Αναλυτικά οι προτάσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για τη Σίφνο

Σχετικά με τον τουρισμό

2.2. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – Δημοτικό κάμπινγκ

Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι τα νησιά του Ν. Αιγαίου έχουν δυνατότητες να στραφούν σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο τουρισμού ώστε να επιλεγούν – υποστηριχθούν  μορφές τουρισμού που ενδυναμώνουν αντί να καταστρέφουν τις άλλες οικονομικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα αποτελούν εργαλεία της στρατηγικής για διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτισμού των νησιών. Η οικονομία των νησιών πρέπει να είναι στον μέγιστο δυνατό βαθμό αλληλο-συμπληρούμενη και επαρκώς διαφοροποιημένη, και όχι απόλυτα εξαρτημένη από την τουριστική μονοκαλλιέργεια, πολύ περισσότερο από ένα μοντέλο μαζικού-καταναλωτικού τουρισμού χαμηλής ποιότητας. Ο τουρισμός  είναι ένας από τους σημαντικούς για τα νησιά και όχι μόνο οικονομικός τομέας αλλά δεν είναι όλες οι μορφές του βιώσιμες και προς όφελος της τοπικής οικονομίας και της νησιωτικής κοινωνίας συνολικά.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ παρουσίασε προσφάτως τις προτάσεις του για τις αλλαγές στο μοντέλο τουρισμού αλλά και για τους στόχους των προγραμμάτων προβολής των νησιών της περιφέρειας μας. Στο Ν Αιγαίο πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε – δεν μπορεί να προωθούμε ταυτοχρόνως τα πάντα με δεδομένο ότι πολλά μοντέλα τουρισμού είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Και αφού ξεκαθαρίσουμε τι επιλέγουμε, μετά θα απευθυνθούμε στις κατηγορίες τουριστών που έχουν τις ίδιες επιλογές με εμάς. Εάν συνειδητοποιούμε ότι το σημερινό μοντέλο μαζικού τουρισμού δεν είναι κατάλληλο για το Ν. Αιγαίο και θέλουμε να περάσουμε από τον μαζικό τουρισμό του 1,5 μήνα (Ιούλιος – Αύγουστος) στον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό των τεσσάρων εποχών πρέπει να επιλέξουμε – βασισμένοι σε σοβαρές έρευνες και ουσιαστικό διάλογο – σε ποιο «τύπο» τουριστών απευθυνόμαστε αλλά και τι θέλουμε / τι θέλουν να τους παράσχουμε επί πλέον «του ύπνου, της θάλασσας και του ήλιου». 

Για τη φετινή χρονιά, ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ πρότεινε οι υπάρχοντες στην Περιφέρεια Ν Αιγαίου πόροι για προβολή των νησιών – έτσι κι αλλιώς περιορισμένοι – να διατεθούν αποκλειστικά στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών τοπικών προϊόντων και της κουζίνας του Ν. Αιγαίου και κάθε νησιού, με την προτροπή στους τουρίστες να αναζητούν αυτά τα προϊόντα.

    Ειδικά στη Σίφνο, υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για να προωθηθούν, με οργανωμένο τρόπο, βιώσιμες μορφές τουρισμού των 4 εποχών (που σε λιγότερο ή περισσότερο αναπτυγμένη μορφή υπάρχουν ήδη στο νησί):

Καθιέρωση ενός ετήσιου θεσμού παρουσίασης καινοτόμων μεθόδων πράσινης τεχνολογίας, πράσινης χημείας και πράσινων λύσεων για περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως για παράδειγμα εξοικονόμηση ενέργεια, παραγωγή πράσινης ενέργειας, αποθήκευση πράσινης ενέργειας, περιβαλλοντικά υπεύθυνα βιοκαύσιμα, συστήματα μηχανικής κομποστοποίησης, παραγωγή οικολογικών προϊόντων από φυσικές και ανανεώσιμες πρώτες ύλες και γενικότερα πράσινες λύσεις κατάλληλες να εφαρμοστούν σε νησιά, όπως η Σίφνος. 

Οργανωμένη  συνεργασία του νησιού με ευρωπαϊκά και ελληνικά πανεπιστήμια και περιβαλλοντικούς φορείς για εκπαίδευση, θεωρητικά αλλά και στο πεδίο, σε θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής σε παραδοσιακούς οικισμούς, στο πλαίσιο πανεπιστημιακών σπουδών, ερευνητικών προγραμμάτων ή/και άτυπων μορφών εκπαίδευσης. 

Βόλτα στα μονοπάτια της Σίφνου, γνωστά και πόλος έλξης για τους περιπατητές ήδη από τη δεκαετία του 50-60. Οικογενειακά ξενοδοχεία, εστιατόρια και η αγορά της Σίφνου έχουν επωφεληθεί από την παρουσία περιπατητών από όλη την Ευρώπη τους μήνες της άνοιξης και του φθινοπώρου. Η στροφή προς την διατήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών που έγινε τα τελευταία χρόνια αντανακλά την αναγνώριση του ρόλου τους που παίζουν στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος για το νησί, όχι απλώς τη διατήρησή τους ως μνημείο ενός μακρινού παρελθόντος.

Σύνδεση τουρισμού, πρωτογενούς παραγωγής και γαστρονομίας: Η Σίφνος είναι γνωστή για την τοπική κουζίνα της. Αλλά δεν μπορεί να μένει μόνο στις εικόνες του παρελθόντος. Στη Σίφνο τα τελευταία χρόνια συντελείται μια στροφή στην ανάδειξη της τοπικής κουζίνας, στην καλλιέργεια της γης και στην παραγωγή τοπικών προϊόντων, ενώ διοργανώνεται και το Φεστιβάλ Κυκλαδικής Γαστρονομίας με συμμετοχή ομάδων από πολλά νησιά. Η στροφή αυτή πρέπει να ενισχυθεί και να υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων, τόσο οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια (ιδιαίτερα τη βιολογική καλλιέργεια τοπικών ειδών) και την βιολογική κτηνοτροφία όσο και οι επαγγελματίες που αναδεικνύουν μια ποιοτική τοπική κουζίνα. Αυτό από μόνο του είναι ένα δυνατό εργαλείο προβολής του νησιού και προσέλκυσης ποιοτικού τουρισμού. Η Σίφνος θα μπορούσε να αναδειχτεί σε ένα νησί με άτυπες (ίσως αργότερα και πιο τυπικές) δομές εκπαίδευσης στη μαγειρική

Περιπλάνηση στους πύργους- αρχαίες φρυκτωρίες της Σίφνου (6ου -3ου αι. π.Χ), τους μύθους αλλά και στην αρχιτεκτονική τους, αξιοποιώντας και σύγχρονα οπτικο-ακουστικά μέσα. Εβδομήντα πέντε αρχαίοι πύργοι, έχουν εντοπιστεί στο νησί. Στο πλαίσιο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων,  την παραμονή του Αγίου Πνεύματος, γίνεται αναβίωση του συστήματος επικοινωνίας των αρχαίων πύργων και των τεσσάρων αρχαίων Ακροπόλεων με τη βοήθεια εθελοντών από όλο το νησί, που επικοινωνούν με σήματα καπνού και κατόπτρων, ζωντανεύοντας έτσι ένα αρχαίο σύστημα επικοινωνίας.

Ξενάγηση στα μεταλλεία της Σίφνου, από την αρχαιότητα μέχρι το πρόσφατο παρελθόν καθώς και στα πετρώματα της, σε συνεργασία με πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και με την αξιοποίηση σύγχρονου οπτικο-ακουστικού υλικού. Τα περισσότερα είναι σήμερα εγκαταλειμμένα και ένα χρησιμοποιείται για την απόρριψη και καύση των σκουπιδιών αν και αποτελούν εξαιρετικής σημασίας γεώτοπους της μεταλλευτικής ιστορίας της χώρας και εκεί υπάρχουν στοιχεία της οικονομικής διαδρομής της Σίφνου, και όχι μόνο. Τα μεταλλεύματα της Σίφνου ήταν γνωστά από την αρχαιότητα κι αναφέρονται από τον Παυσανία, τον Ηρόδοτο, το Στράβωνα και τον Πλίνιο. Στην περιοχή του Άη Σώστη λειτούργησε το πρώτο αργυρωρυχείου στον κόσμο (τέλη 4ης-αρχές 3ης χιλιετίας π.Χ.), που θεωρείται απ’  τους επιστήμονες ότι -στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτιστικής ανάπτυξης,  η λειτουργία αυτού του ορυχείου συνέβαλε αποφασιστικά  στο πέρασμα από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού. Το γεγονός αυτό  καταδεικνύει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων που θα καταστήσουν το χώρο επισκέψιμο για την ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού.

Πολιτιστικές διαδρομές στα χωριά της Σίφνου με τη συμμετοχή των ντόπιων, στο παράδειγμα των πολύ πετυχημένων «Διαδρομών στην Μάρπησσα» της Πάρου (http://www.stimarpissa.gr), συνδέοντας τη διοργάνωση των πλούσιων πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται κάθε χρόνο στο νησί με την κινητοποίηση κατοίκων, φορέων   και φίλων – εθελοντών για να αναδειχθεί μέσα από το «παιχνίδι» η αρχιτεκτονική, η κοινωνική  και η περιβαλλοντική διάσταση των οικισμών, ιδιαίτερα του Αρτεμώνα, του Κάστρου, των Εξαμπέλων, της Καταβατής, της Απολλωνίας μέσα από προτεινόμενες διαδρομές και ειδική σήμανση, που θα καθοδηγεί τον επισκέπτη.

Επέκταση του πολύ ενδιαφέροντος μουσικού σχολείου, που έχει γίνει θεσμός, ώστε να συνδυαστεί και με συνεύρεση μουσικών από διαφορετικές περιοχές και χώρες καθώς και για την εκπαίδευση σε διάφορα μουσικά όργανα της Μεσογείου, όπως αυτό που οργανώνει ο Ross Daly στην Κρήτη.

«Στα ίχνη των…» μεγάλων ποιητών, λογοτεχνών, πολιτικών, καλλιτεχνών και άλλων προσωπικοτήτων που αναδείχθηκαν από τη Σίφνο, όπως του Κλεάνθη Τριανταφύλλου ή Ραμπαγά, του Ιωάννη Γρυπάρη, του Αντώνιου Μαγγανάρη- Δεκαβάλλε, της φημισμένης Σχολής της Σίφνου, του Στέλιου Σπεράντσα, του Θεοδόση Σπεράντσα, του Νίκου Χρυσόγελου (πρώτου υπουργού παιδείας επί Καποδίστρια) αλλά και πιο σύγχρονων, του Αριστομένη Προβελέγγιου,  του Τίτου Πατρίκιου, του Μανόλη Κορρέ  Η Σίφνος χαρακτηρίστηκε ως “νησί των ποιητών” αλλά θα μπορούσε να αναδειχτεί και σήμερα σε ένα νησί με άτυπες σχολές καλλιτεχνικής δημιουργίας για μαθητές, φοιτητές, ανθρώπους κάθε ηλικίας, με ξενάγηση στην ιστορία της λογοτεχνίας και  ποίησης.

–  Κεραμική. Σεμινάρια για αρχαρίους αλλά και φοιτητές, αρχιτέκτονες και ειδικούς για γνωριμία με την τέχνη του πυλού, την αρχιτεκτονική των κεραμοποιείων / τσικαλαριών / αγγειοπλαστείων, τις επιδράσεις και την εξέλιξη της αγγειοπλαστικής στα διάφορα νησιά, τον εικαστικό διάλογο καλλιτεχνών και αγγειοπλαστών (όπως αυτός που γίνεται τα τελευταία χρόνια Σίφνο). Διαδρομές-μονοπάτια (πραγματικά και «εικονικά» με τη χρήση πολυμέσων) που συνδέουν μεταξύ τους τα αγγειοπλαστεία στη Σίφνο  αλλά και με τα ίχνη τους σε γειτονικά (Νάξος, Πάρος, Άνδρος) αλλά και πιο μακρινά νησιά (Θάσος) όπου υπάρχει παρουσία Σιφνιών κεραμιστών. 

Επιστημονική-περιβαλλοντική έρευνα που αφορά σε μικρούς υγροτόπους και βιοτόπους (πηγές, οι μικρές λίμνες στις Καμάρες, τα ρυάκια και οι χείμαρροι), φυσικές περιοχές,  τοπικές φυλές ζώων και τοπικούς σπόρους, παραδοσιακές καλλιέργειες, παρατηρήσεις πουλιών, όλες τις εποχές του χρόνου. Η Σίφνος διαθέτει έναν πολύ σημαντικό φυσικό και γενετικό πλούτο (πριν μερικά χρόνια είχε εντοπιστεί τοπική φυλή αγελάδας, της Κέας, που θεωρούνταν ότι είχε εξαφανιστεί), πολλά είδη φυτών, κάποια και ενδημικά, αλλά και δάση με κέδρους, βελανιδιές, σχίνα καθώς και αμμόλοφους και φυτά όπως τα κρινάκια της παραλίας. Διαθέτει μια σημαντική από άποψη ποιότητας και έκτασης περιοχή ΦΥΣΗ (ΝΑΤΟΥΡΑ) 2000, ένας σημαντικός βοτανικός παράδεισος μεσογειακού οικοσυστήματος (GR 4220012). Θα μπορούσε να αναζητηθούν μόνιμες συνεργασίες με Πανεπιστήμια και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις για εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα, εκπαίδευση φοιτητών στο πεδίο, διεξαγωγής με συστηματικό τρόπο μεταπτυχιακών μαθημάτων και διδακτορικών εργασιών σε θέματα που απασχολούν τη Σίφνο αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Εκπαίδευση σε θέματα ανακύκλωσης και ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων. Μια «πράσινη» διαχείριση των απορριμμάτων του νησιού μπορεί να συμβάλλει και στην τουριστική προβολή της Σίφνου, στην προσέλκυση επισκεπτών που δίνουν μεγάλη σημασία στην περιβαλλοντική επίδοση των τόπων που επισκέπτονται αλλά και στην εκπαίδευση στελεχών της αυτοδιοίκησης αλλά και πολιτών από γειτονικά νησιά σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, σε συνεργασία με φορείς που έχουν αντίστοιχη γνώση και εμπειρία.

Μετατροπή του δημοτικού κάμπινγκ σε χώρο φιλοξενίας διεθνών συναντήσεων για περιβαλλοντικά και πολιτιστικά θέματα και άτυπων μορφών εκπαίδευσης. Το δημοτικό κάμπινγκ βρίσκεται σε μια πολύ ωραία τοποθεσία, αλλά χρειάζεται να ξανα-λειτουργήσει – αφού γίνουν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των υποδομών και του εξοπλισμού του. 

 Τα τελευταία χρόνια έχουν αναληφθεί παρόμοιες πρωτοβουλίες, από φορείς ή άτομα,  που έχουν συνέχεια ή παραμένουν ακόμα αποσπασματικές. Χρειάζεται όμως τώρα να δυναμώσουν, να ενταχθούν σε έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό και να αποτελούν τμήματα μιας συμφωνημένης από την τοπική κοινωνία στρατηγικής για την οικονομική, τουριστική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της Σίφνου. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν τον χαρακτήρα μιας μονοδιάστατης δραστηριότητας αλλά αποτελούν ή μπορεί να αποτελούν κομμάτι και της τουριστικής και της οικονομικής και της πολιτιστικής και της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: