Επιστολή Ν.Χρυσόγελου για λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου

Με την ευκαιρία του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα γίνει στη Ρόδο την Τρίτη 30 Αυγούστου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Χρυσόγελος απέστειλε επιστολή προς τον περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες, τον πρόεδρο του ΠΣ αλλά και όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους. Στην επιστολή τονίζεται τόσο ο περιορισμένος χρόνος μέσα στον οποίο συζητιούνται πολύ σοβαρά αλλά και πολλά στον αριθμό θέματα, όπως επίσης και η αντιδημοκρατική και υποβαθμισμένη λειτουργία του ΠΣ. 
Ο N. Χρυσόγελος ζητά να μπει το ΠΣ στη διαδικασία συζήτησης και λήψης αποφάσεων για επιμέρους πολιτικές στο Ν. Αιγαίο σε κρίσιμους τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η αλιεία, η προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή και οι μεταφορές. 

Προς  τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ Γ. Μαχαιρίδη, Αντιπεριφερειάρχες, τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Περιφερειακούς Συμβούλους

Με δεδομένη την εμπειρία μέχρι σήμερα, όλα αυτά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι αδύνατον να συζητηθούν σοβαρά σε μια μέρα και γι’ αυτό προτείνω διήμερη συνεδρίαση. Μεταξύ άλλων θεμάτων πρόκειται να συζητηθούν ο Κανονισμός Λειτουργίας (ΚΛ) του ΠΣ, θέματα όπως η εκλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη (θα πρέπει να προσκληθούν επισήμως όλοι οι υποψήφιοι και να διασφαλιστεί ότι θα προχωρήσει η διαδικασία), θέματα διαχείρισης απορριμμάτων κ.ά.

Θυμίζω, επίσης, ότι σε κάθε πρόγραμμα ημερήσιας διάταξης πρέπει να περιλαμβάνεται χρόνος 40 λεπτών για παρουσίαση επερωτήσεων από τους επερωτώντες και απαντήσεις του περιφερειάρχη και των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών. Προσωπικά έχω καταθέσει πάνω από 10 επερωτήσεις και ερωτήσεις και δεν έχω πάρει καμία απάντηση, κάτι που προφανώς πέρα από την αντιδημοκρατικότητα του έχει σαφώς και άλλες διαστάσεις, μια και αποτελεί σαφέστατα παραβίαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας,  αλλά και της διεθνούς σύμβασης Άαρχους για πρόσβαση στην πληροφόρηση.  Επισημαίνω, λοιπόν, τη σοβαρότητα της παραβίασης της νομοθεσίας από την πλευρά της Περιφέρειας.

Επίσης, όπως θα έχει ενημερωθεί η Περιφέρεια και ο πρόεδρος του ΠΣ υπάρχει επιστολή τουλάχιστον 19 Περιφερειακών Συμβούλων που ζητάνε την συζήτηση του θέματος της «σύνθετης τουριστικής κατοικίας» και είναι αδύνατο να μην συζητηθεί το θέμα είτε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης (αφού συγκεντρώνεται ο απαραίτητος αριθμός μελών του ΠΣ) είτε, πολύ πιο σωστά, ως θέμα της ημερήσιας διάταξης. Θυμίζω ότι το θέμα ήδη συζητιέται στα Δημοτικά Συμβούλια Δήμων. Η περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να τοποθετηθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες έστω και εκ των υστέρων για ένα θέμα που θα έχει πολύ σοβαρές περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις κυρίως στα νησιά μας.

Στα σοβαρά, επίσης, θέματα για τα οποία πρέπει να μας ενημερώσει ο Περιφερειάρχης και να γίνει σοβαρή συζήτηση περιλαμβάνονται :

– Το τι έγινε μετά τις αποφάσεις του ΠΣ για τα θέματα υγείας και τι ενέργειες έγιναν από το Υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπιστούν έστω κάποια από τα επείγοντα θέματα.
– Ποιο είναι το σχέδιο που προωθείται από την κυβέρνηση για την Ένωση Περιφερειών και γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για ένα τόσο σοβαρό θέμα που προωθεί το υπουργείο χωρίς ενημέρωση, ενώ μας αφορά απολύτως; Πότε θα συζητηθεί το θέμα ώστε να εκφράσει τη θέση του το ΠΣ;

– Πώς διορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και με ποια λογική οι εκπρόσωποι των ελληνικών περιφερειών (12 τακτικά μέλη και 12 αναπληρωματικά) στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Περιφερειών και γιατί δεν υπήρξε στοιχειώδης ενημέρωση και διαβούλευση με τα Περιφερειακά Συμβούλιο και γιατί δε υπάρχει κάποια εκπροσώπησή μας στο ιδιαίτερα αυτό σημαντικό σώμα;

–  Πότε – αν όχι σε αυτό το ΠΣ – θα συζητηθεί το πώς θα συμμετάσχει αντιπροσωπευτικά το Περιφερειακό Συμβούλιο στις εκδηλώσεις των ευρωπαϊκών περιφερειών “Open Days, 10-13/10” που οργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ και η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Ποια είναι η προετοιμασία της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου; Γιατι δεν έχει ενημερωθεί ακόμα το Περιφερειακό Συμβούλιο για να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία, με δεδομένο ότι στην εκδήλωση «OPEN DAYS – Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Δήμων» θα συμμετάσχουν εκατοντάδες περιφέρειες και Δήμοι και υπάρχουν 110 εργαστήρια για σημαντικές ενότητες θεμάτων;  Φέτος το κέντρο της συζήτησης πέφτει στο: «Επενδύοντας στο μέλλον της Ευρώπης: η συνεισφορά των δήμων και των περιφερειών σε μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» ώστε να συζητηθούν οι δυνατότητές τους όσον αφορά τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης και την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύεται η σημασία του τοπικού επιπέδου για μια χρηστή ευρωπαϊκή διακυβέρνηση;  Ποιες θέσεις θα παρουσιάσει η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο μια και ένα από τα 3 θέματα της φετινής διοργάνωσης είναι το ¨Ευρώπη 2020”;

Δείτε:

«Investing in Europe’s future: Regions and cities delivering smart, sustainable and inclusive growth«

Αν δεν συζητάει αυτά τα θέματα η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, τότε ποιος είναι ο ρόλος της;

– Επίσης υπενθυμίζω ότι οι «ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ» και σωστά έχουν προσφύγει κατά της απόφασης του προηγούμενου ΠΣ το οποίο αποφάσισε την μεταφορά αρμοδιοτήτων του στον Περιφερειάρχη κάτι που δεν είναι σύμφωνο με την νομοθεσία. Δεν θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα στο ΠΣ; Είχαν επίγνωση οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ότι η μεταφορά αυτών των εξουσιών στον Περιφερειάρχη δεν είναι σύννομη;

Είναι νομίζω φανερό ότι αν δεν θέλουμε ένα υποβαθμισμένο Περιφερειακό Συμβούλιο χρειαζόμαστε χρόνο επαρκή για να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και όσα άλλα έχουν μπει ήδη στην ημερήσια διάταξη, επομένως χρειάζεται τουλάχιστον διήμερη συνεδρίαση. Επίσης να υπενθυμίζω ότι δεν έχουμε μπει καν στη συζήτηση για το πώς το Περιφερειακό Συμβούλιο και η Περιφέρεια θα διαμορφώσουν τις επιμέρους περιφερειακές πολιτικές σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, οι μεταφορές, η αλιεία, ο τουρισμός, η κοινωνική συνοχή κα. Και η διαμόρφωση μέσα από ουσιαστικό διάλογο όχι μόνο στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και με τις νησιωτικές κοινωνίες για όλες αυτές τις πολιτικές σε επιμέρους τομείς – κομμάτι του σχεδίου στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη στην Περιφέρεια Ν Αιγαίου για το διάστημα 2011-2020 – είναι ο πιο σημαντικός ρόλος που έχουμε να επιτελέσουμε ως θεσμός.

Με εκτίμηση

Νίκος Χρυσόγελος

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: