ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΙΦΝΟΥ: ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΓΙΑ «ΣΥΝΘΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Με την ομόφωνη σχεδόν απόφαση του (ένας μόνο Δημοτικός Σύμβουλος δήλωσε «παρών»), το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου εξέφρασε, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, «την αγανάκτησή του προς τα Υπουργεία Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, προς τους βουλευτές Νομού Κυκλάδων και προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την προώθηση της γενικευμένης τουριστικής κατοικίας, χωρίς προηγουμένως να ακολουθηθεί η κανονική και δημοκρατική οδός μιας διεξοδικής δημόσιας διαβούλευσης και χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η γνώμη των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και της Αυτοδιοίκησης». Σχετική απόφαση είχε λάβει και το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου στις 9 Αυγούστου. Συνημμένα η απόφαση του ΔΣ Σίφνου.

Μετά και τις σχεδόν ομόφωνες αποφάσεις των δυο Δημοτικών Συμβουλίων (Πάρου και Σίφνου),  ο Νίκος Χρυσόγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, επικαλούμενος και την κοινή επιστολή των 19 Περιφερειακών Συμβούλων, ζητάει να τεθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή έστω και στα εκτός ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τη 11η συνεδρίαση του στις 28 Σεπτεμβρίου, στη Ρόδο, η «σύνθετη τουριστική κατοικίας» και το σχέδιο της κυβέρνησης. Στην  επιστολή του υπενθυμίζει ότι και ο αντιπεριφερειάρχης κ Γ. Πουσσαίος δήλωσε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από σχετική ερώτηση του ιδίου κατά την συνεδρίαση της 28ης Αυγούστου, ότι «συνεχίζει να διατηρεί τις επιφυλάξεις του για το σχέδιο». Η Περιφερειακή Αρχή αλλά και όλοι οι Δήμοι του Ν Αιγαίου πρέπει να πάρουν θέση για ένα σχέδιο που αφορά κατά βάση τα νησιά μας.

Ο πρόεδρος του ΔΣ Σίφνου κ Κ Σούλης, επισήμανε στην εισήγησή του ότι «η προώθηση της γενικευμένης τουριστικής κατοικίας θα:

  • υποβαθμίσει το φυσικό περιβάλλον, την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και πολιτιστική μας κληρονομιά,
  • διαταράξει την αρμονία μεταξύ δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος,  
  • οδηγήσει στην ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των περιορισμένων φυσικών πόρων, ή ακόμα και σε πιθανή εξάντληση αυτών, δημιουργώντας ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα,      
  • δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στη συγκέντρωση του οφέλους σε λιγότερους,
  • επιβαρύνει με υψηλές δαπάνες τους Δήμους, που θα πρέπει να φροντίσουν για την επέκταση των υποδομών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και το περιβάλλον,
  • λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη άλλων μορφών οικονομίας, αφού συνήθως οι χρήστες αυτής της μορφής τουριστικής κατοικίας  εξυπηρετούν όλες τους τις ανάγκες μέσα σε αυτήν».

Όλοι σχεδόν οι ομιλητές εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύτηκε από την κυβέρνηση η ψήφιση του νόμου, «το σχέδιο αυτό έγινε νόμος στις 4 Αυγούστου, χωρίς να υπάρξει η στοιχειώδης διαβούλευση, χωρίς προηγουμένως η Κυβέρνηση να “ρωτήσει”, ως όφειλε, τις νησιωτικές κοινωνίες και την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για ένα τόσο σοβαρό θέμα που απειλεί να αλλάξει δραματικά τα νησιά μας», αλλά και για το γεγονός ότι  «το θέμα δεν έχει καν συζητηθεί μέχρι σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου εξέφρασε την πρόθεσή του «να συνεργαστεί και με άλλους δήμους» (υπάρχει ήδη επικοινωνία με τον Δήμο Πάρου που έχει πάρει σχετική απόφαση για να μην επιτραπεί στο νησί της Πάρου η εφαρμογή του σχεδίου), ενώ «ο Δήμος Σίφνου θα βάλει τροχοπέδη σε ενέργειες ανέγερσης τουριστικών κατοικιών σε κάποια σημεία της Σίφνου που πληρούν τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης γεωγραφικής κατάστασης και της απαιτούμενης έκτασης» (σύμφωνα με στοιχεία υπάρχουν ήδη 1-2 περιπτώσεις αλλά με αγορές εκτάσεων μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερες).  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ζήτησαν να γίνει ενημέρωση των κατοίκων και των φορέων και προέτρεψαν τους πολίτες «στην προκειμένη περίπτωση να μην πουλάνε τη γη τους, να μην “ενδώσουν στο χρήμα” που θα αρχίσουν να δίνουν κάποιοι  ώστε να παρεμποδιστεί η συγκέντρωση εκτάσεων 150 στρεμμάτων που απαιτείται για την δόμηση των σύνθετων τουριστικών κατοικιών». Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τόνισαν την αγανάκτησή τους γιατί η κεντρική εξουσία «αγνοεί τις νησιωτικές κοινωνίες ακόμα και για θέματα που έχουν σχέση με την επιβίωσή τους, όπως είναι για παράδειγμα το ότι δεν υπάρχουν γιατροί στο νησί» παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες και πιέσεις.
Σχετική  επιστολή ενόψει της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε απευθύνει ο Νίκος Χρυσόγελος (δείτε την Επιστολή Ν. Χρυσόγελου προς το ΔΣ Σίφνου για το θέμα της “σύνθετης τουριστικής κατοικίας”), όπου μεταξύ άλλων τόνιζε: «Πιστεύουμε στη βιωσιμότητα, σε μορφές οικονομίας και τουρισμού που αποτελούν γέφυρα μεταξύ της σοφίας του παρελθόντος και ενός πράσινου/οικολογικού μέλλοντος. Υπάρχει διαφορετικός δρόμος, να αντιμετωπίσουμε την βαθιά κρίση, με κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές. Στα θέματα τουρισμού χρειάζεται να αναπτυχθεί μια στρατηγική ώστε ο τουρισμός να ενισχύει τις άλλες δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο (πρωτογενής παραγωγή, κοινωνικές υποδομές, άνθιση πολιτισμού, προστασία περιβάλλοντος), να λειτουργεί προς όφελος τελικά της τοπικής κοινωνίας, των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Αναλυτικές προτάσεις έχουμε καταθέσει προς αυτή την κατεύθυνση ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες προς την κατεύθυνση ενός βιώσιμου μοντέλου τουρισμού που ταιριάζει στις νησιωτικές κοινωνίες μας».

Δείτε:

–       Νόμος Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

–       Η κριτική και οι προτάσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για το σχέδιο της κυβέρνησης για την «σύνθετη τουριστική κατοικία»

–       Σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσε ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ για το θέμα της «σύνθετης τουριστικής κατοικίας»

–       Προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Υποδομών ΕΠΙΣΤΟΛΗ: Η ΦΟΥΣΚΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ

–       Τι έλεγαν τότε σχετικά με την τουριστική κατοικία

–       Κέιμενο 18+1 Περιφερειακών Συμβούλων: Να προηγηθεί η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου πριν ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη “σύνθετη τουριστική κατοικία”

–       ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ Η “ΣΥΝΘΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ” – ΑΓΝΟΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΟΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΟΥ

–        Κοινή επιστολή ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ προς τους Δήμους: Χωρίς τη γνώμη των νησιωτικών κοινωνιών προωθείται με διαδικασία εξπρές η «σύνθετη τουριστική κατοικία»

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: