ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΡΟΔΟΣ 28/9/2011

Εν όψει της 11ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, προτείνουμε να μπουν στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ άλλων και τα εξής θέματα:

  1.  Συζήτηση για τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Ν Αιγαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή για το διάστημα 2012-2020. Ενημέρωση των προτάσεων που κατέθεσε ο Περιφερειάρχης στον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κ J.Hahn. Είναι γεγονός ότι η συζήτηση αυτή έπρεπε να έχει προηγηθεί της συνάντησης (19/9) του Περιφερειάρχη Ν Αιγαίου με τον Επίτροπο. Είχαμε ως παράταξη προτείνει να δημιουργηθεί μια επιτροπή με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων ώστε να υπάρξει κατάλληλη προεργασία και να προταθούν άξονες, δράσεις και κατευθύνσεις που θα εξέφραζαν έναν ώριμο προβληματισμό.   Έστω και εκ των υστέρων, πρέπει να γίνει αναλυτική συζήτηση επί του θέματος, αφού σύμφωνα με τον ν. «Καλλικράτη» το Περιφερειακό Συμβούλιο  πρέπει να διαμορφώσει Στρατηγικό Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με βάση αυτό θα έπρεπε να γίνει η συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο. και θα έπρεπε το σώμα να έχει εκφράσει τουλάχιστον τις κύριες κατευθύνσεις που θα (πρέπει να) ακολουθήσει η Περιφέρεια Ν Αιγαίου το διάστημα 2012-2020.
  2. Σύνθετη τουριστική κατοικία. Με την ομόφωνη σχεδόν απόφαση του (ένας μόνο Δημοτικός Σύμβουλος δήλωσε «παρών»), το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου εξέφρασε, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, «την αγανάκτησή του προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους βουλευτές Νομού Κυκλάδων και προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση της γενικευμένης τουριστικής κατοικίας, χωρίς προηγουμένως να ακολουθηθεί η κανονική και δημοκρατική οδός μιας διεξοδικής δημόσιας διαβούλευσης και χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και της Αυτοδιοίκησης». Παρόμοια απόφαση είχε πάρει και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου στις 9 Αυγούστου.  Είναι επομένως αυτονόητο ότι το ΠΣ πρέπει να συζητήσει το θέμα, πολύ περισσότερο αφού έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο και με την κοινή επιστολή των 19 Περιφερειακών Συμβούλων από όλες τις παρατάξεις. Η Περιφερειακή Αρχή αλλά και όλοι οι Δήμοι του Ν Αιγαίου πρέπει να πάρουν θέση για ένα σχέδιο που αφορά κατά βάση τα νησιά μας.
  3. Κρίση στο ΝΕΩΡΙΟ Σύρου. Με το ψήφισμα του το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίο είχε πάρει θέση σχετικά με την κρίση στο ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟ Σύρου και είχε προτείνει την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών. Θα έπρεπε να υπάρξει ενημέρωση από την Περιφερειακή αρχή για τις ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα και τα τυχόν αποτελέσματά τους. Στην συνάντηση αντιπροσωπείας της παράταξης μας, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, με τη διοίκηση και το σωματείο εργαζομένων ΝΕΩΡΙΟΥ καθώς και τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου το Σάββατο 17/9 συζητήσαμε τόσο τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ναυπηγείο αλλά και την ανάγκη να δρομολογηθούν μια σειρά πρωτοβουλίες, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που στην πραγματικότητα στηρίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας του ναυπηγείου, αλλά με κόστος προσωπικό ότι δεν έχουν πληρωθεί όλο το μισθό τους, την ίδια στιγμή που τους έρχονται οι ειδοποιήσεις της εφορίας για την «ειδική εισφορά αλληλεγγύης» και οι περισσότεροι πρέπει να πληρώσουν τους φουσκωμένους οικογενειακούς λογαριασμούς και την αγορά σχολικών ειδών για τα παιδιά τους.
  4.  Απόσπαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας και μεταφοράς τους ξανά στην κεντρική διοίκηση με το άρθρο 75, του νόμου για τα «αυθαίρετα». Τόσο ο πρόσφατος νόμος για τα αυθαίρετα όσο και ο νόμος 3982/2011 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο 2011, για την απλοποίηση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών κ.λ.π., αφαιρούν κρίσιμες αρμοδιότητες από τις Περιφέρειες σχετικά με θέματα ανάπτυξης , διαχείρισης απορριμμάτων, ενέργειας, τουριστικών επενδύσεων κα. Και μάλιστα μερικούς μήνες μετά την ανακοίνωση των «φιλόδοξων» προθέσεων της κυβέρνησης, μέσω υποτίθεται του Καλλικράτη, ότι οι Περιφέρειες θα είναι μικρές κυβερνήσεις που θα χαράσσουν την περιφερειακή πολιτική. Η πραγματικότητα δείχνει ότι χωρίς έστω σχολιασμό από τις περιφερειακές αρχές, η κυβέρνηση παίρνει πίσω αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς, αγνοεί την αυτοδιοίκηση σε κρίσιμες αποφάσεις (ΦΠΑ σε είδη εστίασης, σύνθετη τουριστική κατοικία, σειρά νομοσχεδίων που αφορούν και τη νησιωτική περιφέρεια μας),  σε μια εποχή μάλιστα που  ακόμα και ο ευρωπαίος επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης κ. J.Hahn ζητάει συνεκτικές πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο και τη συμμετοχή της Περιφέρειας στα προγράμματα και τις πολιτικές που τις αφορά. Με δεδομένο ότι καταργήθηκε και το Υπουργείο Νήσων, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας, δεν υπάρχει καν έστω τυπικά κάποιος φορέας της διοίκησης που θα γνωμοδοτεί ότι τα διάφορα νομοσχέδια και πολιτικές έχουν ενσωματώσει τη νησιωτικότητα σε επίπεδο έστω σχεδιασμού.
  5. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΣ.Με επιστολή μου στις 13/9 προς τα μέλη του ΠΣ είχα επισημάνει ότι επειδή η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν λάθος (όπως τόνισα θα έπρεπε πρώτα να οριστικοποιηθούν και να ψηφιστούν οι τροποποιήσεις και στο τέλος να ψηφιστεί το κείμενο στο σύνολό του, κάτι που δεν έγινε και τέθηκε σε ψηφοφορία ένα κείμενο που δεν ήταν καν η αρχική εισήγηση ούτε συμφωνήθηκαν οι διάφορες τροποποιήσεις) ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου έχει αντιφατικές διατάξεις σχετικά με το θέμα των επερωτήσεων και απαντήσεων.  Διαβάστε προσεκτικά άρθρο 5, παρ. 4, άρθρο 13, παρ 2 και 10 και άρθρο 16 παρ 1 και 5 όπου υπάρχουν αντιφατικές ρυθμίσεις για το πότε και πως αναπτύσσονται οι επερωτήσεις. Υπάρχει βέβαια και σοβαρό ζήτημα πολιτικής και δημοκρατικής λειτουργίας αφού η μετάθεση στο τέλος της ημερήσιας διάταξης της συζήτησης των επερωτήσεων, της μόνης ουσιαστικά δυνατότητας που έχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι αλλά και η αντιπολίτευση να θέτουν θέματα προς συζήτηση στο ΠΣ, φαλκιδεύει την δημοκρατική λειτουργία του οργάνου και είναι μάλλον μοναδική σε εθνικό επίπεδο. Είναι σαφές ότι και σε αυτό το θέμα – ζήτημα δημοκρατίας και όχι τυπικής διαδικασίας – η παράταξη μας θα ζητήσει την αποκατάσταση της δημοκρατικής τάξης είτε συναινετικά, στο πλαίσιο της επικράτησης της λογικής και της «ορθής επανάληψης της απόφασης που έτσι κι αλλιώς πρέπει να επικυρωθεί από το ΠΣ πριν οριστικοποιηθεί και σταλεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ- είτε με δικαστική προσφυγή.
  6. Εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης. Είναι γεγονός ότι ένας καινοτόμος θεσμός έχει αντιμετωπιστεί με αδιαφορία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μέσω του προέδρου του, έχει την υποχρέωση να καλέσει επισήμως και εγκαίρως τους υποψηφίους στη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου, να ζητήσει να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για το σκέφτονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του θεσμού, έτσι ώστε να ψηφίσουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι γνωρίζοντας καλύτερα τις ικανότητες και δυνατότητες κάθε υποψηφίου. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι αδιανόητο να «σέρνεται» αυτή η εκλογή τόσους μήνες, και να στερείται η περιφέρεια τις υπηρεσίες ενός θεσμού που θα πρέπει να λειτουργήσει προς όφελος και των πολιτών και της αυτοδιοίκησης.

 

Με εκτίμηση

Νίκος Χρυσόγελος

Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: