Ο «Οικολογικός Άνεμος» απαντά στο ερωτηματολόγιο του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου

Ο «Οικολογικός Άνεμος» έχει δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα και τις θέσεις του από τις αρχές Αυγούστου (ecoanemos.wordpress.com), μεταξύ άλλων, και πάνω στα περισσότερα ερωτήματα που θέτει το ερωτηματολόγιο σας. Παρακάτω δίνουμε τις απαντήσεις μας στα ερωτήματά σας συμβάλλοντας έτσι στο δημόσιο διάλογο έστω και στο παρα-πέντε των εκλογών. Δυστυχώς για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο διάλογος υπήρξε ανεπαρκέστατος. Ο «Οικολογικός Άνεμος» ζήτησε από τις 4/10 στη Ρόδο μια σειρά από 6 θεματικές τηλεμαχίες με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις προγραμματικές θέσεις των συνδυασμών, μεταξύ άλλων και στα ζητήματα που θέσατε. Ο κ. Συρμαλένιος απάντησε αμέσως θετικά, ο κ. Κόκκινος πολύ αργότερα παρουσίασε ως δική του πρόταση την ανάγκη για δημόσιο ζωντανό διάλογο, ενώ ο Κ. Μαχαιρίδης και η κ. Καφαντάρη δεν απάντησαν. 

Χωροταξικό Σχέδιο Ρόδου-Υποδομές και Περιβάλλον

ΕΡ. Τι σκοπεύετε να κάνετε για την εκπόνηση Χωροταξικού Σχεδίου και την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψή του; Με ποιό τρόπο σκοπεύετε ειδικότερα να αντιμετωπίσετε προβλήματα όπως μεταφορά των επικινδύνων και οχλουσών λειτουργιών (δεξαμενές καυσίμου, φυσικού αερίου, τσιμέντων κτλ); Τι θα κάνετε για το ΓΠΣ της Πόλης και τις Πολεοδομικές μελέτες που εκκρεμούν; Ποιες οι θέσεις σας για το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης; Τι γνώμη έχετε για την ευρεία ανάπτυξη παραθεριστικής κατοικίας; Ποιές είναι οι απόψεις σας για το σύστημα ταχείας έγκρισης επενδύσεων (fast track) που προωθεί η Κυβέρνηση με παράλληλες εκπτώσεις στο θέμα του Περιβάλλοντος; Ποιές θα είναι οι ενέργειές σας για την άρση της ανεξέλεγκτης κατάστασης που παρατηρείται στο θέμα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων(παράνομες γεωτρήσεις,υπεράντληση, υφαλμύρυνση υδροφορέων); Ποιές είναι οι εκτιμήσεις σας για τις επιπτώσεις στο Περιβάλλον των λεγόμενων μεγάλων έργων; Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται αυτά; Σκοπεύετε να κάνετε κάτι για την εφαρμογή αυστηρότερων όρων και ελέγχων;

ΑΠ. Ο καθορισμός χρήσεων γης θα βοηθήσει  στην ισορροπία μεταξύ διαφορετικών οικονομικών δραστηριοτήτων,  στη διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου και στην εξάλειψη της διαφθοράς και αδικιών.  

Για να μπορεί να συνυπάρχει με βιώσιμο τρόπο η οικονομική δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και του πολιτιστικού πλούτου απαιτούνται ξεκάθαροι χωροταξικοί και πολεοδομικοί κανόνες και χρήσεις γης. Είναι ανάγκη να υπάρξουν σαφείς χρήσεις γης, ώστε να αποσαφηνίζεται ποια γη είναι γεωργική, οικιστική, τουριστική, φυσική – προστατευόμενη, που και με ποιους όρους  μπορεί να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά συστήματα, που και κάτω από ποιες προϋποθέσεις και κανόνες μπορούν να λειτουργούν βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εξορυκτικές μονάδες.

Η απουσία ενός σαφούς πλαισίου είναι υπεύθυνη για λανθασμένες προσδοκίες στους νησιώτες (ότι για παράδειγμα όλες οι περιοχές μπορούν να χτιστούν), για τις έντονες πιέσεις στο περιβάλλον, για την έντονη διαφθορά και διαπλοκή σε ότι έχει να κάνει με τη γη και το real estate καθώς και για την απώλεια δημόσιων αγαθών (όπως είναι το τοπίο, ο φυσικός πλούτος, οι ακτές κα). Όσο και αν σήμερα τα έσοδα από τον μαζικό τουρισμό και την πώληση της γης μοιάζουν με την κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά, είμαστε πολύ κοντά στην εξάντληση των δυνατοτήτων αυτού του μοντέλου για λόγους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς.

Η δόμηση εκτός σχεδίου υπάρχει σήμερα γιατί δεν υλοποιούνται οι πολεοδομικές μελέτες. Στόχος μας πρέπει να είναι η άρση της δυνατότητας δόμησης εκτός σχεδίου αφού δημιουργηθούν  ζώνες όπου θα επιτρέπεται η δόμηση για κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις ή άλλες υποδομές. Οι ζώνες αυτές πρέπει να είναι συγκεκριμένες και να λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών αλλά και να αποτραπεί η μετατροπή των νησιών σε προάστια των πόλεων.

Στο νησί της Ρόδου όπου προφανώς αναφέρεστε υπάρχουν Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (π.χ Δήμος Πεταλούδων) και άλλα σε εξέλιξη σε διάφορα στάδια (π.χ Δήμος Αφάντου, Δ. Αταβύρου, Δ. Ρόδου κλπ). Το ζητούμενο είναι η ενοποίηση αυτών σε ένα  ΓΠΣ για όλο το νησί. Αυτό θα έλυνε και πολλά από τα προβλήματα στα οποία αναφέρεστε όπου χρήσεις οχλούσες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές γειτνιάζουν με οικιστικές.

Σε κάθε περίπτωση η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στη θέσπιση αυστηρότερων κανονισμών που να λαμβάνουν υπόψη στην πράξη την περιβαλλοντική αλλά και πολιτισμική φέρουσα ικανότητα των νησιών και να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος. Απαραίτητη είναι βέβαια η άμεση κατάρτιση Δασολογίου σε όλα τα νησιά και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.

Η φιλοσοφία του fast track μας βρίσκει αντίθετους καθώς επί της ουσίας θυσιάζει την περιβαλλοντική προστασία στο βωμό της προσέλκυσης επενδύσεων με οποιοδήποτε τίμημα και οποιεσδήποτε επιπτώσεις, χωρίς να συλλαμβάνει κάτι πολύ θεμελιώδες: το περιβάλλον είναι η περιουσία μας και η δική μας και των παιδιών μας. Η γραφειοκρατία είναι στο χέρι μας να λυθεί χωρίς απολύτως καμία έκπτωση στην προστασία του περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όμως αφήνει παράθυρα για απεριόριστες σχεδόν εξαιρέσεις από την περιβαλλοντική νομοθεσία, αποκλείει το υπουργείο Περιβάλλοντος από τη διϋπουργική  επιτροπή που θα αποφασίζει σχετικά και δίνει κρίσιμο ρόλο σε αποφάσεις που παραμένουν μυστικές και αναιτιολόγητες. Η περιβαλλοντική και πολεοδομική νομοθεσία, όπως και οι διατάξεις για την παραλία και τον αιγιαλό, μπορούν επίσημα να παρακάμπτονται. Τα «Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης» που θα εκπονούνται με συνοπτικές διαδικασίες, υποθηκεύουν την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ οι ασφυκτικές προθεσμίες κινδυνεύουν να οδηγήσουν σε χαριστικές διαδικασίες με μηδενικό έλεγχο.

Για το θέμα του νερού εμείς προτείνουμε μια αυστηρή ιεράρχηση στη διαχείριση του νερού: προηγείται η μείωση της σπατάλης και η εξοικονόμηση νερού και η προστασία των υδατικών πόρων και των πηγών τους, ακολουθεί η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση νερού (σε επίπεδο κατοικίας, τουριστικών μονάδων, οικισμών, νησιού) και μόνο σε αυτή τη βάση σχεδιάζονται τα όποια τεχνικά έργα (αφαλάτωση σε συνδυασμό με εφαρμογή ΑΠΕ, διπλή αφαλάτωση, λιμνοδεξαμενές κ.ά.).

Μερικές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στα νησιά του Ν. Αιγαίου, ανάλογα με το μέγεθος και τις επικρατούσες συνθήκες, είναι και οι παρακάτω:

 • Δημιουργία διπλών δικτύων σε όλα τα νησιά: ένα δίκτυο για πόσιμο νερό και ένα για νερό δεύτερων χρήσεων (δημιουργία συστημάτων ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού).
 • Αλλαγές σε υδραυλικά συστήματα, έλεγχος κατάστασης δικτύων ώστε να περιοριστεί η σπατάλη νερού από τα δίκτυα ύδρευσης ή η μόλυνση του νερού λόγω εισόδου στο δίκτυο λυμάτων από τους βόθρους, υποχρέωση συστημάτων εξοικονόμησης νερού σε τουριστικές εγκαταστάσεις με στόχο την εξοικονόμηση νερού.
 • Συστήματα τεχνικών συγκράτησης του νερού και αποτροπής της διάβρωσης και της ερημοποίησης.
 • Εφαρμογή προγράμματος ευαισθητοποίησης πολιτών, επαγγελματιών και επισκεπτών γύρω από πρακτικές εξοικονόμησης νερού με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
 • Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης σε συνδυασμό με ΑΠΕ, ως συμπληρωματική όμως και όχι ως κύρια μέθοδος προμήθειας νερού, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το σημαντικό υδρευτικό πρόβλημα των νησιών, να μειωθεί το κόστος νερού λόγω μεταφοράς και σύνδεσης αφαλάτωσης με δίκτυο ΔΕΗ και ταυτοχρόνως να στηριχθεί η προώθηση των ήπιων μορφών ενέργειας στα νησιά μας.
 • Αναβίωση παραδοσιακών και υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών αξιοποίησης του βρόχινου νερού. Οι περισσότεροι νησιώτες ήξεραν να χρησιμοποιούν σωστά το νερό της βροχής, συγκεντρώνοντάς το σε δεξαμενές (στέρνες). Χρειάζεται να επανέλθουν τέτοιες πρακτικές σωστά σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.

Ενεργειακό

ΕΡ. Η εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο όμως έχει πολλές διαστάσεις και δεν μπορεί να εξαντλείται στη συζήτηση για την ανέγερση δεύτερου Ατμοηλεκτρ. Σταθμού (ΑΗΣ). Πως σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα; Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεστε να πάρετε ή να διεκδικήσετε για την εξοικονόμηση ενέργειας; Ποιά πολιτική θα υποστηρίξετε για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ); Τι μέτρα θα διεκδικήσετε να ληφθούν για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τον ΑΗΣ Σορωνής; Ποιες είναι οι θέσεις σας για τη χρήση πυρηνικής ενέργειας; Σκοπεύετε και με ποιούς τρόπους να αντιδράσετε στις προθέσεις της Τουρκίας να εγκαταστήσει Πυρηνικό Ενεργειακό Σταθμό στο Άκκουγιου;

Τα προβλήματα του σήμερα

Παρά τη συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση, σήμερα:

 • Δεν υφίσταται καμία πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας στο Ν. Αιγαίο.
 • Δεν υπάρχει οργανωμένη πολιτική ενημέρωσης και διαλόγου με της νησιωτικές κοινωνίες γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τα βιοκαύσιμα και γενικότερα της καθαρές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας.
 • Αυξάνεται η ρύπανση από τις μονάδες της ΔΕΗ, η οποία επεκτείνεται συνεχώς για να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις για ηλεκτρισμό (επεκτάσεις που γίνονται συνήθως χωρίς περιβαλλοντικές μελέτες και αναγκαίες αδειοδοτήσεις.
 • 

Η βασική μας πρόταση

Προτείνουμε τη σταδιακή μετατροπή των νησιών σε “πράσινα”, τουλάχιστον σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία που αναπτύσσονται στον τομέα της “πράσινης ενέργειας”. Όραμά μας είναι μια κοινωνία, στην οποία η κατανάλωση ενέργειας θα περιοριστεί σε επίπεδα συμβατά με τη βιωσιμότητα και η παραγωγή της θα γίνεται στο μέγιστο τεχνολογικά εφικτό βαθμό από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε:

 • Διαμόρφωση μέσα από ουσιαστικό διάλογο της στρατηγικής της Περιφέρειας για την ενέργεια στο Ν. Αιγαίο, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% μέχρι το 2050 και την ανάπτυξη πράσινων πηγών ενέργειας και πράσινων θέσεων εργασίας, που θα δημιουργήσουν μια σταθερή βάση για βιώσιμη οικονομία στα νησιά και σημαντικές πηγές χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πολιτικής στα νησιά.
 • Τη διατύπωση από την Περιφέρεια της αντίθεσής της στην όποια προσπάθεια εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου στην Αν. Μεσόγειο που μπορεί – όπως έδειξε και η πρόσφατη οικολογική καταστροφή στον Κόλπο του Μεξικού στην εξέδρα πετρελαίου της BP – να απειλήσει τεράστιες περιοχές.
 • Την ουσιαστική συμμετοχή της Περιφέρειας στη συζήτηση για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, με δεδομένο ότι αν προχωρήσει ένα τέτοιο έργο θα διασχίζουν το Αιγαίο τεράστια δεξαμενόπλοια και ο κίνδυνος οικολογικής καταστροφής της περιοχής ως συνέπεια ναυαγίου ή σύγκρουσης πλοίων θα είναι πολύ μεγάλος.
 • Αλλαγή των πολεοδομικών κανονισμών και την παράλληλη τεχνική και οικονομική υποστήριξη, ώστε σταδιακά όλα τα νεόδμητα κτίρια της Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα να παράγουν τουλάχιστον όση ενέργεια καταναλώνουν. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από α) την  αξιοποίηση της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, συμπεριλαμβανομένων γνώσεων και τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι τοπικές κοινωνίες εδώ και αιώνες β) την αναβαθμισμένη θερμική συμπεριφορά των κτιρίων, γ) την αξιοποίηση της ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας για θέρμανση – δροσισμό καθώς και δ) την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή μικρών αιολικών συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής.
 • Σχεδιασμό, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, προγραμμάτων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού με έμφαση στα σχολεία για: α) τη σημασία της κλιματικής αλλαγής, β) τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι με απλές και φθηνές αλλαγές των καθημερινών συνηθειών, γ) την περιβαλλοντική και οικονομική διάσταση της χρήσης ορυκτών πόρων για ηλεκτροπαραγωγή και δ) την επιτακτική ανάγκη μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα και στη ζωή μας.
 • Εγκατάσταση αιολικών πάρκων τόσο χερσαίων όσο και θαλασσίων με σωστό στρατηγικό σχεδιασμό και σύνεση έτσι ώστε το νησιωτικό περιβάλλον και οι οικολογικές αντοχές κάθε νησιού να γίνονται απολύτως σεβαστές. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο μέσα από εκτενή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς στα πλαίσια της στρατηγικής της Περιφέρειας για την ενέργεια στο Ν. Αιγαίο. Για την προστασία του νησιωτικού περιβάλλοντος η παραγόμενη ενέργεια θα διοχετεύεται υπογειοποιημένα στο ηπειρωτικό δίκτυο.
 • Τη σύσταση δημοτικών επιχειρήσεων ή/και συνεταιρισμών ενέργειας για την προώθηση ΑΠΕ, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα περιβαλλοντικά αλλά και τα οικονομικά οφέλη για της νησιωτικές κοινωνίες, να γίνουν μέτοχοι οι νησιώτες (δίνοντας μετοχές και στα παιδιά, ώστε να διασφαλίσουν το μέλλον τους) και να διαμορφώσουν τον τρόπο που θα προωθηθεί η πράσινη ενεργειακή επανάσταση στα νησιά.

Όσον αφορά τον ΑΗΣ Σορωνής στη Ρόδο, πρέπει να δεχτούμε ότι αυτός λειτουργεί πέραν των ορίων του, με παλαιές και ρυπογόνες μηχανές και προκαλεί προβλήματα τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά και κοινωνικά στην περιοχή. Οι κάτοικοι ταλαιπωρούνται από σοβαρά προβλήματα υγείας και οι ευθύνες για την κατάσταση αυτή είναι συγκεκριμένες και βαραίνουν τη ΔΕΗ αλλά και την πολιτική ηγεσία, εθνική και τοπική, που δεν μπόρεσε να δώσει λύσεις στο πρόβλημα. Η αξιόπιστη μέτρηση των ρύπων από ανεξάρτητο φορέα είναι απαραίτητη και το πρώτο βήμα για την αξιολόγηση της κατάστασης. Ο σταθμός αυτός σε βάθος χρόνου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ώστε να καταστεί καλό παράδειγμα του πώς μια ρυπογόνος εγκατάσταση μπορεί να μεταβληθεί σε μια πράσινη εγκατάσταση.

Η αντίθεση μας στον πυρηνικό σταθμό του Άκκουγιου πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Πρέπει να συντονιστεί η συνεργασία όλων των κομμάτων, κινημάτων, οργανώσεων και πολιτών που αντιτίθενται στην κατασκευή του σταθμού για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Απορρίμματα

ΕΡ. Ποια είναι η συνολική πρότασή σας για τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων(ΑΣΑ) της πόλης και του νησιού; Ποιοι παράγοντες και κριτήρια πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή του συστήματος διαχείρισης; Τι θα κάνετε για να μειωθεί ο όγκος των ΑΣΑ; Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας η μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή της ανακύκλωσης στη Ρόδο; Εσείς τι θα κάνετε για να μη χαθεί άλλος χρόνος; Τι μέτρα θα λάβετε για την διακοπή της απόρριψης μπάζων και μεγάλων αντικειμένων στην ύπαιθρο του νησιού;

Τα προβλήματα

Ο τουρισμός και η αλλαγή συνηθειών οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ποσότητας των σκουπιδιών αλλά και σε σημαντικές αλλαγές στη σύνθεσή τους. Σήμερα το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι πλαστικά, μέταλλα και γενικά υλικά συσκευασίας. Η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη και καύση των αποβλήτων κάθε είδους στα περισσότερα νησιά που προκαλούν σημαντική ρύπανση της ατμόσφαιρας και της τροφικής αλυσίδας, υποσκάπτουν την ανθρώπινη υγεία και απειλούν μακροχρόνια τους φυσικούς πόρους των νησιών (γη και νερά) αλλά και τα προϊόντα τους (ιδιαίτερα τα ζωικά). Όχι μόνο μικρά αλλά και μεγάλα νησιά έχουν ακόμα ως κύρια «λύση» την απόρριψη των σκουπιδιών (που αυξάνονται ραγδαία) σε έναν πρόχειρο χώρο.

Ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων μαζί με την επεξεργασία των λυμάτων θα έπρεπε να είναι παντού οι αναγκαίες υποδομές για μια βιώσιμη ανάπτυξη των (τουριστικών) κοινωνιών, με ευθύνη της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης δεν προωθήθηκε η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων (πρόληψη, μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση). Αν και σπαταλήθηκαν πολλά χρήματα σε άλλες λιγότερο αναγκαίες δραστηριότητες, δεν βρέθηκαν οι αναγκαίοι πόροι για τις υποδομές που απαιτούνταν για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η στρατηγική μας

Η στρατηγική του Οικολογικού Ανέμου βασίζεται στους εξής άξονες:

 • Εφαρμογή στην πράξη της πρόληψης -μείωσης – αποφυγής παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και  κομποστοποίησης
 • Στρατηγική “μηδενικών αποβλήτων” στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου μέχρι το 2020.
 • Αποκλεισμός της  καύση των απορριμμάτων ως μια περιβαλλοντικά και οικονομικά ακατάλληλη μέθοδο για τα νησιά που θα επιφέρει σύγχυση σε σχέση με τους στόχους της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης.
 • Απόδοση πολιτικών – και όχι μόνο- ευθυνών σε όσους δεν έχουν ακόμα δρομολογήσει το κλείσιμο των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διαχείρισης Απορριμμάτων (με τους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον να συνεχίζονται αλλά και με κίνδυνο να επιβληθούν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υψηλά πρόστιμα) αλλά  και δεν έχουν συνεργαστεί με τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης διαφόρων κατηγοριών  Απορριμμάτων, όπως προβλέπει η νομοθεσία (νόμος 2939, άρθρο 8).

 Οι προτάσεις μας

 Προτείνουμε τη διαμόρφωση, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, ενός “Ολοκληρωμένου Σχεδίου Εναλλακτικής Διαχείρισης των απορριμμάτων, με βασικούς  άξονες τα παρακάτω: 

 • Η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης με 4 κάδους σε όλα τα νησιά για χωριστή συλλογή: (α) χαρτιού, χαρτονιού, (β) πλαστικών και υπόλοιπων υλικών συσκευασίας μετάλλων, γυαλιού) (γ) οργανικών υλικών (αποφάγια, κλαδέματα κλπ) και (δ) υπολειμμάτων.
 • Η οργάνωση προγραμμάτων κομποστοποίησης στον κήπο ή σε επίπεδο νησιού, με υποχρεωτική συμμετοχή των τουριστικών επιχειρήσεων και των εστιατορίων.  Δημιουργία διαδημοτικών επιχειρήσεων κομποστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης μεταξύ γειτονικών νησιών, με την υποστήριξη της Περιφέρειας ώστε να υπάρχει από κοινού διαχείριση των ανακυκλώσιμων, ανταλλαγή εμπειριών και αξιοποίηση καλών πρακτικών.
 • Η δημιουργία, σε επίπεδο νησιωτικών δήμων – σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης- προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης για τις παρακάτω κατηγορίες ειδικών αποβλήτων: α) ελαστικά, β) ορυκτέλαια και συσκευασίες τους, γ) οχήματα, δ) μπάζα, ε) μπαταρίες, στ) συσσωρευτές και ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά είδη, με βάση την “ευθύνη του παραγωγού” για ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.
 • Η δημιουργία, σε επίπεδο νησιωτικών δήμων προγράμματος συλλογής μαγειρικών λαδιών από καταστήματα φαγητού, ξενοδοχεία και κατοικίες με σκοπό τη μετατροπή τους σε βιοντήζελ είτε επιτόπου στα νησιά, είτε κατόπιν μεταφοράς στην ηπειρωτική Ελλάδα σε εργοστάσια παραγωγής βιοντήζελ.
 • Διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου και συνθηκών για επαγγελματική ενασχόληση νησιωτών με την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (κυρίως μέσα από δημοτικές ή κοινωνικές επιχειρήσεις). Δημιουργία κινήτρων/αντικινήτρων (π.χ διατάξεις στον εσωτερικό κανονισμό καθαριότητα που περιλαμβάνει υποχρεώσεις διαλογής στην πηγή, πρόληψης απορριμμάτων) για τους επιχειρηματίες.

Η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών στα νησιά του Ν. Αιγαίου θα ελαχιστοποιήσει τα απορρίμματα που οδηγούνται ανεπεξέργαστα σε ταφή και θα συμβάλλει στην αποφυγή προστίμων της χώρας μας από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων σε ΧΑΔΑ και τη μη τήρηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών. Επίσης, θα οδηγήσει σε νέες, πράσινες θέσεις εργασίας στα νησιά και θα συνεισφέρει στη βελτίωση της εικόνας των νησιών μας και κατ’ επέκταση στον τουρισμό που προέρχεται από χώρες όπου οι παραπάνω πρακτικές είναι καθημερινή πραγματικότητα. Τέλος, θα καταστήσει οικονομικά ασύμφορη την περιβαλλοντικά επικίνδυνη και πανάκριβη (για τους δήμους και επομένως για τους δημότες) «λύση» της καύσης απορριμμάτων.

Συγκοινωνιακό – Κυκλοφοριακό – Εικόνα της πόλης και των οικισμών

ΕΡ. Τι μέτρα προτίθεστε να πάρετε για να βελτιώσετε τις συνθήκες μεταφοράς και τις συγκοινωνίες του νησιού; Πώς σκέπτεστε να αντιμετωπίσετε το Κυκλοφοριακό της πόλης που ταλαιπωρεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού; Τι θέση έχουν οι πεζοί και οι ποδηλάτες στο πρόγραμμά σας; Τι συγκεκριμένα μέτρα σκέπτεστε να πάρετε γι αυτούς; Είστε ικανοποιημένος από την εικόνα της πόλης και των οικισμών της Ρόδου; Τι προτάσεις έχετε για τη βελτίωσή της; Τι ειδικότερα σκοπεύετε να κάνετε για την αναμόρφωση της παραλιακής ζώνης;

ΑΠ. Αβίωτες είναι οι πόλεις και τα χωριά μας για τους πεζούς και ιδιαίτερα για τους πιο μειονεκτούντες όπως οι μητέρες με μικρά παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι. Ως πολίτες παρακολουθούμε παθητικά να επιδεινώνεται η ζωή μας και οι όποιοι σχεδιασμοί να είναι ευκαιριακοί, χωρίς διάλογο με τους πολίτες και να καταλήγουν σε σπάταλα, χωρίς έμπνευση, έργα.

Θέλουμε στις πόλεις και τα χωριά μας να μπορούμε να πάμε στη δουλειά, το σχολείο, τα ψώνια μας απολαμβάνοντας τη διαδρομή, να βγαίνουμε βόλτα με το παιδικό καροτσάκι, να μπορούν τα παιδιά οι ηλικιωμένοι, τα ΑΜΕΑ να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Να μπορούμε να γυμναζόμαστε και να βελτιώνουμε την υγεία μας μέσα από την καθημερινή κίνησή μας με το ποδήλατο και το περπάτημα. Να γίνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με μουσικές και θέατρο στο δρόμο και σε μικρούς χώρους στη γειτονιά μας. Να μπορούν τα παιδιά των σχολείων της περιοχής να βγουν έξω από αυτό και με ασφάλεια να δημιουργήσουν έξω να παρατηρήσουν τη φύση και τη ζωή στην πόλη και το χωριό τους.

Επιδιώκουμε πόλεις και χωριά ανθρώπινα και λειτουργικά για όλους τους πολίτες με  ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που θα αλλάξουν σταδιακά τη ζωή μας, ξεκινώντας να κάνουμε πιο οικολογικές τις γειτονιές μας.

Αστικό και Περιαστικό Πράσινο-Δάση-Περιοχές Natura

ΕΡ. Τι μέτρα θα πάρετε για να ενισχυθεί το αστικό και περιαστικό πράσινο; Πώς σκέπτεστε να διαχειριστείτε το Ροδίνι και τα πάρκα της Ρόδου; Τι πρωτοβουλίες θα πάρετε και τι μέτρα θα διεκδικήσετε για την αποτελεσματική προστασία, βελτίωση και ανάπτυξη των δασών και δασικών περιοχών; Για τις περιοχές Natura εκκρεμούν ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες για να εκδοθούν οι απαραίτητες κανονιστικές διατάξεις. Είναι μέσα στις προτεραιότητές σας αυτή η διαδικασία;

ΑΠ. Οι ερωτήσεις αυτής της ενότητας απευθύνονται προφανώς στις δημοτικές παρατάξεις. Για τις δασικές περιοχές όπως είπαμε παραπάνω απαιτείται η ύπαρξη δασολογίου και χαρτογράφηση των δασικών περιοχών για την καλύτερη προστασία τους.

Άλλοι ειδικότεροι στόχοι σε συνεργασία με τον 1ο βαθμό Τ.Α είναι:

*       Απομάκρυνση των αδέσποτων κατσικιών  και ελεγχομένη, περιβαλλοντικά υπεύθυνη βόσκηση

*       Μέτρα προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας και μέτρα για την ανάκαμψη των οικοσυστημάτων όπου αυτά απειλήθηκαν και κινδυνεύουν.

*       Πρόληψη των πυρκαγιών και αποτελεσματική επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσής τους.

Οι περιοχές Natura στο νησί της Ρόδου αλλά και των άλλων νησιών του Ν. Αιγαίου απαιτούν φορείς διαχείρισης οι οποίοι θα ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες εκπόνησης ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων βασισμένες στις μελέτες. Βιότοποι σήμερα κινδυνεύουν, όπως οι Πεταλούδες στη Ρόδο και πιθανότατα αλλού, επειδή η επιστημονική γνώση και σωστή διαχείριση έχουν αντικατασταθεί από τον ερασιτεχνισμό, την κακοδιαχείριση και το στενό οικονομικό όφελος.  

Συμμεριζόμαστε την ανησυχία σας για το θέμα της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία αυτή δεν αφορά μόνο τις κεραίες κινητής τηλεφωνάς αλλά και τα ραντάρ προσέγγισης αεροσκαφών και άλλες πηγές. Προφανώς οι μετρήσεις πρέπει να γίνονται από ανεξάρτητο φορέα ώστε να γνωρίζουμε τι ακτινοβολία αθροιστικά δέχεται ο γενικός πληθυσμός.

Πάντως πρόσφατα ο συνήγορος του πολίτη καθόρισε τις ασφαλείς αποστάσεις που πρέπει να έχουν οι κεραίες από κατοικημένες περιοχές, σχολεία, νοσοκομεία κλπ. Για παράδειγμα όρισε ότι οι κεραίες θα πρέπει να απέχουν 300 μ. από κατοικημένες περιοχές, 500 μ. από σχολεία – νοσοκομεία κλπ, ενώ θα πρέπει οι κεραίες να απέχουν 300 μέτρα μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να θεσπιστούν αυστηρότερα όρια για την επικινδυνότητα των ακτινοβολιών και δεσμευόμαστε ότι μέσα από το περιφερειακό συμβούλιο θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: