Οι θέσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

Ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του «Οικολογικού Άνεμου» και Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου καταψήφισε τον προϋπολογισμό που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία μόνο από την παράταξη του Περιφερειάρχη), κατά την συνεδρίασή του την Τετάρτη 30/3/2011, στη Σύρο. Όπως δήλωσε, ο Νίκος Χρυσόγελος, καταψήφισε τον προϋπολογισμό γιατί εκτός από προβλήματα στον τρόπο παρουσίασής του είχε και σοβαρά προβλήματα στρατηγικού χαρακτήρα. Πιο ειδικά:

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν παρουσίασε στοιχεία για τους πόρους που θα διαθέσει για τον νέο θεσμό αλλά και πιο ειδικά για την περιφέρεια, ο προϋπολογισμός είναι προσωρινός και θα πρέπει να αναμορφωθεί μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Αδυνατεί να παρουσιάσει με συνεκτικό τρόπο ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει σήμερα η περιφέρεια – έστω και σε  σε επίπεδο εισηγητικής έκθεσης.

Πλέον του 40% των προβλεπόμενων δαπανών είναι ανελαστικές και το υπόλοιπο είναι κυρίως ουρές έργων από προηγούμενα χρόνια. Καμία δυνατότητα και πρόβλεψη για σχεδιασμό και πραγματικές πολιτικές που θα οδηγήσουν στην σύγκλιση στο εσωτερικό της περιφέρειας και στην στροφή της οικονομίας προς πράσινη και βιώσιμη κατεύθυνση, την στιγμή που η οικονομία καταρρέει και η κοινωνική συνοχή απειλείται ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει έστω και αξιολόγηση του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα και που πρέπει να επικεντρωθούν πολιτικά και οικονομικά οι προσπάθειες της Περιφέρειας στο μέλλον.

Στα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών και της περιφέρειας συνολικά, δηλαδή το περιβάλλον και τον πολιτισμό, αδυνατεί να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο και με βάση τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό το περιβάλλον και ο πολιτισμός αντιμετωπίζονται ως περιθωριακά θέματα. Χαρακτηριστικά για τον πολιτισμό θα διατεθούν όσα περίπου και για τον αθλητισμό, δηλαδή 200.000 ευρώ στις Κυκλάδες (από 800.000 ευρώ τα προηγούμενα χρόνια) και 250.000 ευρώ στα Δωδεκάνησα.

Είναι θετικό ότι δεν παρουσιάζονται -τουλάχιστον στον προϋπολογισμό που κατατέθηκε – χρέη ή δάνεια, αλλά σε μεγάλο ποσοστό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν αδιάθετα ποσά από έργα που πρέπει να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια και όχι σε μια υγιή οικονομική βάση που είναι βιώσιμη μακροχρόνια.

Κλείνοντας την παρέμβασή του ο Νίκος Χρυσόγελος πρότεινε να έρθει ξανά προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε ένα 4μηνο, ένα σοβαρό σχέδιο επικαιροποίησης του προϋπολογισμού, με τις προδιαγραφές αλλά και τις διαδικασίες που ανέλυσε. Μέχρι τότε θα πρέπει να υπάρχει μια έκθεση αξιολόγησης της μέχρι τώρα πορείας της περιφέρειας, μια SWOT ανάλυση, με τα δυνατά και αδύνατα σημεία – ελλείμματα, τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες – δυνατά σημεία της, ώστε να ληφθούν υπόψη στην προϋπολογισμό του 2011 αλλά και στη διαμόρφωση του σχεδίου στρατηγικής για τη βιωσιμότητα στο Ν. Αιγαίο.

Με παρέμβασή του ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε από την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη να τοποθετηθεί για τα σχέδια της κυβέρνησης να κτιστούν 700.000 παραθεριστικές κατοικίες (πολλές από αυτές πιθανότατα στα νησιά) σε 7 χρόνια για είσπραξη 35 δις για τη μείωση του δημόσιου χρέους, προκαλώντας μεγάλο κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος.

Ο Νίκος Χρυσόγελος ζήτησε, επίσης, να αρχίσει να λειτουργεί ο θεσμός στα θέματα δημοκρατικού ελέγχου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Με βάση όσα προβλέπει ο νόμος, δεν επιτρέπεται να μην απαντάει η Περιφέρεια στις επερωτήσεις, ερωτήσεις και αιτήσεις για κατάθεση εγγράφων, κάνοντας κακή αρχή. Ο Νίκος Χρυσόγελος υπενθύμισε ότι δεν έχει πάρει καμία απάντηση ακόμα σε αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, σε ερωτήσεις και επερωτήσεις για τις θέσεις της Περιφέρειας σε σοβαρά θέματα (πανεπιστήμιο Αιγαίου, σχέδια “αξιοποίησης” δημόσιας έκτασης στο Πρασονήσι Ρόδου, κατάρρευση της χωματερής Άνδρου και ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών, θέση της Περιφέρειας για την ανέλκυση του SEA DIAMOND κα).

Στο θέμα που συζητήθηκε μετά από επιμονή των 4 παρατάξεων της αντιπολίτευσης σχετικά με τις υποχρεωτικές συνενώσεις,  υποοβαθμίσεις και κλείσιμο σχολείων που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας, ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε την ανάγκη να υπάρξει ομόφωνη απόφαση του Περφιερειακού Συμβουλίου για να ανακληθεί το σχέδιο της κυβέρνησης και να υπάρξει διαβούλευση για τα θέματα των σχολείων στη βάση, όμως, παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων και σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία. Δυστυχώς, ενώ όλες οι παρατάξεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, συμφωνούσαν στο κύριο θέμα της ανάκλησης των σχεδίων της κυβέρνησης, δεν έγινε δυνατόν να βγει ομόφωνη απόφαση αλλά κατατέθηκαν τελικώς 5 προτάσεις.

Τα κύρια σημεία της κριτικής του Νϊκου Χρυσόγελου και του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ στον προϋπολογισμό που κατέθεσε η Περιφέρεια:

Παρά το γεγονός ότι τελείωσε και ο Μάρτης, ο προϋπολογισμός είναι προσωρινός και θα πρέπει να αναμορφωθεί μέχρι τον Ιούνιο, σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις της έκθεσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με δεδομένο ότι δεν περιλαμβάνει ακριβή στοιχεία για τους πόρους που θα διαθέσει η κεντρική διοίκηση στην Περιφέρεια για το 2011 (πολύ περισσότερο για το 2012 και το 2013). Είναι μεγάλη η ευθύνη και η προχειρότητα της κυβέρνησης που 3 μήνες μετά την έναρξη του νέου θεσμού αδυνατεί να δόσει συγκεκριμένα στοιχεία για τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και πόρους που είχε υποσχεθεί ότι θα διαθέσει για την στήριξη του Καλλικρατη αλλά και για να υποκαταστήσει μέρος των πόρων που στερείτει από ευρωπαϊκά προγράμματα η Περιφέρεια αφού βγήκε από τον Στόχο 1, εξαιτίας άστοχων χειρισμών τα προηγούμενα χρόνια την Περιφέρεια.

Αδυνατεί να παρουσιάσει με συνεκτικό τρόπο ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει σήμερα η περιφέρεια – ούτε καν σε επίπεδο εισηγητικής έκθεσης. Δεν περιμέναμε θαύματα αλλά τουλάχιστον ελπίζαμε ότι θα έμπαιναν οι βάσεις για μια διαφορετική λειτουργία στο μέλλον. Θα έπρεπε, λοιπόν, με βάση την απλή λογική, να παρουσιάζεται στην εισηγητική έκθεση – και αυτό δεν είναι απλώς ευθύνη των υπαλλήλων αλλά των πολιτικών κατευθύνσεων που έπρπε να έχουν για να μην μετατίθενται οι πολιτικές ευθύνες σε ατομικές ευθύνες κάποιων διοικητικών υπαλλήλων – η συνολική οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου με τέσσερεις βασικούς άξονες:

–    ο προϋπολογισμός της ίδιας της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

–    ο προϋπολογισμός των Δήμων (έστω και μια κατά προσέγγιση παρουσίαση)

–    ο προϋπολογισμός που αφορά στην περιφέρεια μέσα από άλλα προγράμματα από το ΕΣΠΑ ή αλλού που διαχειρίζονται υπουργεία

το ΑΕΠ και η  πραγματική οικονομική δραστηριότητα (ιδιωτικός τομέας, οικιακή οικονομία, κα)

Θα έπρεπε επίσης να έχουν καθοριστεί ορισμένοι περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί δέικτες ώστε να παρακολουθείται η πορεία επίπτευξης των στόχων αντί να πηγαίνει η περιφέρεια στα τυφλά. Είναι γεγονός ότι η Περιφέρεια, μια και ξεκίνησε ο θεσμός το 2011, δεν μπορεί να κάνει απολογισμό για το τι πέτυχε ή δεν πέτυχε με τον προϋπολογισμό του 2010 αλλά προφανώς θα μπορούσε να παρουσιάσει μια αξιολόγηση από ανεξάρτητους φορείς για το ποια ήταν τα αποτελέσματα των δυο Νομαρχιών αλλά και της κρατικής Περιφέρειας όχι μόνο για το 2010 αλλά για την τελευταία δεκαετία, ώστε να μπορέσει η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να επανασχεδιάσει στρατηγικές, να διορθώσει επιλογές, να δρομολογήσει νέες κατευθύνσεις, να οργανωθεί διαφορετικά. Μόνο έτσι μπορούν η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο να έχουν την πλήρη εικόνα για ολόκληρη την περιφέρεια, για να μπορούν πράγματι να χαράξουν πολιτικές. Τουλάχιστον η Περιφέρεια πρέπει να κάνει αυτά που προτείνουμε όταν θα ξανασυζητηθεί για να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός στο Περιφερειακό Συμβούλιο κατά τον Ιούνιο.

Περιλαμβάνει κυρίως “ουρές”έργων προηγούμενων χρόνων, χωρίς όμως να υπάρχει έστω και αξιολόγηση του έχει γίνει μέχρι σήμερα και που πρέπει να επικεντρωθούν πολιτικά και οικονομικά οι προσπάθειες της Περιφέρειας. Για παράδειγμα γιατί υπάρχουν τόσες δαπάνες για αποκατάσταση ζημιών ή επιδιόρθωση δρόμων, είναι αναπόφευκτες αυτές οι ζημιές ή σχετίζονται με τον τρόπο που γίνονται τα έργα (πχ σύντομη φθορά οδκών έργων) ή τις άστοχες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και την έλλειψη καλού σχεδιασμού και πρόβλεψης (πχ πλημμύρες περιοχών);

Επικεντρώνει σε μια σειρά έργων  χωρίς όμως να υπάρχει έστω αναφορά για το ποιοι είναι οι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι αυτών των έργων, αναπαράγοντας έτσι τις ανεπίτρεπτες αδυναμίες και τα σοβαρά προβλήματα που είχε μέχρι τώρα η αυτοδιοίκηση. Η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, όμως, έχει εκ του ρόλου της την ευθύνη να χαράσσει μια ολοκληρωμένη περιφερειακή πολιτική με στόχο την οικονομική-κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, να αξιολογεί συνεχώς την πορεία που ακολουθείται, να διορθώνει λάθη του παρελθόντος, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που υπάρχουν και φυσικά να συμβάλλει στην αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης που μας οδήγησε ως χώρα στην χρεοκοπία.

Στα βασικά συγκριτικά πλεονεκτήματα των νησιών και της περιφέρειας συνολικά, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, έχει πλήρη αδυναμία να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο και με βάση τις προβλέψεις στον προϋπολογισμό τίθενται στο περιθώριο. Μάλιστα στα θέματα πολιτιμού μειώνει τους περιορισμένους έτσι κι αλλιώς πόρους που διέθεταν σχετικά οι δυο νοματρχιακές αυτοδιοικήσεις. Για το περιβάλλον προβλέπεται γενικά ποσό 300.000 ευρώ και για τον πολιτισμό 200.000 ευρώ (για Κυκλάδες) και 250.000 ευρώ (για Δωδεκάνησα) σε ένα προϋπολογισμό συνολικά 100.000.000 ευρώ περίπου. Ο σχετικός προϋπολογισμός της Νομαρχακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων ήταν προηγούμενα χρόνια 800.000 ευρώ. Ενώ η πλειοψηφία πρόσφατα ψήφισε να κατατεθεί πρόταση για δημιουργίας ενός πόρταλ για τον εναλλακτικό τουρισμό ύψους περίπου 700.000 ευρώ, δεν φαίνεται ότι θα διατεθούν το 2011 ούτε καν τα 80.000 ευρώ που υπήρχαν για την προστασία και ανάδειξη των μονοπατιών και των πολιτιστικών διαδρομών. Φυσικά ο αντίλογος δεν είναι ότι το υπουργείο πολιτισμού έχει προγράμματα για έργα που σχετίζονται με τον πολιτισμό, ή ότι υπάρχουν πόροι στο πρόγραμμα που διαχειρίζεται το ΥΠΕΚΞΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί άλλο είναι τα έργα και άλλο οι ίδιες οι πολιτιστικές δραστηριότητες και η ανάδειξη των νησιών σε κέντρα πνευματικής και πολιστικής δημιουργίας ή η προστασία και διαχείριση των φυσικών περιοχών, του θαλάσσιου πλούτου και των φυσικών πόρων. Στον προϋπολογσιμό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο δεν υπάρχει ακόμα και η παραμικρή ευαισθητοποίηση η πρόβλεψη για δυο εξαιρετικά σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν την περιφέρεια μας: η κατάρρευση της χωματερής στην Άνδρο και τα βουνά από σκουπίδια που έχουν γεμίσει την παραλία και τη θάλασσα αλλά και το ναυάγιο του SEA DIAMOND που όπως αποδεικνύουν η μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης αλλά η διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη αντιπροσωπεεύει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο γαι τη θαλάσσια ζωή και το περιβάλλον..

Πλέον του 40% των δαπανών είναι ανελαστικές δαπάνες και το υπόλοιπο σχεδόν είναι απλώς έργα. Καμία δυνατότητα για σχεδιασμό και πραγματικές πολιτικές που θα δοηγήσουν στην σύγκλιση στο εσωτερικό της περιφέρειας και στην στροφή της οικονομίας προς πράσινη και βιώσιμη κατεύθυνση, την στιγμή που η οικονομία καταρρέει και η κοινωνική συνοχή απειλείται ακόμα περισσότερο.

Δεν υπήρξε από την αρχή μια προσπάθεια να ακολουθηθεί ένα κοινό σχέδιο για τον τρόπο παρουσίασης του προϋπολογισμού Κυκλάδων και Δωδεκανήσου. Δεν είναι δικαιολογία για τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός και ο τρόπος παρουσίασής του το γεγονός ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση ανέλαβε πριν από μόλις 3 μήνες. Θα μπορούσαμε να δείξουμε μια ανοχή για θέματα που έχουν να κάνουν με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό, αν όμως πράγματι είχαν τεθεί οι βάσεις για μια νέα, όχι απλώς ρουτινιάρικη, προσέγγιση του τρόπου συγκρότησης, συζήτησης, παρουσίασης και τελικής διαμόρφωσης του προϋπολογισμού.

Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι είναι δύσκολο να υλοποιηθεί πάνω από το 50% των έργων μέσα στην χρονιά.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά με τον προϋπολογισμό, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Περιφεριεακό Συμβούλιο: “Βασικό πρόβλημα είναι ότι κυριαρχεί η λογική μια από τα ίδια, η κρίση δεν μας διδάσκει. Απουσιάζει από τον προϋπολογισμό μια πολιτική περιφερειακής βιώσιμης ανάπτυξης, περιβαλλοντικά και κοινωνικά δίκαιης και ισόρροπης. Είναι ο προϋπολογισμός σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένος από την ελεημοσύνη της κεντρικής διοίκησης και τα έσοδα από τα τέλη (όπως πχ μεταβιβάσεις αυτοκινήτων) χωρίς να διαφαίνεται έστω και αμυδρά μια διαφορετική στρατηγική ώστε η Περιφέρεια να αποκτήσει πόρους μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών (πχ διεκδίκηση πόρων για το μεταφορικό ισοδύναμο, που όλο συζητιέται και όλο στα χαρτιά μένει) αλλά κυρίως μέσω της στροφής συνολικά της οικονομίας σε πράσινες κατευθύνσεις. Και επειδή αυτό δεν είναι ένα κερασάκι σε μια χαλασμένη τούρτα, έχουμε προτείνει και προεκλογικά αλλά επαναφέρω και τώρα, την πρόταση η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε συνεργασία με τους Δήμους να βοηθήσει στη δημιουργία πράσινων συμμετοχικών εταιριών παραγωγής ενέργειας από τον άνεμο, τον ήλιο, τα κύματα και τα υπολείμματα ώστε αφενός να απεξαρτηθεί η περιφέρεια από το πετρέλαιο τόσο για την παραγωγή ενέργειας όσο και ως καύσιμο στα οχήματα (πάνω από ένα δις είναι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες μαζούτ της ΔΕΗ στα νησιά του Ν Αιγαίου ετησίως χωρίς να υπολογίσουμε το κόστος καυσίμων για τα κάθε κατηγορίας οχήματα που κινούνται στα νησιά). Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί η παραγωγή και κατανάλωση πράσινης ενέργειας με δυο άλλες βασικές παραμέτρους που θα είναι προς όφελος των τοπικών κοινωνιών:

–        οι πόροι μέσα από το τέλος ΑΠΕ που πληρώνουμε στον κάθε λογαριασμό της ΔΕΗ να επενδύονται τοπικά, να μειώνονται οι ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών καθώς και η εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές πετρελαίου (που η τιμή του θα εκτιναχθεί σε μεγάλα ύψη ξανά, αργά ή γρήγορα)

–        να δημιουργηθούν τοπικά θέσεις εργασίας και να εξασφαλίζονται πρόσθετοι πόροι από παραγωγικές δραστηριότητες για την Περιφέρεια, τους Δήμους, τους επαγγελματικούς φορείς αλλά και τους πολίτες, που θα συμμετέχουν ως μέτοχοι σε αυτές τις πράσινες εταιρίες παραγωγής ενέργειας.

Ελπίζουμε όταν θα έρθει προς συζήτηση το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Αντιμετώπιση της Ανεργίας στο Ν. Αιγαίο να επικεντρωθούν σε παρόμοιους στόχους οι ενέργειες που θα προβλέπονται για να αποτελέσει το Ν. Αιγαίο κέντρο πράσινων οικονομικών δραστηριοτήτων, πράσινης καινοτομίας και πράσινων θέσεων εργασίας”

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: