ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΝΑΞΟΥ

Συνοπτική σύνθεση των προτάσεων των φορέων σχετικά με τα απορρίμματα

Αποτελέσματα της Ημερίδας της 27/3/2011

Η σύνθεση που ακολουθεί βασίζεται στις εισηγήσεις και προτάσεις που διατυπώθηκαν στην Ημερίδα με θέμα: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων – Διαλογή στην πηγή, Κομποστοποίηση» που οργάνωσε η Πολιτική Κίνηση Νάξου των Οικολόγων Πράσινων και συγκεκριμένα στις προτάσεις –εισηγήσεις που έγιναν από τους  παρακάτω:

 • Οικολογικός Άνεμος Ν. Αιγαίου
 • Οικολόγοι Πράσινοι Νάξου
 • Εμπορο-επαγγελματικός Σύλλογος Νάξου
 • Σύλλογος Μαζικής Εστίασης Νάξου & Μικρών Κυκλάδων «Φιλοξένια»
 • Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ
 • Εναλλακτική Δημοτική Κίνηση  – Πολίτες για τα Νησιά μας

Η σύνθεση των προτάσεων έγινε από τους Οικολόγους Πράσινους Νάξου εν όψει και της συζήτησης του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την Τετάρτη 30 Μαρτίου.

Ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων

Γενικά:

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να ακολουθεί την ιεραρχία:

 • πρόληψη-αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων,
 • προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,
 • ανακύκλωση και κομποστοποίηση και
 • μετά πρέπει να γίνεται όποια συζήτηση για ενεργειακή αξιοποίηση και
 • μόνο στο τέλος για την τελική διάθεση των υπολειμμάτων

-Τα έργα που προκηρύσσονται ή θα υλοποιηθούν με πόρους από τον Υπουργείο ΠΕΚΑ ή την Περιφέρεια πρέπει να στοχεύουν στην ολοκληρωμένη διαχείριση και όχι απλώς στην κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων.

– Διαμόρφωση, μέσα από ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς του νησιού, ενός “Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των απορριμμάτων, με στόχο μηδενικά απόβλητα μέχρι το 2020”, που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, εργαλεία εφαρμογής και συγκεκριμένους ποσοτικούς, δεσμευτικούς στόχους.

– Προσαρμογή του έργου δημιουργίας ΧΥΤ σε σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης με άξονες πρόληψη, ανακύκλωση και κομποστοποίηση (σε οικιακό, τοπικό -χωριά και δημοτικό επίπεδο). Επικαιροποίηση της όποιας υπάρχουσας μελέτης με στόχο το «Σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων».

– Διερεύνηση δημιουργίας τοπικού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων

Βασικοί άξονες ενός τέτοιου σχεδίου θα είναι:

Α) Δράσεις για την πρόληψη-αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων

Εμπλοκή –ενεργοποίηση των πολιτών και  των φορέων σε δραστηριότητες πρόληψης

 • Προμήθειες υλικών που έχουν σχεδιαστεί  με οικολογικά κριτήρια, αποφυγή υλικών μιας χρήσης
 • Συμφωνία με καταστηματάρχες και επιχειρήσεις με στόχο μέτρα για την αποφυγή της χρήσης /κατάργηση της πλαστικής τσάντας μιας χρήσης
 • Συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα. Συστηματική δουλειά σε όλα τα σχολεία.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε δημοτικές επιχειρήσεις/υπηρεσίες δήμου
 • Δημιουργία Επιτροπής παρακολούθησης σε συνεργασία με φορείς /ενεργούς πολίτες
 • Ετήσιες εκστρατείες για τον καθαρισμό δημόσιων χώρων, μονοπατιών και ρεμάτων από εγκαταλελειμμένα απορρίμματα και ογκώδη υλικά, σε συνεργασία με σχολεία και εθελοντικές Ομάδες, αλλά και για την καθαριότητα του χώρου της λιμενικής ζώνης (παραλιακά και στην θάλασσα)
 • Στοχευμένη ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, τους επαγγελματικούς φορείς, τα τοπικά ΜΜΕ αλλά και εξατομικευμένα πόρτα-πόρτα (σε κάθε σπίτι). Διαρκής και συστηματική ενημέρωση των δημοτών –σε συνεργασία με τους μαζικούς φορείς, εθελοντές και τα σχολεία, ώστε να συναινέσουν και να συνεργαστούν για την ευρύτερη εφαρμογή, ενός τέτοιου προγράμματος, αφού κατανοήσουν την αναγκαιότητά του

Εξασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού στην πόλη και τους παραλιακούς οικισμούς με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικών φιαλών εμφιαλωμένου νερού.

Β) Δράσεις για την επαναχρησιμοποίηση υλικών

 • · Διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου και συνθηκών για την  προώθηση της επαναχρησιμοποίησης  (μέσα από δημοτικές ή κοινωνικές επιχειρήσεις) για αγαθά από «δεύτερο χέρι» όπως:

– Παλιά έπιπλα

– Ρουχισμό/υποδήματα

– Παιγνίδια, Βιβλία

– Ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές

– Τα υπόλοιπα των εστιατορίων και αγορών (να διατίθενται για την σίτιση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων )

 • Οργάνωση συστήματος ανακύκλωσης και αξιοποίησης των αποβλήτων από κατεδαφίσεις, οικοδομές και εκσκαφές,

Γ) Ανακύκλωση και Κομποστοποίηση

Γ1) Ανακύκλωση

 • Συνέχιση, αναβάθμιση και σωστή λειτουργία της διαλογής στην πηγή των απορριμμάτων συσκευασίας, με τον εξουσιοδοτημένο και αναγνωρισμένο φορέα – Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης Αξιοποίησης.  Αναβάθμιση ή σύναψη νέας σύμβασης με την ΕΕΑΑ για τις ανάγκες του νέου Δήμου.
 • Δημιουργία των απαραίτητων εγκαταστάσεων προσωρινής αποθήκευσης των υλικών που συλλέγονται για ανακύκλωση στον υπάρχοντα ΧΑΔΑ
 • Μελέτη του συστήματος αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών για τη διεκδίκηση από την ΕΕΑΑ ή την προμήθεια από τον Δήμο συμπληρωματικού / κατάλληλου εξοπλισμού (συμπληρωματικοί κάδοι ή τροχήλατοι κάδοι για την πόλη, τα χωριά και τα μικρά νησιά, νέα απορριμματοφόρα –κλειστά για τις ανάγκες της πόλης, και των χωριών, πρέσες) και την καλύτερη οργάνωση του συστήματος (ώρες περισυλλογής κλπ)
 • Προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού
 • Συμμετοχή στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης για μπαταρίες,  τα παροπλισμένα αυτοκίνητα που ‘κοσμούν’ τους καλύτερους ελεύθερους χώρους μας, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία και λαμπτήρες, αλλά και τα ελαστικά, συσσωρευτές, ορυκτέλαια και συσκευασίες τους,  σε συνεργασία με αντίστοιχα εξουσιοδοτημένους φορείς – Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και τις επιχειρήσεις του νησιού
 • Άμεση Περισυλλογή και Ανακύκλωση εγκαταλειμμένων Οχημάτων από όλη τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες.
 • Δημιουργία Επιτροπής παρακολούθησης σε συνεργασία με φορείς /ενεργούς πολίτες για τη διασφάλιση της συναίνεσης και της συμμετοχής τους (και ιδιαίτερα των επαγγελματιών, που παράγουν ή διακινούν τον μεγαλύτερο όγκο συσκευασιών).
 • Προμήθεια πλυντηρίου κάδων και εγκατάσταση συστήματος πλυσίματος απορριμματοφόρων στον υπάρχοντα ΧΑΔΑ και όποιο μελλοντικό χώρο.
 • Οργάνωση αποκομιδής ογκωδών μη ανακυκλώσιμων αντικειμένων

Γ2) Κομποστοποίηση

 • Άμεση εφαρμογή προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης οργανικών υπολειμμάτων και  παροχή κατάλληλων ειδικών κάδων προς τους δημότες. Εφαρμογή του προγράμματος και για επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και τα ξενοδοχεία, σε συνεργασία με τους φορείς
 • Δημιουργία μιας κεντρικής μονάδας κομποστοποίησης με διαλογή των οργανικών στην πηγή καθώς αλλά και μικρότερων εγκαταστάσεων στα χωριά και στα μικρά νησιά για κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων (αποφάγια και κλαδέματα) ύστερα από μελέτη – αδειοδότηση και ανάπτυξη κατάλληλου δικτύου συλλογής και μεταφοράς των υλικών. Το παραγόμενο προϊόν (κομπόστ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις καλλιέργειες, στην επιχωμάτωση των ΧΥΤΑ και παλιών ΧΑΔΑ, τις αποκαταστάσεις κατεστραμμένων χώρων και τοπίου, στον πρωτογενή τομέα κ.α. Να εξεταστεί η δυνατότητα κομποστοποίησης στην δημοτική εγκατάσταση και της λυματολάσπης του βιολογικού καθαρισμού καθώς των αποβλήτων από ελαιουργεία και οινοποιεία-τυροκομεία.
 • Προμήθεια σπαστήρα /τεμαχιστή κλαδιών για τη μείωση του όγκου κλαδεμάτων και την υποστήριξη της κομποστοποίησης σε όλα τα επίπεδα. Να διασφαλίζεται ο επιτόπου τεμαχισμός και κομποστοποίηση κλαδεμάτων από κάμπινγκ και άλλες εγκαταστάσεις που έχουν μεγάλες ποσότητες κλαδεμάτων.

Δ) Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων

Αποκλείουμε την καύση των απορριμμάτων για ανάκτηση ενέργειας ως μια περιβαλλοντικά και οικονομικά ακατάλληλη μέθοδο για τα νησιά, που θα οδηγήσει σε υπερβολική σπατάλη πόρων και σύγχυση σε σχέση με τους στόχους της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.

Να δίδονται στον Δήμο από τους προτείνοντες διάφορες μεθόδους αναλυτικά οικονομικά στοιχεία κόστους κατασκευής και λειτουργίας σχετικά με προτάσεις ενεργειακής αξιοποίησης όπως η πυρόλυση, ώστε να εξετάζεται η εφικτότητα και σκοπιμότητά τους με βάση τα μεγέθη του Δήμου και σε σχέση με τους στόχους της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης

Ε) Τελική διάθεση των υπολειμμάτων

– Επικαιροποίηση της υφιστάμενης μελέτης ΧΥΤΑ για τη λειτουργία του χώρου ως Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), όπου θα αποθέτονται τα μη αξιοποιήσιμα απορρίμματα (υπολείμματα), με πρόβλεψη των απαραίτητων εγκαταστάσεων για την ανακύκλωση -κομποστοποίηση

– Αίτηση τροποποίησης της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.

– Παρέμβαση του Δήμου στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ για το δυνατό περιορισμό του χώρου των εκσκαφών

ΣΤ) Αποκατάσταση των  χωματερών (ΧΑΔΑ):

 • Διερεύνηση της προοπτικής  επείγουσας μεταφοράς, μεγάλου μέρους των υπαρχόντων απορριμμάτων, σε 1 ή 2 αποστολές προς την Αττική
 • Άμεση προκήρυξη μελέτης αποκατάστασης (στατική υποστήριξη, περίφραξη και δενδροφύτευση) και αξιοποίησης των χρήσιμων υλικών του ΧΑΔΑ της Χώρας, των χωριών και των νησιών – Διερεύνηση της προοπτικής  για την Απόκτηση ή ενοικίαση Μηχανήματος Διαλογής και Τεμαχισμού

Ζ) Αποτύπωση της νέας πολιτικής σε έναν σύγχρονο Κανονισμό Καθαριότητας

Δημιουργία κινήτρων/αντικινήτρων και διαμόρφωση ενός σύγχρονου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για πρόληψη –περιορισμό απορριμμάτων από τα σπίτια και  τους επιχειρηματίες καθώς και συμμετοχή στα προγράμματα ανακύκλωσης και καθαριότητας (δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους). Βασικές διατάξεις στον Κανονισμό Καθαριότητας θα πρέπει να προβλέπουν υποχρεώσεις  διαλογής στην πηγή, χειρισμού των ανακυκλώσιμων συσκευασιών –π.χ. δεματοποίηση /πρεσάρισμα χαρτόκουτων για τους επιχειρηματίες κα. Να εξεταστεί και η δυνατότητα παροχής κινήτρων – πχ μείωση τελών καθαριότητας – για όσους συμβάλλουν σε μεγάλη μείωση των σκουπιδιών στην προοπτική να εφαρμοστεί σταδιακά σε κάποια χρόνια ένα σύστημα πληρωμής τελών καθαριότητας με βάση την ποσότητα απορριμμάτων που πετάει κάθε πολίτης (πληρώνω όσο πετάω

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: