Για τις υπόλοιπες ημέρες 364 μέρες, μετά την Ημέρα Περιβάλλοντος!

Συνηθίζεται πλέον σχεδόν όλοι να βγάζουν ανακοινώσεις  με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, εξυμνώντας την προστασία του περιβάλλοντος.  Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν ΑΙΓΑΙΟΥ επέλεξε να σιωπήσει εκείνη τη μέρα και να μιλήσει δυο μέρες μετά για όσα πρέπει να κάνουμε τις υπόλοιπες 364 μέρες για το Περιβάλλον, για τις υπόλοιπες μέρες, μετά την Ημέρα Περιβάλλοντος.

Οι ανακοινώσεις για το περιβάλλον πληθαίνουν αλλά οι πράξεις σε καθημερινό επίπεδο άλλα λένε. Η κατάσταση του περιβάλλοντος επιδεινώνεται δραματικά, το κλίμα αλλάζει ραγδαία και η ανθρωπότητα καταναλώνει  τους φυσικούς πόρους με ρυθμούς που αφαιρούν γρήγορα από τις μελλοντικές γενιές την υλική βάση για να ζήσουν μια αξιοπρεπή ζωή.

Μια σειρά εκθέσεων δείχνουν ότι η οικονομική διάσταση της περιβαλλοντικής και κλιματικής κρίσης δεν έχει γίνει ακόμα κατανοητή:

– Η έκθεση ΣΤΕΡΝ εκτιμάει ότι το κόστος από την μη αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών θα είναι ισοδύναμο με τουλάχιστον 5% – 20% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κάθε χρόνο, το άθροισμα δηλαδή των καταστροφών των δύο παγκοσμίων πολέμων και της οικονομικής κρίσης ’29 – 33 ταυτόχρονα.

– Η  πρόσφατη έκθεση επιστημόνων στη χώρα μας για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνει ότι το κόστος για τη χώρα μας από την κλιματική αλλαγή θα ανέλθει μέσα στον αιώνα που διανύουμε σε 700 δις ευρώ, δυο φορές το σημερινό δημόσιο χρέος.

– Η έκθεση της Dresden Bank ανεβάζει το κόστος μόνο από την απώλεια των δασικών οικοσυστημάτων και των οικολογικών υπηρεσιών που προσφέρουν σε 2,5-5 τρισεκατομμύρια Ευρώ, δυο τουλάχιστον φορές δηλαδή το κόστος της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν Αιγαίου δεν θυμάται την προστασία του περιβάλλοντος μόνο στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, αλλά κάθε μέρα. Βασική μας πολιτική είναι ότι σε μια εποχή οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κρίσης χρειάζεται να αλλάξουμε όλα όσα μας οδήγησαν σε αυτή την βαθιά κρίση. Ο πυρήνας των αξιών και των πολιτικών μας ωθεί σε αλλαγές σε πολλά επίπεδα:

– Ως πολίτες, αλλάξουμε καθημερινές συνήθεις ώστε κάθε μέρα με τις επιλογές μας να «ψηφίζουμε» υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης μακροχρόνια των φυσικών πόρων.

– Ως κοινωνία, αλλάξουμε τρόπο ζωής και ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ώστε να ζούμε καλύτερα, σπαταλώντας λιγότερα, και ενσωματώσουμε την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες, επιδιώκουμε να ευημερούμε σήμερα χωρίς να στερούμε από τις μελλοντικές γενιές και τους υπόλοιπους ανθρώπους την δυνατότητα να ευημερούν κι αυτοί σήμερα και αύριο.

– Ως οικονομία και οικονομικοί παράγοντες, επανεξετάζουμε τις δραστηριότητές μας ώστε αυτές να είναι προς όφελος της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης καθώς και της διατήρησης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων μακροχρόνια.

– Ως νησιώτες, αξιοποιούμε την εμπειρία και την σοφή γνώση που κατείχαν οι προηγούμενες γενιές που ανέδειξαν αυτόν τον σημαντικό πολιτισμό σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον αλλά και ενσωματώνουμε την σύγχρονη επιστήμη και τεχνογνωσία για να διαμορφώσουμε (ξανά) ένα πράσινο/οικολογικό μέλλον για τις κοινωνίες μας με περισσότερη δημοκρατία, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, υπευθυνότητα απέναντι στο μέλλον των παιδιών μας και των παιδιών τους, θέσεις εργασίας σε πράσινους τομείς, πράσινες καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την κοινωνική συνοχή.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, δήλωσε σχετικά:

«Τις 364 ημέρες, μετά την Ημέρα Περιβάλλοντος, η Περιφέρεια Ν Αιγαίου πρέπει να αποδείξει ότι αντιλαμβάνεται και στην πράξη την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας την ευθύνη που της αντιστοιχεί σε κρίσιμους τομείς:

Να ενσωματώσει την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις ενέργειες και πολιτικές της. Να αναδείξει την  προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ως καθοριστική και όχι τυπική διάσταση όλων των πολιτικών στην περιφέρεια, και να συμβάλει στην στροφή όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων προς πράσινη κατεύθυνση.

Να ενδιαφέρεται πραγματικά για την επίλυση προβλημάτων όπως είναι αυτό των σκουπιδιών, πέρα από την προώθηση πιλοτικών προγραμμάτων σε δυο μικρά νησιά.

Να ανταποκρίνεται στις αρμοδιότητές  που έχει για χάραξη  – αποτελεσματικών και διαμορφωμένων μέσα από διάλογο –  στρατηγικών και πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, των απορριμμάτων, των φυσικών πόρων, της ενέργειας, των φυσικών περιοχών, της θάλασσας και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της και τον σχεδιασμό ώστε τα έργα που εκτελούνται στο Ν Αιγαίο να είναι συμβατά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του.

Να οργανώσει τις δικές της υπηρεσίες περιβαλλοντικού ελέγχου και τήρησης της νομοθεσίας, αλλά και να βοηθήσει τους δήμους, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

Να παρεμβαίνει εγκαίρως σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική και νησιωτική διάσταση σε όλες τις πολιτικές που επηρεάζουν το Ν. Αιγαίο.

Να είναι συνεπής στις ευθύνες που έχει ως προς το να απαντάει σε ερωτήσεις και επερωτήσεις (και για περιβαλλοντικά θέματα) και κυρίως να ταρακουνιέται και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, αντί να σιωπά ή να αδρανεί.

Να υιοθετήσει κριτήρια για τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών που να είναι συμβατά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Καθοριστικό είναι, επίσης, τι θα προτείνει η Περιφέρεια για τις άλλες δυο επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχοντας ως αρχή ότι τα λόγια και τα έργα μας πρέπει να έχουν συνοχή, έχει προτείνει  η μία από τις 3 Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου να είναι «περιβάλλοντος, θάλασσας, φυσικών πόρων, ενέργειας, κλιματικής αλλαγής, αλιείας» αφού το κύριο χαρακτηριστικό της περιοχής μας είναι ο φυσικός μας πλούτος. Ελπίζουμε ότι – εννοώντας και στην πράξη αυτά που δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης κ Γ. Πουσσαίος με αφορμή τη μέρα περιβάλλοντος – η Περιφέρεια θα αλλάξει την πρότασή της που προβλέπει στρίμωγμα του «περιβάλλοντος» μεταξύ δεκάδων άλλων διεκπεραιωτικών διαδικασιών στην Οικονομική Επιτροπή και θα δει το περιβάλλον ως το εργαλείο εκείνο που διαμορφώνει όλες τις άλλες επιμέρους πολιτικές και κατά συνέπεια θα συμφωνήσει η μια από τις 3 Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου να είναι μια ισχυρή Επιτροπή Περιβάλλοντος (η άλλη να είναι Επιτροπή Κοινωνικής Συνοχής). Εξάλλου διαβάζοντας κανείς την μελέτη, στην οποία αναφέρεται στην ανακοίνωσή του ο αντιπεριφερειάρχης, θα διαπιστώσει ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι τρομακτικές στην δική μας περιφέρεια και πρέπει να προωθήσουμε άμεσα πολιτικές και πρακτικές προστασίας του κλίματος και του περιβάλλοντος αλλά και να προετοιμαστούμε και να προσαρμοστούμε στις δραματικές αλλαγές που συντελούνται ήδη».

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: