Έκθεση του ΕΛΚΕΘΕ για το ναυάγιο SEA DIAMOND για το 2011

Όπως θα διαβάσετε και στα τελικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΕΛΚΕΘΕ για το ναυάγιο SEA DIAMOND για το 2011, η περιοχή της Καλντέρας της Σαντορίνης είναι μέχρι σήμερα σχετικά καθαρή. Όστόσο τα μύδια που τοποθετήθηκαν επάνω από το ναυάγιο του Sea Diamond βρέθηκαν μέσα σε ενάμιση μήνα παραμονής τους μέσα στο νερό αρκετά επιβαρυμένα με πετρελαιοειδή και επίσης είχαν μεγάλη περιεκτικότητα σε σίδηρο που προφανώς προέρχεται από τη διάβρωση του ναυαγίου.
Επίσης καταλήγει ότι το ναυάγιο περιέχει τοξικές ουσίες που αποδεσμεύονται αργά στο θαλάσσιο περιβάλλον και γι’ αυτό οι μετρήσεις πρέπει να συνεχιστούν…
Δηλαδή όταν θα αρχίσουμε να μετράμε τα βαρέα μέταλλα σε ανησυχητικές ποσότητες, όταν η διάβρωση θα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και η ανέλκυση θα είναι αδύνατη, τότε τι θα κάνουμε???? Πότε θα μας πει επιτέλους το ΕΛΚΕΘΕ τι μέλει γενέσθαι σε μερικά χρόνια εάν αφήσουμε το ναυάγιο εκεί??? Ο προηγούμενος πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ, κ. Χρόνης Γεώργιος το είχε δηλώσει: «Βραχυπρόθεσμα, η επιβάρυνση του περιβάλλοντος δεν είναι ορατή. Μακροπρόθεσμα, εάν δεν γίνει η ανέλκυση, η όλη κατάσταση θα είναι μη αναστρέψιμη» – Ελευθεροτυπία, 15/4/2008. http://archive.enet.gr/online/online_text/c=112,id=72871056 Συνέχεια