Συνέντευξη στη Mykonos news

1.Πόσο εύκολη θα είναι η εφαρμογή του Καλλικράτη στην Περιφέρεια και πόσο θα επηρεάσει την ανάπτυξή της;

Νίκος Χρυσόγελος (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στο Ν.ΑΙΓΑΙΟ): Το σχέδιο μοιάζει αρκετά πρόχειρο και δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψη την νησιωτικότητα στο Ν. Αιγαίο. Ενώ η Περιφέρεια και οι Δήμοι αναλαμβάνουν σημαντικές αρμοδιότητες και ρόλους, δεν φαίνεται να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία, οι πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό για να ανταποκριθούν σε αυτούς. Αν δεν αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που υπάρχουν, ο κίνδυνος να οδηγηθούμε στη διάλυση είναι υπαρκτός. 

Μεγάλη ανησυχία μας προκαλεί το γεγονός ότι οι δυο κύριοι διεκδικητές της περιφέρειας δεν έχουν παρουσιάσει ένα συνεκτικό πρόγραμμμα και μια στρατηγική για την Περιφέρεια, δεν γίνεται συζήτηση μεταξύ των υποψηφίων και η νομοθεσία έχει ουσιαστικά απαγορεύσει και σε όσους έχουν και θέλουν να αναλύσουν το πρόγραμμα να βγουν στα ΜΜΕ πάνω από μια φορά. Αυτό το κλίμα ευνοεί αυτούς που στηρίζονται σε πελατειακές σχέσεις και μηχανισμούς αλλά θα το βρούμε μπροστά μας όταν η Περιφέρεια θα πρέπει να έχει στρατηγικές και πολιτικές.

Προσκαλούμε τους πολίτες να διαβάσουν τα “προγράμματα” των άλλων συνδυασμών και να τα συγκρίνουν με το δικό μας για να διαπιστώσουν αν πράγματι εμείς έχουμε πρόγραμμα, λύσεις και συνεκτικές προτάσεις για το ρόλο της Περιφέρειας αλλά και για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση. Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ κατέθεσε εγκαίρως το πρόγραμμά του για δημόσια διαβούλευση (είναι προσβάσιμο στο https://ecoanemos.wordpress.com) και το συζητάμε συνεχώς με φορείς από τα νησιά.

2.Με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσετε το φαινόμενο της απομόνωσης και της ελλιπούς διασύνδεσης των νησιών τόσο με την Αθήνα, όσο και μεταξύ τους;

Νίκος Χρυσόγελος (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στο Ν.ΑΙΓΑΙΟ):  Κατ΄αρχή πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα νησιά όχι σαν ξεκομμένους/απομονωμένους βράχους αλλά ως ένα δίκτυο αλληλοεξαρτώμενων και αλληλο-υποστηριζόμενων οικοσυστημάτων και ανθρώπινων κοινωνιών. Αυτό θα βοηθήσει να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των νησιών, να διαμορφωθεί μια αλληλοσυμπληρούμενη οικονομία, ενώ θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των συνδέσεων μεταξύ των νησιών. Έχουμε προτείνει τα γειτονικά νησιά να αντιμετωπίζουν από κοινού θέματα όπως η διαχείριση φυσικών περιοχών, η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η δημιουργία δημοτικών /συνεταιριστικών επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας από πράσινες / ανανεώσιμες πηγές κα. Στον τομέα του ήπιου τουρισμού, επίσης, μπορεί να υπάρξουν “πακέτα” που αφορούν περισσότερα νησιά, πχ μέσα από οικολογικές ξεναγήσεις, γαστρονομικό τουρισμό, επισκέψεις σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές.

Αυτή η νέα πολιτική που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της νησιωτικότητας και περιορίζει τα μειονεκτήματα πρέπει να συνδεθεί με μια νέα ολοκληρωμένη πολιτική συγκοινωνιών – μεταφορών – μετακινήσεων. Στον πυρήνα της είναι μια στρατηγική για σύνδεση όλων των νησιών μεταξύ τους και με την Αθήνα ολόκληρο το χρόνο και όχι μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό απαιτεί οι ναυτικές συγκοινωνίες να είναι αξιόπιστες, ο σχεδιασμός τους να γίνεται με διαφάνεια και με βάση τις ετήσιες ανάγκες των νησιών με ασφαλή πλοία και λογικές τιμές εισιτηρίων. Σήμερα η υπάρχουσα ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών είναι προβληματική με αποτέλεσμα αφενός μεν να δυσχεραίνει η μετακίνηση τόσο των νησιωτών όσο και των αγαθών, με δυσμενείς επιπτώσεις στο κόστος τους και τη γενικότερη εξάρτηση των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Βλέποντας κανείς τα ποσά που δαπανούνται κάθε χρόνο θα μπορούσε να πει ότι με ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σχεδιασμό, μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες στο Ν. Αιγαίο. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει βέβαια να έχουν πρωταρχικό λόγο στη χάραξη των δρομολογίων. Το “μεταφορικό ισοδύναμο” από την άλλη πλευρά θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση του κόστους μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων.

3.Η εγκληματικότητα αποτελεί αγκάθι για τα νησιά. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί δραματικά με αποτέλεσμα να εντείνεται η ανασφάλεια των πολιτών. Τι θα κάνετε προκειμένου οι πολίτες να αρχίσουν και πάλι να αισθάνονται ασφαλείς;

Νίκος Χρυσόγελος (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στο Ν.ΑΙΓΑΙΟ): Οι νησιωτικές κοινωνίες ήταν πάντα κοινωνίες αλληλεγγύης, συνοχής και αλληλο-υποστήριξης και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρχει σχεδόν μηδενική εγκληματικότητα.  Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν σε κάποιες κοινωνίες, λιγότερο ή περισσότερο, αλλάξει και έχει μείνει χώρος για εγκληματικότητα και παραβατικότητα, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή. Χρειάζεται να αναλυθούν οι αιτίες, οι λόγοι και οι διαφορετικές μορφές  εγκληματικότητας σε κάθε νησί.

Σημαντικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε μεγάλο αριθμό εξοχικών κατοικιών, που μένουν πολλούς μήνες ακατοίκητες και άρα αποτελούν “εύκολους στόχους”, έχουμε αλλαγές στα καταναλωτικά πρότυπα, η δόμηση είναι διάχυτη και όχι συνεκτική στο πλαίσιο οικισμών που έχουν καθημερινά ζωή.

Η αστυνόμευση δεν αντιμετωπίζει από μόνη της τις αιτίες και τις μορφές της εγκληματικότητας που εμφανίζεται τα τελευταία χρόνοα στα νησιά. Χρειάζεται μια σοβαρή πολιτική που θα συμβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, θα δημιουργήσει δομές κοινωνικής επανένταξης, ιδιαίτερα των νέων παραβατών που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους να ξεφύγουν από την εγκληματικότητα..  Ένα τέτοιο καλό παράδειγμα είναι η ΣΤΕΓΗ ΕΦΗΒΩΝ στην Σύρο, η οποία πρέπει να στηριχθεί περισσότερο και να αξιοποιηθεί η εμπειρία της για ανάλογες δομές και στα νησιά που έχουν ανάγκη. 

Χρειάζεται ουσιαστική συζήτηση μέσα στις τοπικές κοινωνίες για τις διάφορες εκδοχές εγκληματικότητας (ναρκωτικά, ληστείες, κλοπές, βία κατά των γυναικών, παράνομα κυκλώματα διακίνησης γυναικών και παιδιών κα) ώστε να αναπτύσσονται πολιτικές για την αντιμετώπισή τους που αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά κάθε νησιωτικής κοινωνίας.

4.Ο τουρισμός είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των περισσοτέρων νησιών. Με ποιο τρόπο θα τον ενισχύσετε αλλά και θα φροντίσετε για την επέκταση της τουριστικής περιόδου;

Νίκος Χρυσόγελος (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στο Ν.ΑΙΓΑΙΟ): H μονοκαλλιέργεια ορισμένου τύπου τουρισμού έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και της οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά μας, αφαιρώντας εισοδήματα από τα μεσαία στρώματα του πληθυσμού. Το θέμα δεν είναι, λοιπόν, η αύξηση του αριθμού των τουριστών ή νέες επενδύσεις σε μεγάλα συγκροτήματα αλλά η αλλαγή του μοντέλου τουρισμού ώστε να είναι βιώσιμος και να συμβάλει στην ευημερία όλης της κοινωνίας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Για μας, τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, είναι καιρός να εστιαστούμε σε δύο βασικούς στόχους.

Πρώτον, θα πρέπει σταδιακά ο σημερινός μαζικός τουρισμός να μετατραπεί σε πιο υπεύθυνο περιβαλλοντικά και κοινωνικά τουρισμό, με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών, δεσμεύσεων των τουριστικών πρακτόρων και επιχειρήσεων σε ορισμένους κανόνες, κίνητρα για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τουριστικών περιοχών και εγκαταστάσεων, αλλαγών στις προτεραιότητες των λεγόμενων “κλειδιών” που χαρακτηρίζουν μια τουριστική μονάδα.

Και δεύτερον, σταδιακά, να επιδιώξουμε την κυριαρχία στο Ν. Αιγαίο ενός πράσινου τουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού (οικολογικού, πολιτιστικού, αγροτικού, καταδυτικού, ποδηλατικού, πεζοπορικού),  την ανάδειξη φυσικών διαδρομών, μονοπατιών και θαλάσσιων καταφυγίων και σύνδεση του τουρισμού με άλλες δραστηριότητες (παραγωγή τοπικών προϊόντων, μεταποίηση, ανάπτυξη πράσινων/οικολογικών προϊόντων, βιοκλιματική δόμηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λ.π.). Αυτές οι μορφές τουρισμού συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου (αντί να τον καταναλώνουν και να τον υποβαθμίζουν), δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε νέα επαγγέλματα. Μπορούν, επίσης, να απλώνονται στον χρόνο, κάτι που θα βοηθήσει και στη βιωσιμότητα των ναυτιλιακών γραμμών ολόκληρο το χρόνο.

5.Η υγεία είναι ο μεγάλος ασθενής σε πολλά νησιά. Ειδικά για την Μύκονο η υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι ένα από τα πλέον σοβαρά ζητήματα. Ποιες είναι οι προτάσεις σας;

Νίκος Χρυσόγελος (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ στο Ν.ΑΙΓΑΙΟ): Η στελέχωση των κέντρων υγείας με προσωπικό είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει. Μια οσβαρή ανάλυση θα έδειχνε ότι η πρωτοβάθμια περίθαλψη μειώνει το κόστος και για τους νησιώτες αλλά και για τα συστήματα υγείας. Ας μην ξεχνάμε ότι η ιδωτική δαπάνη για υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας – ιδιαίτερα βέβαια για τους νησιώτες – είναι αναλογικά η υψηλότερη παγκοσμίως. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης, οι άστοχες περικοπές στις υπηρεσίες υγείας δεν μειώνουν το συνολικό κόστος αλλά ανακατανέμουν το κόστος σε βάρος των πολιτών, ιδιαίτερα των νησιωτών.

Χρειάζεται προσαρμογή της πολιτικής για την υγεία στη νησιωτικότητα, ένα σχέδιο για την υγεία που δίνει έμφαση στην περιοδική επίσκεψη γιατρών και υπηρεσιών σε όλα τα νησιά (με έμφαση εκείνα που δεν έχουν υπηρεσίες υγείας) και την παροχή κινήτρων (παροχή στέγης, αυξημένη αμοιβή) σε έλληνες και ξένους νέους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να ενταχθούν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας των μικρότερων ιδιαίτερα νησιών. Επίσης, είναι αναγκαίος ένας αναλυτικός “χάρτης των κινδύνων υγείας” που απειλούν κάθε νησιωτική κοινότητα αλλά και – εξατομικευμένα – τα μέλη της ώστε να υπάρχει η κατάλληλη προληπτική πολιτική (πχ υπέρβαρα άτομα, άτομα με υψηλή πίεση, άτομα με ψυχικά προβλήματα κα). Θεωρώντας, βέβαια, αυτονόητο ότι θα τηρείται το ιατρικό απόρρητο.

Η έμφαση στην πρόληψη και στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα νησιά θα μειώσει το κόστος και για τους πολίτες και για το σύστημα υγείας. Αν ένας πολίτης πάθει πχ εγκεφαλικό, το οικονομικό (πέρα από το κοινωνικό) κόστος (διακομιδή, φάρμακα, θεραπεία, απώλεια ημερών εργασίας για τον ασθενή και την οικογένεια του, παροχή άλλων υπηρεσιών κα) θα είναι πολλαπλάσιο για το σύστημα υγείας σε σχέση με ένα σωστά οργανωμένο σύστημα υγείας και στο πιο μικρό νησί που βοηθάει τους πολίτες να μην αρρωσταίνουν (πρόληψη-αποφυγή ασθένειας). Μεγάλο ποσοστό των σημερινών ασθενειών οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και στον σύγχρονο τρόπο ζωής (καρκίνοι, εγκεφαλικά, καρδιο-αγγειακακά νοσήματα κα).

Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης, καταρχήν χρησιμοποιώντας όλες τις υπάρχουσες δομές στο Νότιο Αιγαίο και ακολούθως συμπληρώνοντας τες εκεί που χρειάζεται. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα και εκεί που οι δομές υπάρχουν, η υποστελέχωσή τους οδηγεί σε μεγαλύτερη ανασφάλεια και ελλιπή ιατρική περίθαλψη κάτι που αυξάνει την πίεση τόσο στους ασθενείς όσο και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Η ανασφάλεια όμως πλήττει περισσότερο τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, παιδιά, μετανάστες, έγκυοι) για τις οποίες πρέπει να αναπτυχθούν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, π.χ. βοήθεια στο σπίτι για τους ηλικιωμένους κλπ, υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην κοινωνική αλληλεγγύη προς αυτές τις ομάδες.

6.Ένα από τα αναγνωρίσιμα στοιχεία των νησιών είναι το μοναδικό περιβάλλον τους. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την προστασία του;

Δεν έχει δοθεί η σημασία που πρέπει στην προστασία του περιβάλλοντος στα νησιά. Όλα τα νησιά πρέπει να λύσουν άμεσα τα βασικά προβλήματα περιβαλλοντικών υποδομών με λύσεις που είναι κατάλληλες για τα χαρακτηριστικά των νησιών. Για παράδειγμα, σε όλα τα νησιά, μέσα στο 2011 πρέπει να υπάρχουν σε πλήρη ανάπτυξη προγράμματα μείωσης/πρόληψης παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίησης υλικών και προϊόντων (ιδιαίτερα σήμερα, μια εποχή οικονομικής κρίσης), ανακύκλωσης για όλα τα υλικά καθώς και κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων (αποφάγια, κλαδέματα, υπολείμματα γεωργικών δραστηριοτήτων, απόβλητα ελαιουργείων και τυροκομείων, λάσπη βιολογικών καθαρισμών). Εννοείται ότι όλοι οι χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης πρέπει να κλείσουν οριστικά και να εξυγιανθούν/καθαριστούν πλήρως και να αποκατασταθεί το περιβάλλον (όχι απλώς να καλυφθεί το πρόβλημα με λίγο χώμα).

Η διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων πρέπει να ακολουθεί μια συγκεκριμένη ιεραρχία (μείωση της σπατάλης νερού, επαναχρησιμοποίηση νερού μετά τον καθαρισμό του ή/και με συστήματα επαναχρησιμοποίησης σε επίπεδο κατοικίας και ξενοδοχείου/επιχείρησης, όπως συμβαίνει σε πολλές περιοχές του κόσμου), προστασία από την υφαλμύρωση και τη ρύπανση. Στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη μέχρι το 2015 καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας νερού για όλες τις “λογικές” χρήσεις και ανάγκες των νησιωτικών κοινωνιών αλλά και των οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας.

Κατάλληλα αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας των λυμάτων αλλά και σωστής κλίμακας βιολογικών συστημάτων για ξενοδοχεία, οικισμούς και μεμονωμένες κατοικίες θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί μέχρι το 2015 σε όλα τα νησιά.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ όπως φαίνεται και από το πρόγραμμά του δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην προστασία του φυσικού πλούτου των νησιών, με δεδομένο ότι αυτό είναι και το συγκρητικό πλεονέκτημά τους. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη σημασία των υγρότοπων αλλά και των φυσικών περιοχών για τα νησιά και να δείξουμε ότι η προστασία – διαχείρισή τους μπορεί να συμβάλλει στην μακροχρόνια ευημερία των νησιωτικών κοινωνιών. Οι μικροί υγρότοποι μπορεί να αποτελέσουν ασπίδα απέναντι στην υφαλμύρωση των νερών και τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα στην παράκτια ζώνη. Η προστασία και διαχείριση των 63 φυσικών περιοχών στο Ν. Αιγαίο και η δημιουργία, με συμμετοχή των παράκτιων ψαράδων, θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών για φυσική αναπαραγωγή των ψαριών κι αποκατάσταση του θαλάσσιου πλούτου, η βιώσιμη διαχείριση των μικρών υγρότοπων, μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο καθώς και να προσελκύουν νέους, εθελοντές, επιστήμονες στο πλαίσιο οικολογικών μορφών τουρισμού, εφόσον υπάρξουν κατάλληλες περιφερειακές και τοπικές πολιτικές.

Το βασικό, όμως, για να αλλάξει το μοντέλο ανάπτυξης στο Ν. Αιγαίο είναι να προσαρμοστούν οι οικονομικές δραστηριότητες στα χαρακτηριστικά και τις αντοχές των νησιωτικών οικοσυστημάτων, όπως ήξεραν να κάνουν οι προηγούμενες γενιές. Εδώ, σε αυτόν το χώρο, υπήρξε η σοφία και η εμπειρία για το πως μπορούμε να χτίζουμε ενεργειακά αποτελεσματικά σπίτια, να καλλιεργούμε τη γη ενώ προστατεύουμε το τοπίο και το περιβάλλον, να χρησιμοποιούμε τους φυσικούς πόρους με τρόπο ώστε να διατηρούνται μακροχρόνια. Χρειάζεται να συνδέδουμε, λοιπόν, αυτή τη σοφία του παρελθόντος με σύγχρονες, πράσινες-οικολογικές λύσεις ώστε να αποτελέσουν τα νησιά πρότυπα συνύπαρξης περιβάλλοντος – οικονομίας – κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης και εργαστήρια ανάπτυξης πράσινων μορφών οικονομίας και πράσινων λύσεων.

7.Ποιες θα είναι κατά σειρά οι τρεις πρώτες προτεραιότητες σας από την επόμενη μέρα των εκλογών; 

Το πρώτο πρόβλημα στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι οι πελατειακές σχέσεις και η διαφθορά. Μια κοινωνία αλληλεγγύης, συνοχής και υψηλού ήθους, πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, έχει “χτυπηθεί” από λογικές αρπαχτής και εξυπηρέτησης των πιο ιδιοτελών συμφερόντων. Απαραίτητη, λοιπόν, είναι η ανασυγκρότηση της διοίκησης,  η αποτελεσματική λειτουργία της υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, η απαλλαγή της από τη διαφθορά, η εκ νέου διαμόρφωση μιας κουλτούρας οικολογικής και κοινωνικής υπευθυνότητας και μέτρου. Να μην είναι, επίσης, η Περιφέρεια επαίτης προς την κεντρική διοίκηση και να μην θέτει τους πολίτες σε ομηρία μέσα από πελατειακές σχέσεις.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι η απουσία πολιτικών που να είναι προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά των νησιών. Υπάρχει σπατάλη πόρων κι απουσία ιεράρχησης προτεραιοτήτων. Απαιτείται διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών προσαρμοσμένων στις ανάγκες, ευκαιρίες και δυνατότητες που έχουν τα νησιά, έτσι ώστε η νησιωτικότητα να είναι πλεονέκτημα. Απαιτούνται στοχευμένες πολιτικές που οδηγούν σε συνοχή στην περιφέρεια, μείωση του χάσματος μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2008 και 2009, ανεργείας.

Το τρίτο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει συνεκτική πολιτική για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Είναι, λοιπόν, αναγκαία η διαμόρφωση στρατηγικών για τη κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της περιφέρειας και όλων των  νησιών (“Στρατηγική για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα στο Ν. Αιγαίο 2010-2020”), μέσα από διάλογο, αξιοποίηση των ικανοτήτων και της δημιουργικότητας που υπάρχει στις τοπικές κοινωνίες, πράσινων λύσεων και καινοτομιών.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: