Προτάσεις για την Άνδρο στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού από τον Σ.Ε.Κ.Δ.Α

Ως «Οικολογικός Άνεμος» θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό, φορείς όπως ο Σύλλογος Εστιατόρων Άνδρου, να συμμετέχουν ενεργά καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και για ζητήματα που ξεφεύγουν από τα άμεσα ενδιαφέροντά τους. Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο που κατατέθηκε από τον Σ.Ε.Κ.Δ.Α «Η Άνδρος» στο Επαρχείο Άνδρου.

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μας ανταποκρινόμενος στα πλαίσια της διαβούλευσης για τον Στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Άνδρου  υποβάλλει τις προτάσεις του:

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

 • Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και λήψη μέτρων για την περιβαλλοντική διαχείριση και αειφορία.
 • Ανάπτυξη σχεδίου για την διαχείριση υδάτινου δυναμικού
 • Λήψη μέτρων για την χωροταξία και σχεδιασμός προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων
 • Συντήρηση , προστασία και ανάδειξη του κτιριακού αποθέματος του νησιού
 • Προστασία και ανάδειξη του αστικού χώρου και των παραδοσιακών οικισμών
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών και φορέων για την λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων προστασίας του αστικού χώρου
 • Επίλυση των ζωτικών θεμάτων κυκλοφορίας στις  πόλεις Γαυριο, Μπατσι, Κορθι, Χωρα) και στις γύρω από αυτές επιβαρημένες κυκλοφοριακά περιοχές.
 • Άμεση λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με καθολική εφαρμογή της Ανακύκλωσης και επίσπευση των διαδικασιών για την κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ.
 • Χωροθετηση οχλουσων χρήσεων
 • Προστασία Ακτών
 • Αναβάθμιση των υποδομών μεταφορών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ,ΠΑΙΔΕΙΑ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ.

 • Συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος
 • Ενίσχυση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας
 • Δημιουργία υποδομών και προγραμμάτων για την πρόληψη και προστασία της δημοσίας υγείας (νέο κέντρο υγείας αστικού τύπου, κινητές μονάδες υγείας κ.α.)
 • Βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών εκτάσεων
 • Συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού
 • Ενίσχυση τουριστικής κατάρτισης και συνείδησης.

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 • Ενίσχυση της ανάπτυξης νέων μορφών τουρισμού και αναβάθμιση , διαφοροποίηση των τουριστικών υποδομών
 • Σχεδιασμός συνολικής δέσμης δράσεων για την διαφοροποίηση και αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος με νέους τρόπους και μέσα
 • Αναβίωση του πρωτογενούς τομέα μέσω της λήψης μέτρων για την αξιοποίηση των εδαφικών πόρων με ανταγωνιστικές καλλιέργειες
 • Ανάδειξη κλάδων συμπληρωματικά προς τον τουρισμό (γεωργία, βιοτεχνία, λοιπές  υπηρεσίες)
 • Αξιοποίηση της ζήτησης για τα τοπικά προϊόντα
 • Συγκράτηση του νεανικού πληθυσμού στο νησί
 • Βελτίωση της ελκυστικότητας του νησιού , ως τόπου μόνιμης διαβίωσης
 • Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης
 • Συνεργασία με ΑΕΙ για την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων με τοπική ταυτότητα και ποιότητα
 • Δυνατότητες ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών
 • Αλλαγή του παραγωγικού προτύπου ανάπτυξης
 • Προσέλκυση επενδύσεων ΑΠΕ για την ανάπτυξη νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων και την μερική αυτάρκεια του νησιού.

Ανάλυση μέρους  των προτάσεων.

 Το φυσικό περιβάλλον του Δήμου  μας χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και μεγάλη ποικιλομορφία, καθώς συνδυάζει αμμώδεις παραλίες και βραχώδεις ακτές με πεδινές εκτάσεις, λόφους με ελιές και οπωροφόρα δέντρα και ορεινές περιοχές. Η προστασία των φυσικών πόρων  πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για το Δήμο, ενώ παράλληλα μπορεί να χαρακτηριστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάδειξη της περιοχής σε αναγνωρίσιμο προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.

Με βάση  την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Άνδρου είναι σαφής η εξάρτηση της οικονομικής ζωή της περιοχής από τον τουρισμό και παρότι το νησί μας  γενικότερα αλλά και ο Δήμος Άνδρου  αποτελεί αναγνωρίσιμο και σχετικά δημοφιλή τουριστικό προορισμό ,αποτέλεσμα της διαφημιστικής  προβολής και προώθησης από όλους τους φορείς , η υφιστάμενη τουριστική ανάπτυξη στηριζόμενη στις επισκέψεις όσων  κατέχουν η διατηρούν σπίτια και  στον πολιτιστικό , θρησκευτικό , αναψυχής  τουρισμό περιορίζεται στους θερινούς μήνες Ιούλιο , Αύγουστο, στις επίσημες Αργίες (τριήμερα) και στα Σαββατοκύριακα. 

Για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να γίνει  αναβάθμιση της ποιότητας και  εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος της περιοχής . Οι κινήσεις αυτές θα συντελέσουν στην ήπια και φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσουν δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας που διαφοροποιούν το τουριστικό προϊόν και συντελούν στην αύξησης της ανταγωνιστικότητας., χωρίς να υπάρξουν δυσμενέστατες συνέπειες στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και στην ελκυστικότητα της περιοχή ως τουριστικού προορισμού. Για το λόγο αυτό, προϋπόθεση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της περιοχής αποτελεί η υλοποίηση των έργων βασικών υποδομών (αποχέτευσης, ύδρευσης κ.λπ.), τα οποία θα διασφαλίσουν την υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας (τουριστικής και άλλης) , την βιωσιμότητα της οικιστικής υποδομής της περιοχής και ένα  ιδιαίτερα ελκυστικό τόπο διαβίωσης για τους μόνιμους κατοίκους.

Επιπλέον, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται ο συντονισμός και η δικτύωση όλων των τουριστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα όρια του Δήμου και διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά (υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, προσανατολισμό στην βιώσιμη ανάπτυξη κ.λπ.) και θα μπορούν να προωθηθούν συνολικά ως ενιαίο και επώνυμο τουριστικό προϊόν.

Αποχέτευση

Η αποχέτευση αποτελεί το κρισιμότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Άνδρου  καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα κρίνονται ως ανεπαρκή. Η ολοκληρωμένη λύση του αποχετευτικού προβλήματος κρίνεται απαραίτητη, καθώς η σημερινή ανεπαρκής διαχείριση των απορριμμάτων υποβαθμίζει τους φυσικούς πόρους (μόλυνση της θάλασσας, δημιουργία οσμών), και απειλεί το σημαντικότερο τουριστικό πλεονέκτημα του Δήμου (φυσικό περιβάλλον  – καθαρές θάλασσες).

Καθώς το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο, απαιτείται επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του βιολογικού καθαρισμού για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η υλοποίηση μικρής κλίμακας, αποσπασματικών λύσεων ,μέχρι την λειτουργία του βιολογικού καθίσταται επιτακτική για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης ( μικροί κομπακτ βιολογικοί στις περιοχές που υπάρχουν βόθροι)

Ύδρευση

Ο Δήμος Άνδρου αντιμετωπίζει σημαντικό πρόβλημα  ύδρευσης .Ενδεικτικές ενέργειες που προτείνονται στα πλαίσια της επίλυσης των προβλημάτων στον τομέα της ύδρευσης είναι οι ακόλουθες: 

 • Δημιουργία φραγμάτων και δεξαμενών για την εκμετάλλευση των επιφανειακών υδάτινων πόρων π.χ. (περιοχή Ευρουσών ) και μεταφορά τους σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα
 • Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης υδατικών πόρων σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, καλλιέργειες, μέσω εντύπων βασικών οδηγιών εξοικονόμησης και προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων εξοικονόμησης.
 • Βελτίωση – αντικατάσταση των δικτύων υδροδότησης ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες και να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τους κινδύνους των πεπαλαιωμένων δικτύων .
 • Βελτίωση της ποιότητας του νερού,  όπου αντιμετωπίζονται προβλήματα ποιότητας, με εγκατάσταση μονάδων  αντίστροφης όσμωσης.
 • Εγκατάσταση καινοτόμου συστήματος τηλεματικου έλεγχου για την διαχείριση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διανομής ύδατος στα πρότυπα της λύσης που προτάθηκε για τον ΔΗΜΟ ΘΗΡΑΣ στην Σαντορίνη.(www.diameso.gr)

Ανάπλαση – Ανάδειξη ιστορικών κέντρων, οικισμών, κτιρίων

Η περιοχή του Εμπορικού Κέντρου της Χώρας (Πεζόδρομος;) αποτελεί ένα πολύ αξιόλογο πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό σύνολο . Ο παραδοσιακός χαρακτήρας της περιοχής θα έπρεπε να προστατευτεί και να αναδεχθεί καθώς αποτελεί σημείο συνάντησης των κατοίκων της Άνδρου αλλά και των επισκεπτών.

Η αρχή για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής έγινε με την έναρξη των εργασιών υπογειωσης των δικτύων της ΔΕΗ.  Στην Συνέχεια πρέπει να ακολουθησει η αποκατάσταση των παραδοσιακών πλακοστρώσεων ή λιθόστρωτων πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων καθώς και η εξασφάλιση ασφαλών διαδρομών για πεζούς.

Να γίνουν οι κατάλληλες επεμβάσεις στις όψεις των κτηρίων για την ανάδειξη των αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων τους και να γίνει ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων ώστε συνδυαστικά να επέλθει η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της περιοχής.

Η τροφοδοσία των καταστημάτων στο ιστορικό κέντρο να γίνεται με μικρά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα .

 Σε ιστορικά κτίρια όπως ο Πύργος Μουβελα (Μπιστη), η Φάμπρικα των Στενιων  να γίνει αποκατάσταση – Ανάδειξη τους .

Οδικό Δίκτυο

Λόγω του υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου τους μήνες έντασης της τουριστικής κίνησης παρατηρείται κυκλοφοριακή συμφόρηση εντός των οικισμών και ιδιαίτερα της Χώρας που καθιστά αναγκαία την κατασκευή παρακαμπτήριου δρόμου. Το πρόβλημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης  εντείνεται και από τη μεγάλη έλλειψη χώρων στάθμευσης.

Τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί  έργα οδοποιίας, τα  οποία βελτίωσαν την κατάσταση , αρκετά από αυτά όμως  έγιναν με προχειρότητα και σε περιόδους τουριστικής κίνησης  επηρεάζοντας  την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων τουρισμού. Προτείνουμε τα έργα οδοποιίας να μην υλοποιούνται  τους μήνες έντασης της τουριστικής κίνησης.

Ειδικά για την αντιμετώπιση της έλλειψης υποδομών στάθμευσης να δημιουργηθούν σύγχρονα παρκινγκ εναρμονισμένα με τον περιβάλλοντα χώρο , στα ήδη υπάρχοντα οικόπεδα με την σύμπραξη ιδιωτών και την από κοινού εκμετάλλευση τους .

Βελτίωση της προσβασιμότητας

Ο Δήμος Άνδρου  απομακρυσμένος από το Λιμάνι του Γαυριου  αντιμετωπίζει δυσχέρειες στην πρόσβαση λογω της πεπαλαιωμένης χάραξης του οδικού δικτύου , γεγονός που σε συνδυασμό με τη μεγάλη εξάρτιση της οικονομικής ζωής του από τον τουρισμό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Για τη διευκόλυνση της πρόσβασης  προτείνουμε  όπου απαιτείται την εκ νέου χάραξη του οδικού δικτύου  ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού να απολαμβάνουν μια ασφαλή και άνετη πρόσβαση στο Λιμάνι του Γαυριου.

Διαχείριση απορριμμάτων

Εδω και πολλά χρόνια η διαχείριση των απορριμμάτων γίνεται με την απόθεση και ταφή τους στην Χωματερή της Σταυροπεδας. Η κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. πρέπει να γίνει με την όσο το δυνατό μεγαλύτερη κοινωνική συναίνεση  Το αδιέξοδο που εχει δημιουργηθεί από την μη κατασκευή Χ.Υ.Τ.Υ. μπορεί να αρθεί αν καταλάβουμε όλοι (Επαρχείο, ΟΤΑ , κοινωνία) ότι τα τρία R (REDUCE, REUSE, RECYCLE μείωση , επαναχρησιμοποίηση , ανακύκλωση) και η κομποστοποιηση είναι η ουσιαστική λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων  και όχι μια μόδα ή υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε γιατί μας υποχρεώνει η Ε.Ε. Εάν ακολουθήσουμε μια ολοκληρωμένη και συνεπή πολιτική θα μπορέσουμε να επιτύχουμε την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων για τελική διάθεση.  Σας επισυνάπτουμε την πρόταση στρατηγικού μοντέλου διαχείρισης απορριμμάτων  «ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ» των οργανώσεων «Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης» , «GREENPEACE», «SOS MESOGEIOS»  « WWF» το όποιο με την κατάλληλα προσαρμογή του στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και δεδομένα της Άνδρου μπορεί να δώσει την λύση στο αδιέξοδο που προαναφέραμε.

Για την ανακυκλωση που ήδη γίνεται από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΑΝΔΡΟΥ

Να γίνει ενημέρωση – εκπαίδευση των πολιτών , σε βάθος χρόνου , πόρτα πόρτα και με ειδικές συναντήσεις με τους μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (επιχειρήσεις)

Να εφαρμοστεί  κανονισμός καθαριότητας  και σε πρώτη φάση κανονισμός ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.

Να μετασκευαστεί το Φορτηγό περισυλλογής και αντί της απλής καρότσας να τοποθετηθεί  καρότσα με πρέσα για την μείωση του κόστους περισυλλογής και του όγκου των υλικών.

Να τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης μικρότερης χωρητικότητας και στις περιοχές που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το μεγάλο φορτηγό  και η  περισυλλογή των διαχωρισμένων στην πηγή υλικών ανακύκλωσης να  γίνεται χωριστά από τα κοινά απορρίμματα , με το υπάρχον μικρό απορριμματοφόρο  και να μεταφέρονται σε αντίστοιχα πρεςκοντεινερ που θα τοποθετηθούν σε προσβάσιμο σημείο (π.χ. περιοχή δημοτικών σφαγείων, πίσω από το λιμάνι, παλιό ελικοδρόμιο) και με το φορτηγό ΧΟΥΚ ΛΙΦΤ του Συνδέσμου στον Χώρο Δεματοποιησης, προσωρινής αποθήκευσης.

Ανακυκλωση τηγανελαιων

Στο νησί μας η ανακυκλωση των χρησιμοποιημένων τηγανελαιων γίνεται

 • με την χρήση δεξαμενών αποθήκευσης στον Δήμο Άνδρου και Κορθιου και την περισυλλογή τους από την ΕΤΑΙΡΙΑ REVIVE AE με δικό της βυτιοφόρο.
 • Και με την πόρτα πόρτα περισυλλογή από την εταιρία ENTER OIL  η οποία εχει διαθέσει στις επιχειρήσεις ειδικά πλαστικά δοχεία χωρητικότητας μέχρι 50 lt.

Τα τηγανελαια αυτά προωθούνται για την παραγωγή βιοκαυσιμων αφου πρώτα υποστούν ένα «καθαρισμό». Οι ποσότητες που συλλέγονται και χωρίς να καλύπτεται μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων ξεπερνά τα 6.000 λίτρα το χρόνο.

Προτείνουμε την δημιουργία  από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ενός χώρου συγκέντρωσης των λαδιών σε επίπεδο νησιού και στο μέγιστο ποσοστό συλλογής  , στον οποίο να τοποθετηθούν τα κατάλληλα μηχανήματα και να μετατρέπουν τα χρησιμοποιημένα τηγανελαια σε βιοκαυσιμα για χρήση των δημοσίων οχημάτων που κινούνται με πετρέλαιο .

Υποδομές πληροφόρησης και εξυπηρέτησης επισκεπτών

Σε επιλεγμένα σημεία εισόδου στην περιοχή αλλά και στο εσωτερικό αυτής πρέπει να λειτουργούν χώροι υποδοχής ενημέρωσης και κατεύθυνσης των επισκεπτών. Η εγκατάσταση τους μπορεί να γίνει μέσα σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές και θα γίνεται χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Μορφές τουρισμού

 • Πολιτιστικός τουρισμός

Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού αφορά τη διατήρηση και αναβίωση ηθών, εθίμων και παραδόσεων που διατηρούνται ζωντανές. Παράλληλα το πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής μπορεί να ενισχυθεί μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, ικανές να συνεισφέρουν σημαντικά στην προσέλκυση επισκεπτών.

 • Περιηγητικός τουρισμός

Οι προϋποθέσεις ενίσχυσης των ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων του ορεινού –περιηγητικού τουρισμού είναι σημαντικές, καθώς πέρα από τα υπάρχοντα διανοιγμένα μονοπάτια υπάρχουν πλείστες ακόμη διαδρομές που με μικρές παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο συνδυάζοντας τον ορεινό όγκο με τις παραθαλάσσιες  περιοχές.

 • Αθλητικός τουρισμός

Η ολοκλήρωση και αναβάθμιση των  αθλητικών  κέντρων στο Παραπόρτι με την διοργάνωση καλοκαιρινών κέντρων διδασκαλίας αθλημάτων όπως η καλαθοσφαίριση, το ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση συναντήσεων κλασσικού αθλητισμού , συναντήσεων ποδοσφαίρου η βόλεϊ στην «άμμο» η 5Χ5 εμβέλειας και εκτός του νησιού μπορεί να δημιουργήσει άλλη μια μορφή τουρισμού , τον αθλητικό.

 • Τουρισμός Αναψυχής Διασκέδασης

Ο τουρισμός αναψυχής διασκέδασης παρά τις δυσκολίες ,ιδιομορφίες  τον ξεχωριστό και ιδιαίτερο χαρακτήρα του δήμου μας είναι δυνατόν με την απαραίτητη και επιβεβλημένη προσοχή και μέριμνα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων  και με την λογική αντιμετώπιση από κάθε πλευρά να επιτευχτεί η εύρυθμη λειτουργία και ισορροπία  ανάμεσα στην παροχή των επιθυμητών τουριστικών υπηρεσιών στην κατηγορία αυτών των επισκεπτών και  της κοινής ησυχίας και της ηρεμίας των κατοίκων η επισκεπτών που διαλέγουν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι επιχειρήσεις να ΜΗΝ αποτελούν εύκολο στόχο παραβάσεων από την τήρηση μη εφαρμόσιμων νομοθεσιών , φαινόμενο που αποτελεί αιτία οι επιχειρήσεις να καθίστανται όμηροι των ελεγκτικών μηχανισμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ωράριο μουσικής και λειτουργίας των καταστημάτων και ο τρόπος τήρησης αυτών από τις επιχειρήσεις Καφεστιασης – Διασκέδασης. 

 • Θρησκευτικός τουρισμός

Η παρουσία πλήθους ναών και μοναστηριών  αποτελούν τις καλύτερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της συγκεκριμένης τουριστικής δραστηριότητας και την ανάδειξη  του νησιού  σε σημαντικό πυρήνα του θρησκευτικού τουρισμού .

Υλοποίηση προγραμμάτων  κατάρτισης

Η υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού θα είναι εναρμονισμένη με βάση τους στόχους, τις ανάγκες και τις προοπτικές που προκύπτουν από το επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η κατάρτιση θα αφορά θεματικές ενότητες όπως :

Πολιτισμός. Κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης λαογραφικών μουσείων, μουσείων φυσικής ιστορίας, ανακαίνισης και αξιοποίησης ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων κ.λπ.

Τουρισμός. Κατάρτιση σε θέματα οργάνωσης τουριστικών μονάδων, υποστήριξης ειδικών μορφών τουρισμού, προβολής της περιοχής κ.λπ.

Περιβάλλον. Κατάρτιση σε θέματα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, προστασίας δασών, περιβαλλοντικής ξενάγησης, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ. 

Παραγωγή και εμπορία προϊόντων. Κατάρτιση σε θέματα επιτόπου αξιοποίησης της αγροτική παραγωγής, διατήρησης και επέκτασης παραδοσιακών επαγγελμάτων, προώθησης τοπικών προϊόντων κ.λπ.

Ποιότητα. Σήματα ποιότητας, διαδικασίες πιστοποίησης, πρότυπα ποιότητας κ.λπ.

Καινοτομία και διαφοροποίηση. Έννοια της καινοτομίας, μορφές καινοτομίας, ένταξη της καινοτομίας και της διαφοροποίησης στην παραγωγή κ.λπ.

Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.)

Η ανάπτυξη της περιοχής πρέπει να  στηριχτεί στην ποιότητα και στην αυθεντικότητα των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η προϋποθέσεις αυτές πρέπει να πληρούνται για το σύνολο της περιοχής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από ευρύτερες συνεργασίες και αυτοδεσμεύσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Μια μορφή τέτοιας συνεργασίας είναι τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας (Τ.Σ.Π.). Τα Τοπικά Σύμφωνα θα αφορούν κυρίως τις υπηρεσίες τουρισμού και την τοπική παραγωγή (κτηνοτροφικά προϊόντα π.χ. τυρί, κρέας και γεωργικά προϊόντα π.χ. κρασί).

Σήμα ΑΝΔΡΟΣ

Η ταυτοποίηση των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών και των κατασκευών στην ΑΝΔΡΟ με το «ΣΗΜΑ ΑΝΔΡΟΣ » θα συνδράμει στην προσπάθεια για ανάδειξη της μοναδικότητας της περιοχής και της δημιουργίας προϋποθέσεων αύξησης της κινητικότητας σ’ αυτήν.

Πράσινο Νησί

Να αναπτυχτεί σχέδιο για την μετατροπή του νησιού σε έναν τόπο που θα κάνει χρήση οικολογικών μεθόδων σε όλα τα επίπεδα , από την ενέργεια ως την γεωργία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος , αλλά επίσης και τόπος εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάπτυξη καινοτόμων πράσινων τεχνολογιών.

Η προώθηση της πράσινης ανάπτυξης αποτελεί για την αυτοδιοίκηση τη σύγχρονη οικονομική , περιβαλλοντική και κοινωνική πρόκληση που οδηγεί στην λήψη όλων εκείνων των πρωτοβουλιών και μέτρων που θα κάνουν την πράσινη ανάπτυξη ατμομηχανή για την ευημερία των κατοίκων του νησιού και υποθήκη για τις επόμενες γενιές,

Προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα εφικτές δράσεις όπως η βελτίωση ενεργειακής απόδοσης όλων των κτιρίων των Δημοσίων Υπηρεσιών, η εγκατάσταση ενεργειακής αυτονομίας στα Σχολικά κτίρια του νησιού , αισθητικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις πρασίνου στους ελευθέρους χώρους. Βραχυπρόθεσμα το πλάνο να προβλέπει σειρά παρεμβάσεων που θα διασφαλίζουν σε μεγάλο ποσοστό την ενεργειακή αυτονομία του νησιού με την χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας  ώστε να αποτελέσει παράδειγμα ανάπτυξης .

Τέλος σας επισυνάπτουμε για την ενημέρωση σας κείμενα, προσπεκτους που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: