορισμός τιμής απαλλοτρίωσης. Εκτιμάται υπογραφή σύμβασης έως 3/2012.
Βελτίωση επαρχιακής οδού Αγ. Ισίδωρος – Λάερμα Ρόδου

355370

4.180.305

Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Εκκρεμεί ο καθορισμός τιμής απαλλοτρίωσης Εκτιμάται η ολοκλήρωση της ενέργειας έως 4/2012 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στάδιο υλοποίησης.
Κατασκευή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Θήρας

277424

4.286.918

Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στάδιο υλοποίησης.
Αποκατάσταση κτηρίου Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο

327084

9.458.244

Ενταγμένο Ολοκλήρωση προσυμβατικού ελέγχου. Εκτιμάται υπογραφή σύμβασης έως 12/2011. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Στάδιο προσυμβατικού ελέγχου. Εκτιμάται υπογραφή σύμβασης έως 12/2011.
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Γενναδίου Ρόδου

355366

4.534.000

Ενταγμένο Εκκρεμεί η δημοπράτηση και η υπογραφή σύμβασης Εκτιμάται ολοκλήρωση της ενέργειας έως 1/2012. Δήμος Ρόδου Εκτιμάται υπογραφή σύμβασης έως 1/2012.
Κατασκευή αποβάθρας στο Λιμάνι Σύμης

346768

5.500.000

Ενταγμένο Εκκρεμεί η δημοπράτηση και η υπογραφή σύμβασης Εκτιμάται ολοκλήρωση της ενέργειας έως 1/2012. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου Εκτιμάται υπογραφή σύμβασης έως 1/2012.
Επαρχιακή οδός Καμπί – Χαβουνά – Κάτω Μεριά Κέας

296179

3.377.565

Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στάδιο υλοποίησης.
2ο Γυμνάσιο Κω

352935

2.180.000

Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Ενταγμένο / σταδιο υλοποίησης Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Στάδιο υλοποίησης.

 

Συνοπτική ενημέρωση για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου με τους περιφερειάρχες

Mέσα στις επόμενες 10 μέρες θα πρέπει οι περιφέρειες να προτείνουν το σύνολο των έργων που θα ενταχθούν στο σχέδιο.

Από την επίσημη ενημέρωση

Στις 19-21 Σεπτεμβρίου ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Joh. Hahn συναντήθηκε στην Αθήνα, με τους 13 περιφερειάρχες, με υπουργούς και τις διαχειριστικές αρχές ΕΣΠΑ, σε ένα σεμινάριο δράσης για την καλύτερη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων στην Ελλάδα. Στη συζήτηση που έγινε, ο Επίτροπος ζήτησε την καλύτερη αξιοποίηση της ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης για να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.

Ο Επίτροπος ανέλαβε να παρακολουθεί την υλοποίηση ενός καταλόγου προγραμμάτων και επενδύσεων που θα γίνουν σε κάθε περιφέρεια ώστε “μέχρι το τέλος του 2013 να έχουν απορροφηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, περίπου 15 δισ. Ευρώ”. Μια λίστα με περίπου 100 έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους παρουσιάστηκε την Τετάρτη 21/9 σε συνέντευξη τύπου, με τον Επίτροπο να τονίζει ότι θα πρέπει να αναδειχθούν τουλάχιστον 5 έργα υψηλής ποιότητας ως εμβληματικά για κάθε μία από τις δεκατρείς ελληνικές περιφέρειες.

Ο τελικός κατάλογος των “μεγάλων έργων” που θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 θα συνταχθεί σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές στις επόμενες δέκα ημέρες, με σαφείς προθεσμίες για όλα τα έργα και δείχνοντας ποιος έχει την ευθύνη. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η προτεινόμενη σειρά έργων αφορά σε έργα υποδομής, επενδύσεις στις μεταφορές, στην ενέργεια και στο περιβάλλον, στην καινοτομία, στην ψηφιακή υποδομή, στον τουρισμό, στον πολιτισμό και στην ενίσχυση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), με στόχο να δημιουργούνται και θέσεις εργασίας. Όσον αφορά τις ΜΜΕ, η Επιτροπή διερευνά τη δυνατότητα να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων κονδυλίων για να προσφέρουν εγγυήσεις σε αυτές σε προσωρινή βάση.

Επίσης, συμφωνήθηκε να υπάρξει προσπάθεια για “τη μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών κατά την εφαρμογή και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στον τομέα των διαδικασιών απαλλοτρίωσης, οι ελληνικές αρχές θα καταθέσουν μέχρι το τέλος του έτους μια νομοθετική πρόταση για την συντόμευση και απλοποίηση των διαδικασιών για σημαντικά έργα υποδομών, για παράδειγμα στον τομέα των μεταφορών. Όσον αφορά την αδειοδότηση των περιβαλλοντικών αδειών, από τα μέσα Οκτωβρίου ένας νέος νόμος θα τεθεί σε ισχύ για να μειώσει δραστικά το χρόνο εκχώρησης των αδειών, από το ένα έτος σήμερα κατ’ ελάχιστον, σε έξι μήνες κατ’ ανώτατο όριο, με αποκλειστική ευθύνη μιας αρχής, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών”.

«Ο Επίτροπος Χαν “θα παρακολουθεί τη διαδικασία αυτή προσωπικά και θα επισκεφθεί την Ελλάδα και πάλι πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Αν είναι απαραίτητο, θα προταθούν περαιτέρω αλλαγές. Η Task Force της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, θα συμμετέχει εκ του σύνεγγυς. Ανάμεσα σε ένα ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων της που συνδέονται με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Τρόικα, στο πρόγραμμα της ομάδας είναι, επίσης, η βοήθεια στη διαδικασία ταχύτερης απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων. Θα πραγματοποιήσει ενδελεχή εξέταση σε ευρύ φάσμα διαδικασιών για τη μείωση δυσκίνητων και χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών ώστε να βοηθηθεί η Ελλάδα στην γρήγορη υλοποίηση των συμφωνηθέντων έργων”.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: