Οι τοποθετήσεις του Νίκου Χρυσόγελου στα διάφορα θέματα ημερήσιας διάταξης της 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου (31/1/2010)

(1) Για τις καταστροφές σε Ρόδο, Κω και Άνδρο (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης)

Τοποθέτηση: Έχουμε μπει σε μια εποχή έντονων κλιματικών αλλαγών που οδηγούν σε μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεν πρέπει να παρακολουθούμε παθητικά τις καταστροφές αλλά να μελετάμε κάθε περίπτωση και να μαθαίνουμε από τα παθήματα και τις καταστροφές. Γι’ αυτό χρειάζεται να διερευνηθούν – παράλληλα με την αποκατάσταση των ζημιών και  την αποζημίωση πληγέντων – τα αίτια που συνέβαλλαν στην μεγέθυνση της καταστροφής. Χρειάζεται να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για την πολιτική προστασία την εποχή της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Πρέπει να μπει ως προτεραιότητα της Περιφέρειας η διαμόρφωση πολιτικής για την πρόληψη των καταστροφών αλλά και για την προσαρμογή των υποδομών μας στις νέες κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται. Έμφαση πρέπει να δοθεί και στο πως (αυτο)οργανώνεται κάθε τοπική κοινωνία για τον περιορισμένο των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών. Να συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο οργανωμένα το θέμα και να διοργανωθεί ημερίδα στην οποία να προσκληθούν ειδικοί και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που έχει δημοσιοποιήσει προσφάτως έκθεση για τις φυσικές καταστροφές, τα αίτια και τις επιπτώσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόταση ψηφίσματος από Ν. Χρυσόγελο (συμπλήρωση ψηφίσματος που κατέθεσε ο κ, Χ. Κόκκινος):

Παράλληλα με την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών, χρειάζεται να διερευνηθούν και οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην μεγέθυνση των καταστροφών ώστε να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων καταστάσεων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου θα συζητήσει σε επόμενη συνεδρίαση του ολοκληρωμένα τα θέματα πολιτικής προστασίας την εποχή της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Να διοργανωθεί ημερίδα του Περιφερειακού Συμβουλίου με το θέμα αυτό με την συμμετοχή ειδικών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που έχει συντάξει προσφάτως έκθεση για την εξέλιξη των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη.”

(2) Για τα θέματα οργάνωσης της Περιφέρειας (γενική τοποθέτηση Ν. Χρυσόγελου)

Επιδιώξαμε να συζητηθεί το θέμα της πορείας υλοποίησης του “οδικού χάρτη ενεργειών της Περιφέρειας” μέχρι 31/3 καθώς και να δημιουργηθεί άμεσα μια επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου που  να επεξεργαστεί τους επόμενους μήνες τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στον Οργανισμό της Περιφέρειας. Το σχέδιο αλλαγών του Οργανισμού θα έπρεπε να έχει μπει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να υιοθετηθεί το αργότερο στα τέλη του 2011, ώστε η Περιφέρεια να αποκτήσει έναν Οργανισμό που να αντιστοιχεί στην νησιωτικότητα, τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά/δυνατότητες της Περιφέρειας μας.

(3) Σχετικά με την πρόταση (που ψήφισε τελικώς η πλειοψηφία) για μεταβίβαση προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας  Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας που αφορά σε γνωμοδότηση για έγκριση ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) (1ο θέμα)

Τοποθέτηση Ν. Χρυσόγελου (που καταψήφισε την πρόταση):

Θέλω να επισημάνω ότι ναι μεν σε κάποιες υποθέσεις  Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα μπορούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές του για γνωμοδότηση σε μια Επιτροπή, αλλά αυτή θα έπρεπε να είναι σχετική με τα θέματα περιβάλλοντος. Δεν μπορεί η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 176, και οι αρμοδιότητές της είναι αυτές που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο – και είναι άσχετες με θέματα περιβάλλοντος, να αναλάβει την ευθύνη γνωμοδότησης για αντικείμενα που απαιτούν εξειδικευμένη περιβαλλοντική γνώση, την οποία δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα μέλη μιας Οικονομικής Επιτροπής. Εξάλλου, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως ότι η επιτροπή αυτή θα αναλάμβανε παρόμοιες αρμοδιότητες εκτός του αντικειμένου της. Εκ των υστέρων δεν μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να μεταβιβάσει μια τόσο σοβαρή αρμοδιότητά του σε αυτήν την Επιτροπή.

Πρόταση: (που κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος αλλά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία):

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ANEMOΣ έχουμε προτείνει μια από τις δυο επιπλέον Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου να είναι η «Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής, Αλιείας, Βιοποικιλότητας, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», που θα πρέπει να εκλεγεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με δεδομένο, όμως, ότι ήδη έχουν μαζευτεί για γνωμοδότηση πάνω από 120 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το διάστημα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μόνο για αυτό, η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει τις Μελέτες αυτές, προετοιμάζει σχέδιο γνωμοδότησης για κάθε μία, ώστε να μπορέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνει την τελική γνωμοδότηση και να μην χαθεί άλλος χρόνος. Για όλες τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα να ενημερωθούν στο μεταξύ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Για όσες από αυτές υπάρχει αντίρρηση κάποιου Περιφερειακού Συμβουλίου, οι υποθέσεις να συζητηθούν απευθείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να αποφασίσουμε σήμερα ότι στο επόμενο ΠΣ θα συσταθεί Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα συζητάει την περιβαλλοντική πολιτική και θα γνωμοδοτεί για ορισμένες κατηγορίες ΜΠΕ. Η αρμοδιότητα του ΠΣ στα θέματα ΜΠΕ να παραμείνει για σοβαρές υποθέσεις και για περιπτώσεις όπου διατυπώνονται έντονες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου”.

Δήλωση: Ο Νίκος Χρυσόγελος, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου:

“Καταθέσαμε μια ρεαλιστική και ισορροπημένη πρόταση για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα που υπάρχει με τη συσσώρευση πολλών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, χωρίς όμως να ανοίξει παράθυρο για παράκαμψη της ανάγκης τήρησης της νομιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρότασή μας απορρίφθηκε.

Η υπερψήφιση από την πλειοψηφία της πρότασης για γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για θέματα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – που φαίνεται να μην είναι απλώς εισήγηση του Περιφερειάρχη αλλά να προωθείται μάλλον κεντρικά από το Υπουργείο ως επιλογή για τις Περιφέρειες – και το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν συμφώνησε να μπει χρονικό όριο μεταβίβασης της αρμοδιότητάς του αυτής στην Οικονομική Επιτροπή περιοριστικά και μόνο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του (ώστε να αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή από εκεί και πέρα μια Επιτροπή Περιβάλλοντος) μας κάνει καχύποπτους.  Υπουργοί της κυβέρνησης διατυπώνουν δημοσίως την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς παράκαμψη της περιβαλλοντικής προστασίας.

Ελπίζουμε να μην κυριαρχήσει μια τέτοια αντίληψη και να αλλάξει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μόλις δημιουργηθεί μια Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αλλιώς δεν θα έχουμε διδαχθεί τίποτα από την κρίση. Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε την οικονομία προς μια πιο πράσινη κατεύθυνση, αντί να επιστρέφουμε σε πολιτικές και αντιλήψεις που οδήγησαν στην σημερινή βαθιά κρίση. Αν οι ΜΠΕ δεν είναι κακή αντιγραφή έτοιμων μελετών μπορεί να αποτελέσουν εργαλείο για πράσινες πρακτικές στην παραγωγή, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι.

Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις προς διερεύνηση που συνδέονται με παράκαμψη ή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Ν. Αιγαίο. Ας στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι θα βοηθήσουμε σε βαθιές αλλαγές που θα διαμορφώσουν μια αρμονικότερη σχέση οικονομίας – κοινωνίας – περιβάλλοντος, αλλά δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά σε κραυγαλέες απειλές για το περιβάλλον, το κόστος των οποίων τελικώς θα κληθούν να πληρώσουν οι τοπικές κοινωνίες και τα παιδιά μας, όπως αποδείχτηκε για άλλη μια φορά από τις πλημμύρες στην Ρόδο εξαιτίας των μπαζωμένων ρεμάτων”.

Δείτε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 176:

Άρθρο 176

Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής

1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση.

β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο.

γ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.

δ) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συμβούλιο.

ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.

στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.

ζ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.

η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της περιφέρειας.

2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.

3. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

(4) Για την συμμετοχή Περιφερειακών Συμβούλων στις επιτροπές πολιτικής προστασίας, χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών, ανέλκυσης ναυαγίων κα (θέματα 3ο και 5ο)

Τοποθέτηση Ν. Χρυσόγελου: Δυστυχώς, συζητάμε σήμερα αποσπασματικά την συμμετοχή Περιφερειακών Συμβούλων σε διάφορες επιτροπές (πολιτικής προστασίας, ανέλκυσης ναυαγίων, χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών κα) χωρίς να έχουμε συζητήσει για τις πολιτικές που πρέπει να εκφράσουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που θα συμμετέχουν σε αυτές. Βάζουμε το κάρο μπροστά από τα άλογα. Για παράδειγμα, τι θέση θα υποστηρίξει ο Περιφερειακός Σύμβουλος που θα συμμετάσχει στην “επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων” της Θήρας; Έχει θέση η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της ανέλκυσης του ναυαγίου SEA DIAMOND που ζητούν φορείς και πολίτες της Σαντορίνης; Είναι διατεθειμένη η Περιφέρεια να προχωρήσει σε ανέλκυση του ναυαγίου απαιτώντας το κόστος να καλυφθεί από την εταιρία; Παρόμοια θέματα είναι κατεξοχήν πολιτικά και πρέπει να έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκεκριμένη άποψη την οποία θα εκπροσωπήσει στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος που θα συμμετάσχει στην επιτροπή.

Το ίδιο ισχύει για τις επιτροπές Πολιτικής Προστασίας. Ξέρουμε ότι σήμερα η πολιτική προστασία περιορίζεται σε παρεμβάσεις μετά την καταστροφή. Έρχονται εκ των υστέρων οι υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν μέρος των συνεπειών μιας καταστροφής. Το κυρίαρχο, όμως, στην πολιτική προστασία θα έπρεπε να είναι η πρόληψη, δηλαδή να έχουν ληφθεί εγκαίρως μέτρα για να αποτρέπονται ή έστω να περιορίζονται οι επιπτώσεις των καταστροφών. Αν για παράδειγμα έχουμε μπαζωμένα ρέματα είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα συμβεί η καταστροφή από πλημμύρες. Αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση του δάσους, κάποια στιγμή αυτό θα καεί. Γι αυτό επιμένουμε ότι έπρεπε για τα θέματα αυτά να έχει προηγηθεί συζήτηση στο ΠΣ για τις πολιτικές που θα έπρεπε να ακολουθηθούν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Σχεδιασμού είναι να χαράσσει στρατηγική, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με μια οπτική που είναι επιτελική”.

Δήλωση: Για το θέμα της εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων στις επιτροπές Πολιτικής Προστασίας ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου:

Διαπιστώνεται αύξηση της έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως αλλά και στην περιοχή μας. Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει το Ν. Αιγαίο πρόσφατα και στο, όχι μακρινό, παρελθόν. Ανεμοστρόβιλοι και πλημμύρες στην Ρόδο, πλημμύρες στην Κω και στην Άνδρο πρόσφατα. Μεγάλο τσουνάμι στα μέσα της δεκαετίας του ’50 σε νησιά των Κυκλάδων. Μεγάλες πυρκαγιές στην Ρόδο, με τελευταία αυτή του 2008.  Απαιτείται, λοιπόν, άμεσα η χάραξη μιας νέας στρατηγικής για την πολιτική προστασία ώστε πράγματι: «…ουσιαστική πολιτική προστασία (να) είναι η πρόληψη μέσω ορθολογικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων και βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, οργάνωσης των πόλεων και εκπαίδευσης των πολιτών και ένταξής τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων. Ο κίνδυνος πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, τσουνάμι, ασθενειών κ.λπ. είναι πολύ πιο περιορισμένος σε δάση με οικολογική διαχείριση, ακτές χωρίς διάβρωση αλλά με υγιή οικοσυστήματα, ύπαιθρο με ορθή γεωργική, κτηνοτροφική και οικιστική πρακτική, πόλεις σχεδιασμένες με κοινωνικά κριτήρια και με πολίτες που γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν”.

Σημαντικό μέρος της πολιτικής προστασίας αποτελεί πλέον η προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα. Το υπάρχον σύστημα «πολιτικής προστασίας» δεν ταιριάζει στη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης φυσικών φαινομένων. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας που αποδίδουμε στο θέμα, δεν επιθυμούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην απουσία μιας σύγχρονης αντίληψης για την πολιτική προστασία. Η ουσιαστική διαβούλευση σε επίπεδο Περιφέρειας αποκτά τον χαρακτήρα του επείγοντος μετά τις τελευταίες καταστροφές. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να συνταχθεί άμεσα Έκθεση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (με ευθύνη μιας επιτροπής που θα αποφασιστεί από το ΠΣ) μετά από σοβαρό διάλογο με ειδικούς, σχετικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις πολιτών, συμπεριλαμβανομένης ημερίδας στην οποία θα συμμετέχουν και όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με προτεινόμενο αντικείμενο: «Πολιτική προστασία στην εποχή της αβεβαιότητας και της κλιματικής αλλαγής”. Μια τέτοια Έκθεση και η Ημερίδα μπορούν να αποτελέσουν πρόταση για κοινή δράση και με τις άλλες Περιφέρειες, ιδαίτερα με αυτή του Β. Αιγαίου, αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή εμπειρία.

Αν και τα φυσικά φαινόμενα μπορεί να έχουν διαφορετική μορφή σε κάθε περιοχή (πυρκαγιές, πλημμύρες, αποκλεισμοί από χιόνια, διάβρωση ακτών κ.ο.κ.), πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτικών της Περιφέρειας για την πολιτική προστασία και της  “παραδοσιακής” εικόνας του Νομάρχη ή Αντινομάρχη που μπροστά στις κάμερες ανεβαίνει στο εκχιονιστικό ή στο πυροσβεστικό και …ξεκινάει.

Μια σχεδιασμένη “πολιτική προστασία” θα μεταστρέψει τους πόρους που δαπανώνται σήμερα εκ των υστέρων σε αποζημιώσεις και αποκατάσταση καταστροφών, κυρίως  προς την κατεύθυνση της πρόληψης και σε δράσεις για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης με περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης, δεν είναι έξυπνο να σπαταλιόνται χωρίς λόγο (και συχνά με τη διαδικασία του …επείγοντος αλλά κατόπιν εορτής) πολλά χρήματα (συχνά από «περιβαλλοντικούς» πόρους και ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα) αντί να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που οδηγούν στην μεγέθυνση των καταστροφών και των ζημιών από φυσικά φαινόμενα.

(5) Ανάθεση για την εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου για τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων με σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Εξουσιοδότησης στην Οικονομική Επιτροπή για έλεγχο των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης και στον  Περιφερειάρχη για υπογραφή (θέμα Νο 7)

Πρόταση Ν. Χρυσόγελου (από κοινού και με τους ¨Πολίτες Κόντρα στον Καιρό”):

Να γίνει πρώτα συζήτηση για το κύριο ζητούμενο, την διαμόρφωση ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης για το Ν. Αιγαίο, να συγκεντρωθούν οι υπάρχουσες μελέτες και μετά να αποφασιστεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο οτιδήποτε για μελέτες. Να υπάρξει, επίσης, εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την προγραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

(Η πρόταση μειοψήφησε. Η πλειοψηφία ψήφισε την ανάθεση της μελέτης με βάση μια προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο)

Δήλωση:

Για το θέμα της εκπόνησης αναπτυξιακής μελέτης για το Ν, Αιγαίο του Νίκου Χρυσόγελου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου:

Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση μιας αναπτυξιακής μελέτης και για τις Κυκλάδες, από τον ίδιο φορέα που εκπόνησε τόσο την πρόσφατη μελέτη για τα Δωδεκάνησα αλλά και για το ΕΣΠΑ 2007-2013, ώστε να ομογενοποιηθεί ο σχεδιασμός για ολόκληρη την Περιφέρεια. Με την απόφαση της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου μπήκε για άλλη μια φορά το κάρο μπροστά από το άλογο. Το θέμα που θα έπρεπε να συζητήσουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο πρώτα-πρώτα είναι το πώς βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα συνεκτικό “Σχέδιο Στρατηγικής για την Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Ν. Αιγαίου” σε μια εποχή οικονομικής, κοινωνικής και κλιματικής κρίσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο – με βάση τον “οδικό χάρτη” – μέσα στους επόμενους 9 μήνες. Το θέμα αυτό, όμως, μπήκε για συζήτηση παρεμπιπτόντως, μέσω της εκπόνησης μιας μελέτης από ένα παν/μιο.

Δεν έχουμε πρόβλημα με το Πανεπιστήμιο. Αλλά η μελέτη – όπως δήλωσε και ο Περιφερειάρχης – θα καθορίσει την πορεία της Περιφέρειας για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Όσο και καλή και αν μπορούσε να είναι μια μελέτη, αυτό που σήμερα απουσιάζει είναι οι ξεκάθαρες και συνεκτικές πολιτικές επιλογές. Σε αυτή την βάση, την όποια μελέτη θα έπρεπε να την δούμε ως ένα από τα εργαλεία για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Στρατηγικής, ενταγμένο, όμως, σε έναν σωστό σχεδιασμό για το τι θέλουμε να κάνουμε, πως θα το κάνουμε, με ποιον τρόπο.

Σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε φυσικά να δούμε τον ρόλο των πανεπιστημίων (ενός ή περισσότερων Παν/μίων και Ινστιτούτων) αλλά και των υπηρεσιών της περιφέρειας, των φορέων και των τοπικών κοινωνιών του Ν. Αιγαίου. Πριν ανατεθεί μια νέα μελέτη προτείναμε -όπως κι άλλοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι – να συγκεντρωθούν πρώτα από τον Αντιπεριφερειάρχη με αρμοδιότητα τα θέματα περιβάλλοντος όλες οι υπάρχουσες μελέτες για να μην γίνονται μελέτες επί μελετών που μένουν σε συρτάρια. Έπρεπε, επίσης, να συζητηθούν οι απαιτήσεις για νέες επιστημονικές προσεγγίσεις στην χάραξη μιας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα στο Ν. Αιγαίο, όπως πχ η προσέγγιση του οικοσυστήματος, η υιοθέτηση δεικτών (βιωσιμότητας ή ανθρώπινης ευημερίας, πράσινο ισοζύγιο κα) για την ανάλυση της υπάρχουσας οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης αλλά και τον καθορισμό στόχων για την Περιφέρεια.

Θα έπρεπε να συζητήσει η Περιφέρεια – αναλαμβάνοντας τον επιτελικό ρόλο που της αρμόζει αλλά και συμβάλλοντας στην συνδιαμόρφωση κοινής στρατηγικής με τους Δήμους και τους άλλους φορείς του Ν. Αιγαίου (επαγγελματικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς) για τον σχεδιασμό τους, με δεδομένο ότι κάποιοι φορείς, όπως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει εκπονήσει μελέτες ανά νησί και οι Δήμοι πρέπει να εκπονήσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα.

Χρειάζεται, επίσης, να συμμετάσχουμε άμεσα ως Περιφέρεια στον ευρωπαϊκό διάλογο για τις πολιτικές που μας επηρεάζουν και μας αφορούν (πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών προβλημάτων, κοινή αγροτική πολιτική, μεταφορών, ταμείου συνοχής, προστασίας κλίματος, αλιευτική πολιτική, θαλάσσια στρατηγική, προστασία βιοποικιλότητας, κοινωνική πολιτική κα).

Χρειάζεται να σχεδιάσουμε μια σειρά ημερίδων, να αναλάβουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι να δουλέψουν εισηγήσεις για  επιμέρους πολιτικές. Και να δούμε τις συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων με διαφορετικό αντικείμενο, να έρθουμε σε επαφή με ευρωπαϊκές περιφέρειες και δίκτυα για να κερδίσουμε από την εμπειρία τους αλλά και να δομήσουμε τον διάλογο και τη διαβούλευση με τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.

Δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος όταν όλος ο σχεδιασμός επικεντρώνονταν στην εκπόνηση μιας μελέτης που συνήθως έμενε στα συρτάρια και αντικαθίσταντο αργότερα με μια άλλη μελέτη. Αν παγιωθεί αυτή η αντίληψη, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα χάσει τον πολιτικό ρόλο του, η Περιφέρεια θα μεταβιβάσει αλλού τον επιτελικό της χαρακτήρα ενώ η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού με συμμετοχικό τρόπο θα εκφυλιστεί σε μια συνήθη διαδικασία εκπόνησης κάποιων μελετών”.

(6) Υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πρόγραμμα  “ψηφιακή σύγκλιση”, ύψους 750.000 ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τουρισμού στο Ν. Αιγαίου και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Τοποθέτηση Ν. Χρυσόγελου (ψήφισε την πρόταση με επιφυλάξεις)

Να υποβληθεί πρόταση αλλά με διαφοροποιημένο στόχο. Κυρίως να αποτελέσει το εργαλείο για την δημιουργία του ψηφιακού ΚΕΠ της Περιφέρειας, ώστε να υπάρχουν όλα τα έγγραφα, μελέτες, εκθέσεις, ανακοινώσεις, προγράμματα της περιφέρειας και να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης από τον τόπο για υποθέσεις που σχετίζονται με την Περιφέρειας, όπως έχει προτείνει ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ.

Σε περιεχομενικό επίσης επίπεδο,  να επικεντρώνεται σε πληροφορίες για ήπιες-οικολογικές μορφές τουρισμού και στον πολιτιστικό/περιβαλλοντικό πλούτο του Ν. Αιγαίου (όχι σε θέματα καταλυμάτων και δρομολογίων, κάτι που το κάνουν πολύ καλύτερα άλλα πόρταλ).

Να συγκεντρωθούν όλα τα βιβλία, εκθέσεις, μελέτες για την περιοχή και να ψηφιοποιηθούν ώστε να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά οι πολίτες».

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: