Επερώτηση: Πορεία προγραμμάτων ΕΣΠΑ για υποδομές-υπηρεσίες υγείας

ΟΑ_Αρ. Επερώτηση 6/ 20 -7-2011

Επερώτηση (20 Ιουλίου 2011) προς τον Περιφερειάρχη κ Γ. Μαχαιρίδη

(με βάση το άρθρο 16 του σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου)

Στην ενημέρωση που μας έγινε από τον Δ/ντη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Βουτσίνο για την πορεία του ΕΣΠΑ για το Ν. Αιγαίο  αναφέρεται «Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (6/2010) ο προϋπολογισμός των προτάσεων για την προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (για πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία και πρόνοια)[i] ανέρχεται σε 61,7 εκ. €. Όμως οι διαθέσιμοι πόροι στο Πρόγραμμα είναι μόνο 13,6 εκ. €. Επισημαίνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί 3 έργα, προϋπολογισμού 5,7 εκ. €, από τα οποία 1 είναι έργο-γέφυρα, 1 μεταφερόμενο και 1 νέο. Επίσης παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Επειδή τα προβλήματα στις υποδομές υγείας είναι πολύ μεγάλα στην περιφέρειά μας (σχετική  Επερώτηση: Θέματα υγείας, υποδομών πρόληψης και πρωτοβάθμιας φροντίδας στα νησιά που καταθέσαμε τον Μάιο δεν έχει απαντηθεί ακόμα, ούτε όμως η πρόσφατη επιστολή μας για Αντιμετώπιση στοιχειωδών προβλημάτων φυλακών Κω),

Επειδή προϋπόθεση για την παραμονή των νησιωτών στα νησιά είναι να έχουν πρόσβαση με δίκαιο τρόπο σε κοινωνικές υποδομές, ιδιαίτερα σε αυτές που αφορούν την υγεία. όπως δικαιούται κάθε ευρωπαίος πολίτης,

Επειδή απ’ ότι φαίνεται υπάρχουν ελάχιστοι πόροι στο ΕΣΠΑ για πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία και πρόνοια στο Ν. Αιγαίο με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και σχετικά προγράμματα όπως το «βοήθεια στο σπίτι», που είναι σημαντικά για τα νησιά μας,

Επειδή υπάρχει όχι μόνο περιορισμένος προϋπολογισμός αλλά και μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή προτάσεων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

Επειδή η απουσία βασικών υποδομών πρόληψης, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας αλλά και η αύξηση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων εξαιτίας της κρίσης και των αναποτελεσματικών πολιτικών αντιμετώπισής της οδηγούν σε σημαντική αύξηση και των σωματικών – ψυχικών επιβαρύνσεων αλλά και των (ιδιωτικών) δαπανών κάθε νοικοκυριού (ήδη πολύ υψηλές), ακόμα και για στοιχειώδη θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης

Επειδή, σύμφωνα και με πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΕΚΑΒ Δρ Γ. Ροτζιώκου  «Ο καλύτερος δείκτης ότι υπάρχει επαρκής υγειονομική περίθαλψη στα νησιά είναι οι μηδενικές αεροδιακομιδές» και «οι περιττές αεροδιακομιδές σε συνδυασμό με τα αθωράκιστα σε ιατρικό προσωπικό και υποδομές νησιά είχαν ως αποτέλεσμα τους φουσκωμένους λογαριασμούς» και επειδή κάθε αεροδιακομιδή κοστίζει σήμερα, ακόμα και μετά την μείωση του κόστους, πάνω από 7000 ευρώ (δίωρη πτήση) και κάθε μεταφορά με πλωτό μέσο 1800-2000 Ευρώ, ενώ σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΕΚΑΒ το 2009 έγιναν 797 πλωτές διακομιδές που κόστισαν 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι 1464 αεροδιακομιδές στο Αιγαίο χρέωσαν τα ασφαλιστικά ταμεία περίπου 18 εκατ. Ευρώ, και κατά συνέπεια στις διακομιδές διατίθεται κάθε χρόνο  ποσό τριπλάσιο από αυτό που έχει προβλεφθεί στο ΕΣΠΑ Ν Αιγαίου συνολικά για πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία και πρόνοια για όλη την περίοδο 2007-2011

Ερωτείστε:

  1. Έχει κάνει κάποιο σχεδιασμό η Περιφέρεια για την καταγραφή τουλάχιστον της κατάστασης των υπηρεσιών υγείας σε κάθε νησί και στο σύνολο της Περιφέρειας;  Έχει ζητήσει τη συνεργασία των Δήμων και των δομών υγείας για να γίνει άμεσα η καταγραφή των προβλημάτων ενόψει και της συζήτησης των θεμάτων αυτών στο Περιφερειακό Συμβούλιο που θα γίνει στις 31 Ιουλίου στην Νάξο με βασικό θέμα την υγεία στο Ν. Αιγαίο;
  2.  Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ή σκοπεύει να προβεί η Περιφέρεια ώστε να αρθεί η διάκριση σε βάρος των νησιωτικών κοινωνιών του Ν Αιγαίου αλλά και για να γίνεται αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων με στόχο τη θωράκιση των νησιών με κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό και υποδομές, με δεδομένο ότι σήμερα μεγάλα ποσά διατίθενται απλώς για τη μεταφορά ασθενών λόγω κυρίως απουσίας στοιχειωδών υποδομών και  εκπαιδευμένου ιατρικού προσωπικού από τα νησιά μας;
  3. Σχεδιάζει η Περιφέρεια να διαμορφώσει, μέσα από διάλογο, μια συνεκτική  περιφερειακή πολιτική για την υγεία στο Ν Αιγαίο, αξιοποιώντας την εμπειρία που υπάρχει σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο; Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί προς αυτή την κατεύθυνση;

Ο  Περιφερειακός Σύμβουλος και Γραμματέας του Π. Σ 

Νίκος Χρυσόγελος

Επικεφαλής ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Ενημερωτικό υλικό:


[i] Περιγραφή ΚΘΠ 79 στο Πρόγραμμα
Αναφορικά με τις παρεμβάσεις στις Κοινωνικές Υποδομές, προβλέπονται δράσεις αναβάθμισης υποδομών για δομές ανοικτής φροντίδας, αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης, κοινοτικών ή διαδημοτικών δικτύων υποστήριξης, μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης, καθώς και διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για την εφαρμογή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών.
Περιγραφή ΚΘΠ 76 στο Πρόγραμμα
Για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, προβλέπεται η βελτίωση του εξοπλισμού και η συμπλήρωση των κτιριακών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα:

–  Οι παρεμβάσεις για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας εστιάζονται ενδεικτικά, τόσο στην δημιουργία νέων υποδομών, όσο και στον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής των μονάδων παροχής Α’ θμιας φροντίδας υγείας. Επιπλέον, για την κάλυψη απομακρυσμένων περιοχών και μικρών νησιών, θα προβλεφθούν κινητές μονάδες, ενώ θα συνεχιστεί η ανάπτυξη δομών ψυχικής υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο

  Όσον αφορά στην Προστασία της Δημόσιας Υγείας επιδιώκεται η δικτύωση των υφιστάμενων υπηρεσιών μέσω της ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών  τους, η ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης προσδιοριστικών παραγόντων της υγείας, η ανάπτυξη υπηρεσιών για τον έλεγχο των πυλών εισόδου της χώρας και η προώθηση προγραμμάτων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Επίσης προβλέπεται να προωθηθούν συντονισμένες δράσεις προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της δημόσιας υγείας τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού.

– Οι ενδεικτικές παρεμβάσεις σε Α’θμιες και Β’θμιες μονάδες περίθαλψης αφορούν σε δημιουργία, ενίσχυση και αναβάθμιση υποδομών που έχουν απαξιωθεί, στον λειτουργικό εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων (Τυποποίηση διαδικασιών, Διασφάλιση Ποιότητας, Εσωτερικό Έλεγχο κ.α). Επιδιώκεται μέσω της ενίσχυσης των νοσοκομειακών υποδομών η άρση των περιφερειακών ανισοτήτων και η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας παρεμβάσεων, θα επιδιωχθεί η δημιουργία ή ενίσχυση Ψυχιατρικών τμημάτων σε νοσηλευτικές μονάδες.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: