Η δραστηριότητα του Ν. Χρυσόγελου στη Ρόδο 29/8-1/9

Με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Ρόδο, ο Ν. Χρυσόγελος και στελέχη της παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΑΝΕΜΟΣ πραγματοποίησαν σειρά επαφών με φορείς και πολίτες του νησιού. Αναλυτικότερα:

Δευτέρα 29/8/2011

Ο Ν. Χρυσόγελος και ο Δ. Γρηγοριάδης επισκέφτηκαν το Δήμαρχο Ρόδου κ Κουσουρνά και συζήτησαν τα θέματα της διαχείρισης απορριμμάτων, των Ρομά και τα ενεργειακά θέματα του νησιού. Ο δήμαρχος ενημέρωσε για τις προθέσεις του Δήμου Ρόδου για την ένταξη του ΧΥΤΑ Β. Ρόδου και την υποβολή πρότασης για κατασκευή ΚΔΑΥ μέσω του προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» καθώς και για το σχέδιο του Δήμου για ανακύκλωση σε σχολεία και συγκεκριμένα σημεία του νησιού. Οι εκπρόσωποι του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ τόνισαν την ανάγκη συνολικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων που θα περιλαμβάνει στόχους για πρόληψη, βέλτιστη οργάνωση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση του οργανικού μέρους των αποβλήτων καθώς και για την ανάγκη πλέον δημιουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) και όχι απορριμμάτων (ΧΥΤΑ).

Για το δεύτερο θέμα, ο δήμαρχος ενημέρωσε για τις προσπάθειες μεταστέγασης των Ρομά σε περιοχές του νησιού και την επίλυση όλων των προβλημάτων που σχετίζονται με το θέμα. Ο Ν. Χρυσόγελος δήλωσε ότι επιβάλλεται η άσκηση μιας  ολοκληρωμένης πολιτικής για τους πολίτες αυτούς, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση επιστημόνων που γνωρίζουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας, κι ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε νόμιμες, περιβαλλοντικά υπεύθυνες διαδικασίες ανακύκλωσης.

Για τα ενεργειακά θέματα ο δήμαρχος δήλωσε την επιθυμία του Δήμου Ρόδου να προχωρήσει σε κάποιο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ ο Ν. Χρυσόγελος ενημέρωσε το δήμαρχο για την απόφαση του Πράσινου Ινστιτούτου τεκμηρίωσης και επιμόρφωσης των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ να ξεκινήσει, σε συνεργασία με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ και ευρωπαϊκούς φορείς, ένα πρόγραμμα, με επίκεντρο τη Ρόδο, ώστε να εξεταστούν οι δυνατότητες και οι βέλτιστες πρακτικές για κάλυψη κατά  100% των ενεργειακών αναγκών μεγάλων νησιών, όπως η Ρόδος από Ανανεώσιμες  Πηγές Ενέργειας, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος.

Τρίτη 30/8/2011

Μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο ο Ν. Χρυσόγελος παραχώρησε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό  «ΚΟΣΜΟΣ» και ακολούθως παρακολούθησε τη συνεδρίαση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου» όπου ενημερώθηκε για την ανακύκλωση χαρτιού στη Ρόδο και αντάλλαξε απόψεις μαζί τους για την καλύτερη οργάνωση της προσπάθειας, με δεδομένο ότι έχει συμμετάσχει από το 1990 τόσο σε εθελοντικές οργανώσεις για το περιβάλλον, ιδιαίτερα την ανακύκλωση, όσο και στην διαμόρφωση και προώθηση- εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την ανακύκλωση των απορριμμάτων καθώς και στην παρακολούθηση κι αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα νησιά.

Τετάρτη 31/8/2011 

Ο Ν. Χρυσόγελος παραχώρησε συνέντευξη τύπου όπου αναφέρθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της προηγούμενης ημέρας αλλά και στα προβλήματα που εμφανίζει τόσο η λειτουργία του οργάνου όσο και η εν γένει λειτουργία της Περιφέρειας ως φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης έργων στο Ν. Αιγαίο.

Ακολούθως ο Ν. Χρυσόγελος και  ομάδα του «Οικολογικού Ανέμου» επισκέφτηκε το Εργατικό Κέντρο Ρόδου όπου και ενημερώθηκαν από τα μέλη της διοίκησης του και τους εκπροσώπους των σωματείων οικοδόμων, εργαζομένων στον τουρισμό και των εργαζομένων στην καθαριότητα για τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους στο νησί αλλά και την αδράνεια και την ύποπτη αδιαφορία των αρμόδιων φορέων να επέμβουν στις συνεχόμενες παραβάσεις και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που γίνονται από συγκεκριμένους εργοδότες.

Διαπιστώθηκε από κοινού με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Ρόδου ότι η κατάσταση είναι η χειρότερη που έχει ποτέ υπάρξει τόσο από άποψη απασχόλησης, συνθηκών εργασίας όσο και λειτουργίας των μηχανισμών ελέγχου της διοίκησης και ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ευθύνες στα όργανα της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης για την κατάσταση αυτή (αναλυτική έκθεση για τα προβλήματα αυτά θα δοθεί στην δημοσιότητα από τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ την επόμενη εβδομάδα). Συμφωνήθηκε, επίσης, να υπάρξει ακόμα πιο στενή συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Μετά το Εργατικό Κέντρο η αντιπροσωπεία του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Ρόδου όπου ενημερώθηκε από το Διοικητή κ. Μ. Κόκκινο, μέλη της διοίκησης και στελέχη του νοσοκομείου για τις προοπτικές του νοσοκομείου και των ελεγχόμενων από αυτό δομών  και τις προσπάθειες που γίνονται ώστε το νοσοκομείο να ανταπεξέλθει στο δύσκολο ρόλο του. Η επιτροπή διαχείρισης Αποβλήτων του νοσοκομείου ενημέρωσε για τον υγειονομικά ορθό τρόπο που το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή διαχειρίζεται τα απόβλητα του, τοξικά, μολυσματικά και κοινά, και για  τις προσπάθειες που καταβάλλονται για περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης.

Οι εκπρόσωποι του Ο.Α ζήτησαν να ενημερωθούν ιδιαίτερα για τα Περιφερειακά Ιατρεία των μικρών νησιών και τόνισαν τη σημασία της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας, ώστε το έργο της δευτεροβάθμιας φροντίδας να είναι πιο αποδοτικό και να υπάρξουν τα αντίστοιχα δημοσιονομικά οφέλη για το κράτος χωρίς να γίνονται περικοπές στις υπηρεσίες υγείας και την ποιότητά τους. Εξάλλου, αναγνωρίστηκε από όλους το περιθώριο βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του νοσοκομείου και της ανάγκης εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης όσο και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα μπορούσε να συνεισφέρει έσοδα στο νοσοκομείο και να μειώσει περαιτέρω τα λειτουργικά κόστη του που το 2010 ανήλθαν σε 27 εκατομμύρια ευρώ.  Το νοσοκομείο δαπανάει ετησίως πάνω από 3.000.000 ευρώ στους λογαριασμούς ΔΕΗ και πετρέλαιο.

Μετά το Νοσοκομείο Ρόδου οι εκπρόσωποι του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ επισκέφτηκαν τα γραφεία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ροδίων όπου ενημερώθηκαν από τους υπεύθυνους εκεί για τα θέματα καθαριότητας του δήμου. Έγινε μια πολύ γόνιμη και παραγωγική συζήτηση για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η υπηρεσία ώστε να προχωρήσει πιο γρήγορα μια φιλική προς το περιβάλλον και τους πολίτες ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και ο Ν. Χρυσόγελος δήλωσε πως προς αυτή την κατεύθυνση ο ίδιος και η παράταξη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ θα παράσχει κάθε βοήθεια.

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011

Ο Ν. Χρυσόγελος και αντιπροσωπεία του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ επισκέφτηκαν τα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης «Δίοδος» όπου έγινε μια μακρά συζήτηση με το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου για τα προγράμματα πρόληψης και τις ανάγκες του νησιού στον τομέα αυτό. Οι επιστήμονες ενημέρωσαν για τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να εκπαιδευτούν γονείς και εκπαιδευτικοί στην πρόληψη εξάρτησης όχι μόνο από τα ναρκωτικά αλλά άλλες εξαρτησιογόνους παράγοντες, όπως το οινόπνευμα ή διαδίκτυο αλλά και πως μπορεί να αλλάξουν οι κοινωνικές συνθήκες που οδηγούν στις εξαρτήσεις . Έγινε συζήτηση, επίσης, για τις πολιτικές που εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και την αποτελεσματικότητά τους αλλά και το τι θα πρέπει να αλλάξει ώστε οι πολιτικές πρόληψης να διεισδύσουν στο γενικό πληθυσμό, γεγονός που όπως και στην περίπτωση της υγείας θα έχει πολλαπλά κοινωνικά αλλά και οικονομικά οφέλη.

Ο Ν. Χρυσόγελος στη συνέχεια παραχώρηση συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό  ΩΜΕΓΑ όπου και πάλι αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: