Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/13 Σύρος ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου «Πλακόστρωση Τ.Κ. Μεσαναγρού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και μόνωση δώματος Μουσείου» με προϋπολογισμό 46.300 €

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/13 Σύρος ΘΕΜΑ 8ο Δωρεάν παραχώρηση αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δήμο Πάρου για την ανέγερση σχολικής στέγης

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/13 ΘΕΜΑ 7ο Έκδοση Απόφασης Εξαίρεσης έργου

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/13 ΘΕΜΑ 6ο Κτηματολόγιο Ρόδου, Κω – Λέρου

Εισηγήτρια κα. Καφαντάρη Ευθαλία

 • Θέμα από ημερήσια διάταξη
 • ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
 • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
 • Η θέση του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
 • Ψηφοφορία: 
 • Τοποθέτηση: 

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/13 Σύρος ΘΕΜΑ 5ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων έτους 2014

Εισηγητής : κ. Γεώργιος Πουσσαίος

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/13 Σύρος ΘΕΜΑ 4ο Τροποποίηση Π/Υ και Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου

Εισηγητής : κ. Φώτιος Χατζηδιάκος

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/2013 Σύρος ΘΕΜΑ 3ο Στρατηγική της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την Απασχόληση

Εισηγήτρια : κα. Φτακλάκη Ελευθερία – Παρασκευή

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/2013 Σύρος -ΘΕΜΑ 2ο Επικύρωση πρακτικών της 14ης/19-10-2013 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

Εισηγήτρια : κα. Μπαφίτη Ανδριάνα – Γεωργία

 • Θέμα από ημερήσια διάταξη
 • Πρακτικά ΠΕΡ.ΣΥΜΒ.Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ_14η 19.10.13
 • Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου
 • Η θέση του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ
 • Ψηφοφορία: 
 • Τοποθέτηση: 

Συνεδρίαση ΠΣ 19/12/2013 Σύρος: ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή Γραμματέα Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου