Πράσινες λύσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στα ναυπηγεία

Στην εκδήλωση με θέμα “Εναλλακτικές προτάσεις αντιμετώπισης της ανεργίας στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη με καινοτόμες κατασκευές στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης” που διοργάνωσαν το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς την Δευτέρα 18/10/2010 συμμετείχε και μίλησε ο Νίκος Χρυσόγελος, υποψήφιος περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου με τον «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ» με δεδομένο ότι έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με τον ρόλο που μπορεί να παίξουν τα ναυπηγεία στην περιβαλλοντική αναγέννηση ρυπασμένων περιοχών αλλά και λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου, θέματα τα οποία είχε συζητήσει πρόσφατα και με τους εργαζόμενούς του.

 

Είναι γνωστό ότι τα ναυπηγεία σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια μεγάλα προβλήματα λόγω τόσο του ανταγωνισμού από την Κίνα και άλλες χώρες όσο και της οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα υπάρχουν επιπλέον ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν οδηγήσει σε κατάρρευση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου.

 

 Όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος: «Παράλληλα με την αντιμετώπιση των άλλων διαρθρωτικών προβλημάτων και την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής επίδοσης του κλάδου, τα ναυπηγεία για να επιβιώσουν πρέπει να στραφούν σε δραστηριότητες, κατασκευές και τεχνολογίες που εξυπηρετούν πράσινες επενδύσεις, όπως είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, διάφοροι τύποι οικολογικών ενεργειακών συστήματων, οικολογικά συστήματα αφαλάτωσης, συντήρηση πράσινου εξοπλισμού, κάτι που ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχει προτείνει και για το ΝΕΩΡΙΟ Σύρου».

 

Όπως επισημαίνει και η μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για  την κρίση στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τους τρόπους για την αντιμετώπισή της, στοιχεία της οποίας  παρουσιάστηκαν στην ημερίδα, (www.anep.gr/anepimages/ANEP_MELETI_F845133252.doc), τα ναυπηγεία έχουν υποδομές, μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό που μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιες απαιτήσεις. 

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος προσκάλεσε τους μελετητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τους προέδρους τω Επιμελητηρίων του Πειραιά να συμμετάσχουν σε ανάλογη ημερίδα με θέμα “πράσινες λύσεις για την οικονομία και την απασχόληση στο Ν, Αιγαίο” που διοργανώνει ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Ν. Αιγαίου, στις 2/11/2010, στη Σύρο ώστε να συζητηθούν τα θέματα αυτά. Στην ημερίδα θα προσκληθούν επίσης το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ν. Αιγαίου, το ΝΕΩΡΙΟ Σύρου, το Εργοστασιακό Σωματείο Εργαζομένων ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου  και οι υποψήφιοι περιφερειάρχες για να τοποθετηθούν.

 

Η δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου στην εκδήλωση:

 

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε κατά την παρέμβασή του στην ημερίδα: “Σε πρόσφατη συνάντηση με τους εργαζομένους στο Ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου είχαμε συζητήσει τόσο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ναυπηγείο όσο και για τις δυνατότητες που υπάρχουν για “πράσινες” δραστηριότητες από έναν κλάδο που έχει τη δυνατότητα να παράγει υποδομές και τμήματα κατάλληλα για παραγωγή ενέργειας από τον άνεμο, τον ήλιο, τα κύματα, αφαλάτωσης με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η στροφή σε παρόμοιες δραστηριότητες ως εναλλακτική λύση απέναντι σε παραδοσιακές δραστηριότητες του ναυπηγείου μπορεί να συμβάλει στην διατήρηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών  δραστηριοτήτων.

 

 Όπως αναλύθηκε και στην ημερίδα, υπάρχουν στο ΕΣΠΑ περίπου 60 εκατομμύρια Ευρώ που θα διατεθούν στην Περιφέρεια για να εγκατασταθούν συστήματα αφαλάτωσης  για τα νησιά. Πόροι θα μπορούσαν να βρεθούν και από άλλες ευρωπαϊκές πηγές με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει συνεκτική περιφερειακή πολιτική που συνδέει περιβάλλον, οικονομία, απασχόληση, παραγωγικές δραστηριότητες. Με βάση, όμως, την τρέχουσα πραγματικότητα, το ποσό των 60.000.000  ευρώ που υπάρχει στο ΕΣΠΑ για παρόμοιες δράσεις είναι πιθανό να δαπανηθεί κυρίως για την εισαγωγή από το εξωτερικό εξοπλισμού, χωρίς να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ή να επωφελούνται οι παραγωγικοί κλάδοι στη χώρα μας.  Επιπλέον, οι κλασσικές αφαλατώσεις, όταν εγκατασταθούν στα νησιά, θα αυξήσουν κατακόρυφα την κατανάλωση ενέργειας αλλά και τις δαπάνες των νησιωτικών δήμων, μια και  η παραγωγή ενέργειας στα νησιά βασίζεται στο πετρέλαιο, οδηγώντας τους σε λίγα χρόνια σε πλήρη χρεωκοπία. Σύμφωνα με στοιχεία, μια αφαλάτωση 1000 κυβικών μέτρων την μέρα, οδηγεί σε δαπάνη 8.000.000 Ευρώ (με βάση τις σημερινές τιμές) σε μια δεκαετία.

 

Εμείς προτείνουμε, παράλληλα με προγράμματα εξοικονόμησης νερού αλλά και επαναχρησιμοποίησης του νερού των λυμάτων μετά από καθαρισμό τους, την προώθηση μετά από σωστό σχεδιασμό οικολογικών συστημάτων αφαλάτωσης για την προμήθεια νερού (συστημάτων δηλαδή που θα χρησιμοποιούν μόνο ΑΠΕ). Γνωρίζουμε, επίσης, ότι πρέπει να πετύχουμε σταδιακά, μέσα από πράσινες πηγές ενέργειας (αιολικά, πλωτά αιολικά – offshore, φωτοβολταϊκά, κυματική, αξιοποίηση βιομάζας, συστήματα γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας κατάλληλα για κατοικίες και ξενοδοχεία), την πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ότι απαιτούνται για αυτό σημαντικές πράσινες επενδύσεις. Προς το παρόν, όμως, ο όποιος σχεδιασμός σε πράσινες τεχνολογίες αυξάνει μόνο τις εισαγωγές, χάνοντας έτσι μια ευκαιρία να αναδιοργανωθεί προς πράσινη κατεύθυνση η παραγωγική βάση της χώρας και να διατηρηθούν ή/και αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης.

 

Γνωρίζοντας ότι τα ναυπηγεία σε πολλές βιομηχανικές χώρες έχουν ήδη στραφεί σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγή πράσινων συστημάτων κι ότι πολλές από τις υποδομές για πράσινες λύσεις θα μπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα, αν υπάρξουν κατάλληλες εθνικές και περιφερειακές πολιτικές, προτείνουμε και θα βοηθήσουμε στον συντονισμό-συνεργασία φορέων και πολιτικών ώστε μερικές από τις κατασκευές – υποδομές- εξαρτήματα να κατασκευαστούν από τα ναυπηγεία στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και στη Σύρο, να αναζωογονήσουν τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, να διατηρήσουν θέσεις εργασίας σε μια εποχή αυξανόμενης οικονομικής κρίσης και μαζικής ανεργίας αλλά και να μειώσουν τη σπατάλη ενέργειας και πόρων από τους νησιωτικούς δήμους. 

 

Κάτι τέτοιο απαιτεί κατ’ αρχήν, συνεκτική πολιτική και στρατηγική από την Περιφέρεια, με δεδομένο ότι αυτή θα διαχειριστεί τα χρήματα από το ΕΣΠΑ και θα μπορούσε να αναζητήσει επιπλέον πόρους για επενδύσεις στην καινοτομία. Κατά συνέπεια η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου πρέπει να έχει μια στρατηγική που να συνδέει την επίλυση του υδατικού και ενεργειακού προβλήματος των νησιών με λύσεις που συνδυάζουν προστασία του περιβάλλοντος, ανάπτυξη καινοτομιών και πράσινων τεχνικών, αναζωογόνηση κλάδων σε κρίση, διατήρηση ή και αύξηση απασχόλησης σε υπάρχουσες μονάδες ή νέες επιχειρήσεις στη χώρα και την περιφέρεια, παραγωγή κάποιων εξαρτημάτων, τμημάτων και υποδομών σε υπάρχουσες ή νέες  βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις και αποτελεσματική διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων.

 

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνει η προώθηση αιολικών, φωτοβολταϊκών και άλλων πράσινων ενεργειακών συστημάτων στα νησιά να συνδεθεί αφενός με την συμμετοχή των τοπικών κοινωνικών στα μετοχικά σχήματα και αφετέρου με την – κατά ένα τουλάχιστον ποσοστό –  παραγωγή τους στη χώρα μας, όπως εξάλλου έγινε σε χώρες όπως η Γερμανία, η Δανία και η Ισπανία, όπου δημιουργήθηκαν πολυάριθμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εκατοντάδες χιλιάδες πράσινες θέσεις εργασίας. Επίσης, επειδή συνήθως οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και τα ναυπηγεία (όπως πχ το ΝΕΩΡΙΟ Σύρου) έχουν μεγάλες στέγες κτιρίων, η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε αυτά τα κτίρια μπορεί να του φέρει έσοδα”.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: