Ο Νίκος Χρυσόγελος απαντά στα ερωτήματα της Κυριακής Μαργαρίτη (in.gr)

Συνέντευξη στην Κική Μαργαρίτη

-Αναφέρετε τους τρεις πρώτους στόχους σας, εφόσον εκλεγείτε.

Ο πρώτος μας στόχος θα έλεγα πως είναι να προσπαθήσουμε να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης αλλά και μεταξύ της διοίκησης γενικότερα και των πολιτών. Η περιφέρεια δεν μπορεί να συνεχίσει να επαιτεί πόρους και αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση και οι πολίτες δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται τις πελατειακές σχέσεις με την εξουσία που τελικά είναι και η πηγή πολλών δεινών για τον τόπο.

Δεύτερος στόχος είναι η ανάδειξη της νησιωτικότητας στο Ν. Αιγαίο, αυτής που εάν και συνταγματικά κατοχυρωμένη δεν έχει μέχρι τώρα βρει ακόμα πρακτική εφαρμογή στα νησιά μας. Για μας είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν όλες οι πολιτικές στην νησιωτικότητα αλλά και στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή και η οικολογική κρίση.

Τρίτος στόχος είναι συνεργασία της  περιφερειακής διοίκησης  με τους νέους «Καλλικρατικούς» δήμους στην επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων, προβλημάτων υποδομών κυρίως, σε μια πιο αειφορική και βιώσιμη κατεύθυνση. Στερεά και υγρά απόβλητα, ενέργεια, τουρισμός, πρωτογενής τομέας, παράκτιες ζώνες, υδάτινοι πόροι και όλα αυτά τα προβλήματα για τα οποία εμείς έχουμε λύσεις, πρέπει να τεθούν επί τάπητος και να λυθούν με όσο το δυνατόν πιο βιώσιμο τρόπο.

-Πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ακτοπλοϊκής απομόνωσης ορισμένων νησιών ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες;

Σταθερή επιδίωξή  μας είναι οι  ναυτικές συγκοινωνίες να είναι  αξιόπιστες  και τα νησιά να συνδέονται  μεταξύ τους αλλά και με τα μεγάλα λιμάνια όλο το χρόνο και όχι κατ΄ εξαίρεση. Ο  σχεδιασμό αυτός θα πρέπει να γίνει με διαφάνεια και με βάση τις ετήσιες ανάγκες των νησιών με ασφαλή πλοία και λογικές τιμές εισιτηρίων. Σήμερα η υπάρχουσα ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των νησιών είναι προβληματική με αποτέλεσμα αφενός μεν να δυσχεραίνει η μετακίνηση τόσο των νησιωτών όσο και των αγαθών, με δυσμενείς επιπτώσεις στο κόστος τους και τη γενικότερη εξάρτηση των νησιών από την ηπειρωτική Ελλάδα.

Βλέποντας κανείς τα ποσά που δαπανούνται κάθε χρόνο θα μπορούσε να πει ότι με ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό σχεδιασμό, μπορούμε να έχουμε αξιόπιστες συγκοινωνίες στο Ν. Αιγαίο. Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει βέβαια να έχουν πρωταρχικό λόγο στη χάραξη των δρομολογίων. Το μεταφορικό ισοδύναμο από την άλλη πλευρά θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη μείωση του κόστους μεταφοράς ανθρώπων και προϊόντων.

-Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να αλλάξετε το αίσθημα ανασφάλειας των νησιωτών σχετικά με τις ελλιπείς υποδομές στον τομέα της υγείας;

Η έμφαση για την προστασία της υγείας των νησιωτών πρέπει να είναι στην πρόληψη και στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα νησιά. Οι εθελοντικές προσπάθειες γιατρών είναι σημαντικές αλλά πρέπει να είναι συμπληρωματικές ενός σχεδίου για την υγεία που δίνει έμφαση στην περιοδική επίσκεψη γιατρών και υπηρεσιών σε όλα τα νησιά (με έμφαση εκείνα που δεν έχουν υπηρεσίες υγείας) και την παροχή κινήτρων σε έλληνες και ξένους νέους γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων να ενταχθούν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας των μικρότερων νησιών.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα δίκτυο ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης καταρχήν χρησιμοποιώντας  όλες τις υπάρχουσες δομές στο Νότιο Αιγαίο και ακολούθως συμπληρώνοντας τες εκεί που χρειάζεται. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα και εκεί που οι δομές υπάρχουν, όπως για παράδειγμα στη Ρόδο όπου υπάρχει ένα εξαιρετικό νοσοκομείο, η υποστελέχωσή τους οδηγεί σε μεγαλύτερη ανασφάλεια και ελλιπή ιατρική περίθαλψη κάτι που αυξάνει την πίεση τόσο στους ασθενείς όσο και στο νοσηλευτικό προσωπικό.  

Η ανασφάλεια όμως πλήττει περισσότερο τις ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (ηλικιωμένοι, παιδιά, μετανάστες, έγκυοι)  για τις οποίες πρέπει να αναπτυχθούν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους, π.χ. βοήθεια στο σπίτι για τους ηλικιωμένους κλπ, υπηρεσίες που θα συμβάλλουν στην κοινωνική αλληλεγγύη προς αυτές τις ομάδες.

-Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί ο τουρισμός στα νησιά του νοτίου Αιγαίου, χωρίς ωστόσο να αλλοιωθεί το φυσικό τοπίο;

H μονοκαλλιέργεια ορισμένου τύπου τουρισμού έχει οδηγήσει σε υποβάθμιση τόσο του περιβάλλοντος όσο και της οικονομικής δραστηριότητας στα νησιά μας, αφαιρώντας εισοδήματα από τα μεσαία στρώματα του πληθυσμού. Το θέμα δεν είναι λοιπόν η αύξηση του αριθμού των τουριστών ή νέες επενδύσεις σε μεγάλα συγκροτήματα αλλά η αλλαγή του μοντέλου τουρισμού ώστε να είναι βιώσιμος και να συμβάλει στην ευημερία όλης της κοινωνίας αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. Για μας, τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ,  είναι καιρός να   εστιαστούμε σε δύο  βασικούς στόχους.

Πρώτον θα πρέπει σταδιακά ο σημερινός  μαζικός  τουρισμός να μετατραπεί   σε πιο υπεύθυνο περιβαλλοντικά και κοινωνικά τουρισμό, με την υιοθέτηση περιβαλλοντικών προδιαγραφών, δεσμεύσεων των τουριστικών πρακτόρων και επιχειρήσεων σε ορισμένους κανόνες, κίνητρα για την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση τουριστικών περιοχών και εγκαταστάσεων, αλλαγών στις προτεραιότητες των λεγόμενων “κλειδιών” που χαρακτηρίζουν μια τουριστική μονάδα.

Σταδιακά, να επιδιώξουμε την  κυριαρχία στο Ν. Αιγαίο ενός πράσινου τουριστικού μοντέλου με την ενίσχυση ήπιων μορφών τουρισμού (οικολογικού, πολιτιστικού, αγροτικού, καταδυτικού, ποδηλατικού, πεζοπορικού) σε φυσικές διαδρομές, μονοπάτια και καταφύγια και σύνδεση του τουρισμού με άλλες δραστηριότητες (παραγωγή τοπικών προϊόντων, μεταποίηση, ανάπτυξη πράσινων/οικολογικών προϊόντων, βιοκλιματική δόμηση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λ.π.). Αυτές οι μορφές τουρισμού συμβάλλουν στην προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου (αντί να τον καταναλώνουν και να τον υποβαθμίζουν) και δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης σε νέα επαγγέλματα.

Η γραφειοκρατία και η κακοδιοίκηση οδηγούν στην απώλεια πόρων για την αυτοδιοίκηση. Πώς σκοπεύετε να το αλλάξετε αυτό, δεδομένων και των ελλείψεων σε υποδομές που υπάρχουν σε πολλά νησιά του νοτίου Αιγαίου;

Το πολιτικό σύστημα οδήγησε τη χώρα σε κρίση και άφησε τη νησιωτική μας περιφέρεια χωρίς τις κατάλληλες υποδομές, παρά τα τεράστια ποσά που έχουν διατεθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Η αποκεντρωμένη περιφερειακή διοίκηση και οι ενισχυμένοι οργανισμοί του πρώτου βαθμού με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να προάγουν τη δημοκρατία και μια πιο αποτελεσματική διοίκηση.  Πρέπει να προωθήσουμε λύσεις για να ξεφύγουμε από το τέλμα και τη χρεοκοπία να λύσουμε τα  προβλήματα, να προστατεύσουμε  το δημόσιο συμφέρον και να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Eίναι σημαντικό για να καταπολεμηθεί η κακοδιοίκηση, που πολλές φορές προέρχεται και από τα μέσα, να ευαισθητοποιήσουμε  και να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία ώστε να τερματιστούν οι πελατειακές σχέσεις, η εκτεταμένη διαφθορά, η σπατάλη πόρων και η “ομηρία” των πολιτών πρακτικές που μας κάνουν όλους φτωχότερους.

Εμείς προτείνουμε ένα πιο δημοκρατικό μοντέλο πολιτικής που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους. Είναι βέβαιο ότι η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης μπορεί να οδηγήσουν ταυτόχρονα και σε μια πιο δημοκρατική διοίκηση αλλά και στην κάλυψη των κενών που υπάρχουν στις υποδομές.   

 Γι’ αυτό καλούμε τους πολίτες στις 7 Νοεμβρίου να ψηφίσουν με γνώμονα ποιο είναι το μακροχρόνιο συμφέρον των ιδίων και των παιδιών τους, να ψηφίσουνε με τη συνείδηση τους και να δηλώσουν ότι επιθυμούν να φυσήξει άνεμος αλλαγής στο Ν. Αιγαίο. Εμείς υποσχόμαστε ότι ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ θα αγωνιστεί  και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για όσα λέμε, όσα προτείνουμε, όσα κάνουμε πράξεις και μέσα από τις προσωπικές μας διαδρομές.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: